Noteikti dalībnieki mācību mobilitātei uz Beļģiju projekta “AIMS” ietvaros

2016. gada 21. Septembris

Edgars Bērziņš, projekta “AIMS” koordinators; foto: A.Barkāne

Pirmdien, 20.septembrī, skolas 2.stāva gaitenī pie vēstures kabineta bija jaušama neierasta gaisotne – bija dzirdama gan angļu, gan krievu valoda un valdīja neliels uztraukums to 10 jauniešu vidū, kas bija uzaicināti piedalīties atlases 2.kārta mācību mobilitātei uz Briseli 2017.gada janvārī. Uz otro kārtu izvirzītie pretendenti –  Ilva Viļuma, Anastasija Meņšova, Marta Kaķe, Beāte Blumberga, Ieva Brenčeva, Andis Burka, Ernests Matvejevs, Māris Arcihovičs, Emīls Bokalders un Reinis Madars Ivuškāns – piedalījās intervijā, kuru vadīja projekta koordinators Edgars Bērziņš, skolotājas Aija Ieleja un Santa Krasovska. 

Pretendenti sniedza atbildes angļu un krievu valodās, jo abas valodas būs nepieciešams izmantot mobilitātes laikā. Jautājumu loks, kas tika izrunāts bija visai plašs, sākot ar sevis raksturošanu, pozitīvo un negatīvo iezīmju raksturošanu un noslēdzot ar izpētītās informācijas par lobēšanu izklāstu saistošā veidā.

Līdz ar to ar prieku varam paziņot, ka mācību mobilitātē uz Beļģiju dosies šādi skolēni: Ilva Viļuma, Beāte Blumberga, Andis Burka, Emīls Bokalders un Reinis Ivuškāns. Savukārt kā rezervisti tika noteikti: Ieva Brenčeva un Māris Arcihovičs.

Paldies skolēniem par izturību, atlases komisijai par ieguldīto darbu!

Komentāri