Atskats uz Erasmus+ projekta ‘S(t)imulating European Identity’ mācību pasākumiem Nummelā, Somijā  (28.10. – 03.11.2018.)

2018. gada 5. Novembris

Santa Mārtinsone, projekta koordinatore

Šajā projekta mobilitātē piedalījās trīs Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēni no 11. klases – Agate Albekeite, Patrīcija Zālīte un Austra Pumpure un divas skolotājas – Guna Voldeka un Santa Mārtinsone. Projekta laikā jauniešiem bija iespēja iejusties lauksaimniecības ministru lomās un iespēja simulēt Eiropas Savienības Padomes darbu, simulācijas procesa laikā jauniešiem bija jādiskutē par ģenētiski modificētiem organismiem un katram jāpārstāv kāda no ES valstīm, Agate pārstāvēja Franciju, Austra – Apvienoto Karalisti un Patrīcija – Grieķiju.

Pirmajā vdienā projekta dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar skolu un tās jauniešiem, apmeklēt ‘Globe Hope’ eko veikalu, kur tiek iepirkti lietoti apģērbi un tā vietā tiek šūti un darināti jauni apģērbi un lietas. 2. dienā mūsu ceļš veda uz Helsinkiem, kur apmeklējām Fazer saldumu rūpnīcu, pašu galvaspilsētu un Eiropas māju. 3. un 4. dienā jauniešiem bija visgrūtākā, jo norisinājās Eiropas Savienības Padomes darba simulācija. Nedēļa paskrēja vienā mirklī un klāt jau bija pēdējā 5. diena – projekta izvērtēšana, kas lika visiem saprast, ka drīz būs laiks atgriezties mājās ar skaistām atmiņām par pieredzēto Somijā.

Komentāri