Skrīveru dendroloģiskajā parkā noslēdz tūrisma sezonu ar aizraujošām orientēšanās sacensībām

2017. gada 16. Oktobris

Teksts: Ilva Viļuma, 12.a klase; Foto: K.Boļšakova

Skaistā, rudenīgo miglu pārņemtā rītā, sadarbojoties  Skrīveru tūrisma informācijas punktam un sadarbības novadu vēstures metodiskajai apvienībai, tika rīkotas tradicionālās tūrisma sezonas slēgšanas orientēšanās sacensības „Latvijai- 99”.  Šogad piedalījās 12 komandas no Jaunjelgavas, Daudzeses, Aizkraukles un Skrīveriem. 

Dendroloģiskajā  parkā sacensības tiek rīkotas tādēļ, ka 1.Pasaules kara laikā šeit dislocējās  ļoti daudzas karaspēku vienības, notika nežēlīgas kaujas un kara sekas vēl manāmas ne tikai parkā, bet arī tuvākā un tālākā Skrīveru apkārtnē. Orientēšanās sacensību laikā parka teritorijā bija izvietoti 17 punktos – uzdevumi – par Latvijas vēsturi,  zīmīgākajiem notikumiem, ievērojamiem cilvēkiem, Latvijas prezidentiem,  latvju rakstu zīmēm, kā arī par par koku – Latvijas zeltu. Tāpat precīzi bija jāzina Latvijas himna un  latviešu tautas dainas, to krātuve un  latviešu svētki. Vidusskolas grupai  jautājumi bija krietni sarežģītāki, jo bija loģiski jāizsecina gan par  Latvijas etniskā sastāva izmaiņām, par Latvijas Republikas bruņoto spēku sastāva dienesta pakāpēm, par latu un pilsētu ģerboņiem, par ministriem un vēsturisku uzņēmumu logo.

Katras komandas kapteiņiem bija vēl atsevišķi uzdevumi – gan prāta, gan fiziskie, te ļoti noderēja pārējās komandas atbalsts. Komandas kapteiņu vidū pamatskolas grupā izcēlās un pārliecinoši uzvarēja Artuūrs Jubass (Aizkraukles novada vidusskola, komanda „Rozā vistas”), bet vidusskolas grupā – Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 10.klases  komandas „Pogas” kapteine Agate Albekeite.

Komandu vērtējumā 6.-7.klašu grupā I vietu ieguva komanda „Rozā vistas” (Aizkraukles novada vidusskola), II vietu – 6.klašu apvienotā komanda „Skrīči” (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola), III vietu – „Patrioti” (Aizkraukles novada vidusskola), bet atzinību – komandas „Gucci Gang” (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola), „Promenāde (Jaunjelgavas vidusskola) un „Zīļuki” (Daudzeses pamatskola). Savukārt vidusskolu grupā – I vietu ieguva Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 10.klašu komanda „Pogas”, II vietu – Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēnu pašpārvaldes  komanda „AUVSP30+”, bet III vietu – „Autoritārie” no Aizkraukles novada vidusskolas. Vidusskolas grupā atzinību ieguva „Frīdrihštate” (Jaunjelgavas vidusskola), „Homo Sapiens” (Aizkraukles novada vidusskola) un „Latvian partizans” (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola).

Visu godalgoto vietu ieguvēji saņēma īpašu pārsteigumu – medaļas, kausus un dāvanu karti „Escape room” apmeklēšanai Rīgā.

Liels paldies šī pasākuma atbalstītājiem: Skrīveru novada domei, „Skrīveru saimnieks” darbiniekiem,  Skrīveru kultūras centra darbiniekiem, autobusa  šoferim Edgaram Avakovam un novada vides speciālistam Guntim Bokalderam. Tāpat paldies pasākuma īpašajam atbalstītājam – „Skrīveru Saldumiem”. Liels paldies vēstures skolotājām Dainai Tautvidas un Monikai Vološčukai (Aizkraukles novada vidusskola) un Inesei Mirekai (Jaunjelgavas vidusskola un Daudzes pamatskola). Sirsnīgs paldies jāsaka arī LVM Vidusdaugavas mežu apsaimniekotājiem, kuri atļāva veikt šīs orientēšanās sacensības. Tāpat paldies Vēstures metodiskās apvienības vadītājam Edgaram Bērziņam un Skrīveru Tūrisma informācijas punkta vadītājai Dainai Vancānei –Viļumai.

Ļoti ceram, ka nākamajā gadā mūsu pulks būs krietni lielāks, jo  prieks par  skolēniem, kas iedziļinās savas valsts vēstures gaitā, procesos, kam interesē viss, kas saistīts ar Latviju, Eiropu un pasauli.

Komentāri