Arī sportā rotā egli!

2020. gada 17. Decembris

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā.

Ziemassvētki aizrāvuši visu cilvēku prātus. Pat sportā skolēni izmanto laiku un iespējas pabūt kopā klātienē 1.-4.klasēs un gatavoties šiem īpašajiem svētkiem. Prieks, ka mūsu jaunie skolotāji ir izdomas bagāti un sagādā skolēniem kādu jautrus, patīkamus brīžus- tematisko stundu “Arī sportā rotā egli”. Skolotājs Reinis Krasovskis piedāvāja bērniem izveidot vairākas egles no sporta inventāra, kuru vajadzēja izrotāt radoši. Skolēni meklēja dažādas iespējas, lai viņu eglīte būtu skaistāka par citām. Tika izmantoti sportam derīgi priekšmeti, inventārs, paši skolēni veidoja dažādas figūras. Paldies skolotājam, kurš radīja bērniem svētkus!

Komentāri