Bērni klausās”Vilkus”.

2022. gada 13. Maijs

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas darbā.

13.05. nav Latvijas dzimšanas diena vai kāda cita piemiņas diena. Taču šajā laikā, kad pasaulē plosās karš, skolēniem svētīgi ir atcerēties mūsu senču izlietās asinis par brīvību. To mums palīdzēja folkloras ansamblis ”Vilki”. Pateicoties viņiem, izstaigājām pa Latvijas vēstures takām, izdziedājām karavīru dziesmas, noklausījāmies latviskos mūzikas instrumentu, izpētījām senos ieročus. Paldies “Vilkiem”!

Komentāri