Patriotiskais mēnesis iesācies ar Ierindas skati

2023. gada 13. Novembris

Liene Sola, direktores vietniece izglītības jomā

Šī gada 10. novembrī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā norisinājās Ierindas skate. Šī ir īpaša patriotiskā mēneša tradīcija, kurā ik gadu piedalās 8.-12. klašu skolēni. Lai profesionālāk novērtētu skolēnu sniegumu, skolā viesojās Latvijā pazīstamas militārās jomas personas: Gunārs Rusiņš, Broņislavs Mačuļskis, Artis Ošiņš, Egijs Šilis.

Pēc žūrijas vērtējuma 3. vietu ieguva 9.a klase (klases audzinātāja Danute Podvinska), 2. vietu 10.a klase (klases audzinātāja Daina Pētersone) un 1. vietu ieguva 12.a klase (klases audzinātāja Rita Lielā).

Jāatzīmē, ka šogad klases īpaši piedomājušas pie sava vizuālā noformējuma. Paldies ikvienam, kurš ar savu darbu un attieksmi šo pasākumu padarīja par svētkiem!

Komentāri