Pirmklasnieku projekts”Manu vecvecāku stāsts”

2023. gada 2. Marts

Liene Sola, 1.a klases audzinātāja.

Ikdienas steigā, darbos un aizņemtībā bieži pietrūkst laika saviem tuvākajiem cilvēkiem. Šis laiks, ko veltām sarunām un kopā būšanai, ir nenovērtējams.

Tieši tāpēc A.Upīša Skrīveru vidusskolas 1.a klases skolēni latviešu valodas stundas ietvaros nodevās atmiņu stāstiem un sarunām ar vecākiem, vecvecākiem. Uzdevuma būtība: noskaidrot, kādas ir ievērojamākās atšķirības starp mūsdienu pirmklasnieku bērnību un viņu vecāku, vecvecāku bērnību. Bez tam, uzdevuma ietvaros, bērniem uz skolu bija jāatnes kāds priekšmets no vecāku, vecvecāku bērnības un jāpastāsta par to.

Pateicoties vecāku atsaucībai un iniciatīvai, klasē tika radīta ļoti vērtīga, unikāla izstāde. Skolēni ar lielu aizrautību dalījās uzklausītajos atmiņu stāstos.

Sirsnīgs paldies 1.a klases skolēnu vecākiem, vecvecākiem un citiem līdzcilvēkiem, kuri nebija vienaldzīgi un ņēma dalību uzdevuma realizēšanā!

Komentāri