100. skolas diena

2023. gada 3. Februāris

Lai bij’ prieki, kam bij’ prieki,

Pirmklasniekiem – tiem bij’ prieki.

Svin tie simto dienu skolā,

 Labi mācīties tie solās.

Pirmās skolas dienas ir ļoti svarīgas pirmklasnieku dzīvē. Vai kāds ir saskaitījis, cik dienas skolā jau pagājušas? Izrādās – 3. februārī  jau simts! Pasākumā jautājām pirmklasniekiem, ar ko atšķiras skola no bērnudārza. Atbildē skanēja ļoti liels uzskaitījums, un bērni ir lepni, ka var jau mācīties skolā-tas esot izaugsmes rādītājs. Pasākumam pirmklasnieki gatavojušies cītīgi. Ar prieku varējām dungot līdzi  daudzām dziesmām, vērot dejas soļus, klausīties izteiksmīgās dzejas rindas, priecāties līdzi rotaļu emociju izpausmēm. Noslēgumā katrs skolēns saņēma 100. dienas sertifikātu un katra klase – lielu kliņģeri. Paldies klašu audzinātājām Lienei Solai un Marjanai Toroņi par izturību un pacietību, mācot mūsu pirmklasniekus!

Komentāri