Mana dziesma Latvijai.

2020. gada 16. Novembris

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā.

Es mīlu šo zemi,                                       Kad rudens uz pleciem

Šo savu Latviju mazo,                             Klāj Latvijai lakatu košu,

Kad vasara cauri,                                      Tā staro un laistās

Ar ziediem rokās tai iet,                           Un prieku dvēselei sēj.

18. novembris mūsu Latvijai, mūsu Skrīveriem un mums ir svētki. Svētki liek ieskatīties sevī… Ielikt vāzē pēdējo mārtiņrozi un rūgtajā smaržā iečukstēt vēlējumu:” Tev mūžam dzīvot, Latvija…”

         Šogad-lielās slimošanas laiks! Taču dzimšanas dienu neviens nav atcēlis.. un mēs- skolēni un skolotāji, kaut attālināti, sveicam savu dzimteni ar dziesmu. Katra klase, kas mācījusies klātienē, sagatavoja vienu dziesmu Latvijai.1.-3.klasei skolēni gatavoja dziesmas skolotājas Ivetas Biķernieces vadībā: 1.a „Dziesmiņa”,1.b „Mana maza valodiņa”,2.a „Lidojums ar gaisa balonu”,2.b” Vēja krāsa”,3.a” Laimīgā zeme”,3.b” Mieru, tikai mieru”. Sākumskolas skolēniem tas bija atbildīgs brīdis, jo dziesmas tika ierakstītas video, kuru varēja skatīties visi skolas skolēni un vecāki.4.-6. klašu skolēniem gatavoties palīdzēja mūzikas skolotāja Silva Upeniece. Šogad nenotika ,kā parasti, patriotisko dziesmu konkurss, taču tas nemazināja pasākuma nozīmīgumu. 4. klases priekšnesumā aktīvi-ar ģitāras spēli iekļāvās klases audzinātāja Maija Arcihoviča, spēlējot pavadījumu dziesmai ”Div´ dūjiņas gaisā skrēja”. Tas bija liels atbalsts skolēniem. 5.a uzstājās ar dziesmu „Nu, ardievu, Vidzemīte!”, 5.b un audzinātāja Guna Voldeka bija sagatavojusi dziesmu „Tik un tā”. Savukārt, 6.a klase un  audzinātāja Danute Podvinska sarūpēja dziesmu „Austi, saules dziesma!”  Un video koncerta ”Mana dziesma Latvijai” noslēgumā 6.b klase un Daiga Martinsone parūpējās , lai godam noslēgtu svētku koncerta ierakstu ar skanīgu dziesmu „Es, karā i aiziedams”. Izveidoto video koncertu varēja noskatīties 18.novembrī.

    Skolēnu apsveikumam, no visas sirds, pievienojas arī skolotāji un skolas darbinieki: „Tev mūžam dzīvot, Latvija!” Paldies mūzikas skolotājām Ivetai Biķerniecei un Silvai Upeniecei par sadarbību un atbalstu!

Komentāri