Nākamo pirmklasnieku vecāku sanāksme.

2021. gada 2. Jūnijs

 

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā

25. maijā skolā notika nākamo pirmklasnieku vecāku tikšanās ar skolas administrāciju un pirmo  klašu audzinātājām Maiju Arcihoviču un Anci Kurzemniece (Nākamgad sāk darbu mūsu skolā jaunā skolotāja.) Perspektīvais skolēnu skaits varētu būt 40. 38 skolēnu vecāki apmeklēja sanāksmi (ievērojot drošības noteikumus), kurā skolas direktors Aldis Rakstiņš iepazīstināja pirmklasnieku vecākus ar dažiem iekšējās kārtības noteikumiem, ar iespējām iegādāties skolas formu. Direktora vietniece Ilze Gaņina nodemonstrēja ar kompetencēm saistītās stundas fragmentu. Psiholoģe Vēsma Bērziņa vērsa vecāku uzmanību uz pirmklasnieku psiholoģiskajām īpatnībām.

      Patreiz notiek intensīva skolēnu reģistrācija. Priecāsimies visus redzēt Zinību dienā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā!

Komentāri