Mēs nacionālās skaļās lasīšanas  Aizkraukles reģiona finālā!

2021. gada 31. Augusts

Daina Vancāne-Viļuma, latviešu valodas un literatūras skolotāja.

  Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības ir konkurss 11-12 gadus veciem 5. un 6. klašu skolēniem, kura rezultātā tiek noskaidrots lasīšanas čempions. Konkurss notiek trīs posmos – sacensības skolā vai vietējā bibliotēkā, reģionālais fināls un valsts fināls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Sacensību mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

  Jau trešo reizi šajā konkursā piedalījās Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēni. Šogad skolu pārstāvēja divas drosmīgas  meitenes, jo , lai piedalītos konkursā, bija jāveic vairāki uzdevumi- jāizvēlas grāmata, kuru lasīt, jāiepazīstina  klausītāji ar tās saturu ,  jānolasa interesantākais fragments tā, lai ieinteresētu arī citus izlasīt grāmatu, pie tam  stāstījums un lasīšana  jāuzņem video un jāiesūta komisijai.

  Mūsu meitenes – Sofija Barkāne  un Estere Zālīte- ļoti labi bija veikušas uzdevumus. Estere Zālīte Nacionālās skaļās lasīšanas reģionālajā konkursā ieguva augsto II vietu. Meitenes 27.augustā saņēma apsveikumus un balvas Skrīveru pagasta Skrīveru bērnu bibliotēkā.

 

Komentāri