Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana

2017. gada 28. Februāris

Daiga Martinsone, bioloģijas skolotāja

24. februārī Jaunjelgavā divdesmit labākie zinātniski pētniecisko darbu autori no Aizkraukles, Skrīveriem, Neretas un Jaunjelgavas prezentēja savus darbus par kultūrvēsturi, mūziku, emigrāciju, kā arī pētījumiem dabaszinātnēs, robotikā un 3D skanēšanā.

Ilva Viļuma tika atzīta par otra labākā darba autori, Ieva Brenčeva- trešā, Reinis Eiduks- ceturtā. Andis Burka un Reinis Ivuškāns tika uzteikti par veiksmīgu sadarbību, kas palīdzēja tikt pie tik interesanta rezultāta robotikas jomā. Ilva Lāce saņēma ieteikumu sadarboties ar pašvaldību veselības veicināšanas projektā. Visu darbu autori tika rekomendēti piedalīties reģionālajā konferencē Jelgavā.

Komentāri