Sešu novadu jaunieši tiekas projektā “Sveiks, kaimiņ!”

2020. gada 4. Novembris

SKRĪVERU JAUNIEŠI, kuri darbojas projektā “Sveiks, kaimiņ!”.
Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts atbalsta nodrošināšanu jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” par projekta “Sveiks, kaimiņ!” īstenošanu. Projektu kopīgi īsteno Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu jaunatnes jomā iesaistītie speciālisti un jaunieši. Skrīveru novadu pārstāvēja Evija Mārtiņa (18 gadi), Meldra Spēka (16), Estere Appena (14), Herberts Legants (17)., Patrīcija Zālīte (19), Agate Albekeite (19), Guna Ingūna Lapsa (13), Patrīcija Pļenkova (18), Anete Zirnīte (16) un Juris Gavars (14 gadu). Projektu vada Liene Paukšte-Uzula sadarbībā ar Danuti Albekeiti un Edvartu Pāvulēnu.

Projekta mērķis ir stiprināt iepriekšminēto novadu jaunatnes jomā iesaistīto personu un institūciju kapacitāti, līdzdarbojoties visu novadu jauniešiem un veicinot jauniešu iniciatīvu piedalīties jaunatnes politikas dokumentu izstrādes procesos.

Projekta “Sveiks, kaimiņ!” īstenošana tika aizsākta jau septembrī, kad projekta darba grupa sāka aktīvu darbību un plānoja turpmākos tā posmus, viens no kuriem bija starpnovadu sadarbības veicināšanas ZOOM pasākums “Sveiks, kaimiņ!” šī gada 28. oktobrī, kurā piedalījās 13 jaunatnes jomas atbildīgie speciālisti un 61 jaunietis no Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadiem. No viņiem 38 jaunieši bija vecumposmā no 13 līdz 17 gadiem, 22 jaunieši – vecumposmā no 18 līdz 21 gadam un viena jauniete vecumposmā no 22 līdz 25 gadiem.

Starpnovadu sadarbības veicināšanas pasākuma “Sveiks, kaimiņ!” pirmajā daļā, sešu novadu jaunieši “ZOOM” platformā prezentēja savu novadu, stāstot par situāciju jaunatnes jomā. Pasākuma otrajā daļā projekta darba grupa iepazīstināja jauniešus ar nolikuma “Motivācijas un līdzdalības veicināšana starpnovadu un starpinstitucionālā līmenī jaunatne

s jomā” izstrādi. Savukārt trešā daļa tika aizvadīta grupās, lai diskutētu par to, kā jaunieši var līdzdarboties sekojošās jomās: brīvprātīgais darbs, jauniešu pilsoniskā līdzdalība, sadarbība ar institūcijām novada līmenī, jauniešu sadarbība starpnovadu līmenī, jaunatnes politikas īstenošana un atvērtā grupa dažādām iniciatīvām jeb “Ideju laboratorija”. Tika izteiktas idejas nominācijām plānotajam godināšanas pasākumam “Jaunatnes gada balva”, kura mērķis ir motivēt Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu jauniešus aktīvi līdzdarboties vairāku jomu attīstīšanai savā novadā vai, tiem sadarbojoties, sniegt iespēju iegūt vienu no nominācijām godināšanas pasākumā “Jaunatnes gada balva”. Skrīveru novada darba grupā tika apkopotas idejas un kritēriji jomā, kas saistīta ar jauniešu pilsonisko līdzdalību.

Plānots, ka šis projekts būs pirmais pakāpiens jaunas sadarbības formas veidošanā starp Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadiem.

 Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4

 

Komentāri