Konkursa “Mana Daugava”rezultāti

2021. gada 11. Decembris

Daiga Martinsone, bioloģijas skolotāja

Mūsu skolas skolēni ar labiem rezultātiem jau sesto gadu pēc kārtas piedalās Daugavas savienības organizētajā konkursā “Mana Daugava”. Tā mērķis ir pievērst jauniešu uzmanību vides un kultūrvēturiskajām problēmām un piedāvāt to risināšanas iespējas. Šogad mūsu skolu pārstāvēja seši darbi par kultūvēsturisko mantojumu, tā saglabāšanas iespējām mūsdienās un trīs darbi saistībā ar ekoloģiju un vides problēmām. Augstāko novērtējumu un 1. vietu ieguva 10. klases skolēna Kristera Škapara darbs “Skrīveru pagasta upju ūdens kvalitāte” (vadītāja skolotāja Daiga Martinsone). Kristers pētīja upju krastu stāvokli, pH līmeni, aļģu un ūdensaugu daudzveidību piecās paragu ņemšanas vietās gan pavasarī, gan arī rudens sezonā. 2. vietu ieguva 11. klases skolnieces Meldra Spēka un Laura Zīmele (vadītāja skolotāja Ruta Dišereite) ar veikto darbu – video materiālu par Aizkraukles pilsdrupām un to aizsargāšanas iespējām. Visi darbu autori saņems atzinības rakstus, bet laureāti- naudas balvas.

 https://failiem.lv/u/pbrxz9u52

Komentāri