„Planēta Zeme un tās pavadoņi”

2019. gada 6. Februāris

E.Mārtiņa, 10.klases skolniece

23.janvārī AUSV vidusskolā projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvarā, viesojās Latvijas Universitātes lektors Kalvis Salmiņš. Viņa vadīto Lekciju cikls bija paredzēts 10.klases skolēniem, kuru mācību tēma uz doto brīdi bija ” Planēta Zeme un tās pavadoņi”. Taču šīs lekcijas apmeklēja arī daži 9.klases interesenti.

Lektors 3 stundu garumā iepazīstināja skolēnus ar kosmosa pasauli ap zemi un pastāstīja par LU astronomijas institūtu. Skolēni uzzināja par atmosfēras slāņiem, Zemes mākslīgajiem pavadoņiem, Zemes saspiedumu, piesārņojumu un orbītām.  Interesanti bija uzzināt par lāzerlokāciju un tās ietekmi mūsu dzīvē, kā arī par to, kur pielieto SLR, kur paliek kosmiskie atkritumi un par kosmosa infrastruktūru. Lekcijas, kā fizikas gada pasākums, bija  izglītojošas un interesantas 10. klases jauniešiem. Jāpateicas astronomijas institūta direktoram Kalvim Salmiņam par nodotajām zināšanām un mums veltīto laiku.

Komentāri