Uzņemam skolēnus mācībām 1. – 12. klasēs

2020. gada 9. Jūnijs

Administrācija

Dokumentus pieņem skolas kancelejā no 5. līdz 21. augustam plkst. 9:00-13:00

Pie mums, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā, ir vieta radošai, mērķtiecīgai un organizētai skolotāju virzītai un skolēnu pašvadītai izaugsmei kā eksaktajās, sociālajās un humanitārajās zinātņu jomās, tā radošai pašizpausmei ārpusskolas aktivitātēs. Pie mums strādā zinoši, motivēti, mērķtiecīgi un sasniegumiem bagāti skolotāji, kas iedvesmo skolēnus augstiem sasniegumiem viņu pārstāvētajās mācību jomās un arī ārpus tām. Skola piedāvā kvalitatīvu pamata un vidējo izglītību un mūsu devīze “Andreja Upīša Skrīveru vidusskola – vieta Tavai izaugsmei” ir nemainīga.

ANDREJA UPĪŠA SKRĪVERU VIDUSSKOLA
uzņem skolēnus 2020./2021.mācību gadam:

1. klasē Pamatizglītības programmā VAI Speciālās pamatizglītības programmās (izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem);

2.-9.klasēs Pamatizglītības programmā VAI Speciālās pamatizglītības programmās (izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem);

10.klasē (skolēnus, kuri ir ieguvuši apliecību par pamatizglītību un vērtējums atestātā latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā nav zemāks par 5 ballēm) valodu, matemātikas vai konservatīvajā izvēles mācību jomā;

11.-12.klasēs (skolēnus, kuru sekmju izrakstā nav nepietiekama vērtējuma): Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā  VAI Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā.

Dokumentu iesniegšana ir iespējama noteiktā skolas kancelejas darba laikā. Sīkāka informācija un iesnieguma formas ir pieejamas ŠEIT!

Komentāri