4. klase izmanto iespēju iepazīt Skrīverus.

2020. gada 15. Oktobris

Daina Vancāne-Viļuma, latviešu valodas skolotāja,gidu vadītāja

Patīkami, ka 4.klase izmantoja iespēju iepazīt Skrīverus un kādreiz dzīvojošā rakstnieka Andreja Upīša dzīves vietas  Skrīveru novadā.

Agate Anufrijeva par braucienu raksta:  „Brauciena laikā uzzināju, kā veidojušies māju nosaukumi. Atceros pieminekli, kas bija veltīts romānam „Zaļā zeme” un aktieriem, kuri iestudēja šo darbu teātrī. RADADA ēkā kādreiz bija ugunsdzēsēju depo. Braucām garām Kraukļakmenim un Kraukļupītei, bet līdz šim es nekad nebiju aizdomājusies, kāpēc akmenim un upītei ir doti tādi vārdi.  Mēs bijām aizbraukuši uz A.Upīša dzimtajām mājām „Kalniņi”, bet daudzu māju, kur kādreiz dzīvoja rakstnieks bērnībā- „Vilkudobes”, „Baloži” –vairs nav, bet citām, kā „Jaunpuntūži”, pabraucām garām.

Gida profesija varētu būt ļoti interesanta, bet tas nozīmē, ka ir ļoti daudz jāzina.”

Markuss Ozoliņš sniedza savu vērtējumu par Skrīveriem :„Skrīveri ir mazs novads, centrālā ir Daugavas iela, bet ielu ir daudz, mēs pabraucām garām Tilta, Sporta, Pīlādžu, Ozolu, Robežu ielai, bet , braucot pa Purapuķes ielu, nokļuvām uz Rīgas-Daugavpils šosejas, no kuras nogriezāmies pa Skrīveru-Līgatnes ceļu un iepazinām dažādas ražotnes, kas saistās ar rakstnieka  Andreja Upīša darbos aprakstītām vietām, piemēram, Pārtikas kombināts, Zaula dzirnavas, daudzās upītes. Manā novadā ir laba vidusskola,  Mākslas un mūzikas skola, bibliotēkas, kultūras centrs. Skrīveros ir visskaistākā daba un visforšākie cilvēki. Man patīk dzīvot Skrīveros!”

Paulai Germanei pēc brauciena  veidojās savs viedoklis:„Skrīveri, senāk Remershofa, ir neliels novads, kurā ir daudz ielu, iestāžu, uzņēmumu. Izbraucot no centra, nokļuvām vietā, kur ir lielas un skaistas mājas, kurām ir interesanti nosaukumi- „Stirnas”, „Vīksnas”, „Ziemlauki”, „Vecveģi”, „Jaunveģi”, „Jaunpuntūži”, „Robežas”, „Kalniņi” u.c. Mūsu novadā kādreiz bija Kalna krogs un Lejas krogs,bija Kaktiņa restorāns, tagad ir Klidziņa. Bija vairākas dzirnavas- Zaula dzirnavas, Tomsona dzirnavas, tagad  šādu uzņēmumu nav, bet ir Pārtikas kombināts,  Skrīveru saldējums, Skrīveru saldumi, Andreja Upīša muzejs, Aizkraukles pilskalns un citi kalni, precīzāk, pauguri-Klaucēnkalns, Mūrniekkalns, Ercu kalns, Meteņu kalns. Andrejs Upīts daudzās grāmatās piemin Skrīveru vietas un notikumus.

Skrīveri ir ļoti laba vieta, kur atbraukt ekskursijā! Es dzīvoju Skrīveros un man tas ļoti patīk!”

Komentāri