Ārpusstundu pasākumu plāns 2020./2021. m.g.

 

Norises laiks Norises vieta

Pasākums

 

Atbildīgais par pasākumu
01.09. Skola

Zinību diena

V.Meroža
08.09. Skola Policija par drošību: plkst. 10.45    1.b,1.a;

plkst. 11.30     2.a,2.b

V.Meroža
15.09. Skola Policija par drošību : plkst. 12.20      3.b;

plkst.   13.15         5.a,5.b

V.Meroža
18.09. Skola Olimpiskā diena-„Olimpiskās komitejas dibināšana” Sporta sk.
22.09. Skola Policija par drošību: 12.20 -3.a,4.;13.15 -6.a,7.a

10.kl.adaptācija ar psihologu.

V.Meroža
23.09. Skola Pašpārvaldes tikšanās ar novada projektu vadītāju Lieni Uzulu. V.Meroža
23.09. B/ATurība PU ”Ievads mūsdienu uzņēmējdarbības aktualitātēs”

E.Levits,J.Kreilis,R.Salmiņa

S.Brīgere
29.09. Skolā 29.,01.,02.“Miķeļu tradīciju stundas”/1.-4.kl./,5.-8. audz.h konkurss ”Iedomājies Miķeli!” V.Meroža.
02.10. Skola Skolotāju dienas apsveikums. Vsk.pašpārvalde
12.10 B/ATurība „Mērķu plānošanas un sasniegšanas sekmējošie un kavējošie faktori.”A.Kauķis S.Brīgere
12.-16.10. Skola Plakāta gatavošana stundās: ”Priekšmetā iegūtās prasmes noderēs……(.ārstam,    )!” S.Brīgere
 13.10. „Satekas” 10. uzņemšanas pasākums .. V.Meroža
 26.-30.10. Skola Karjeras nedēļa.” Pielaiko vecāku  profesiju.” V.Meroža, S.Brīgere
27.10. Skola Bibliotekas atklāšana”Dainu(dzejas) diena ar……” Zvaigznīte. Meroža.
Skola Bibliotekārās stundas 1.-4. klasei Zvaigznīte. Meroža.
02.11-6.11. Skola EKO rīcības nedēļa D.Podvinska, Eko p.
03.11. Skola Lss pasākums ”Mana runa pārliecina”(10.-12.kl.pa laikiem) V.Meroža
10.11. B/A Turība PU „Līderisms uzņēmējdarbībā” S.Brīgere
10.11. Skola 10.,12.,13. nov. Mārtiņdienas tradīciju stundas

1.-4.klasēm.

V.Meroža
11.11 Kureliešu piem. Lāčplēša dienas gājiens. KC, Meroža
11.11. Skola Lāčplēša dienas spēkošanās 1.-9.kl.(Sporta stundās) Sporta skolotāji,Meroža
17.11. Skola(līdz 17.11) „Dziesma Latvijai” /5.-12.kl./pa laikiem S. Upeniece,V.Meroža
24.11. Skola „Profesiju māja” 7.klasēm S.Brīgere
24.11. Skola Erudītu konkurss 5.-12.kl. Martinsone, Meroža
26.11. Skola Psiholoģes Lemešonokas saruna ar 9.klašu vecākiem par karjeru.
03.12. B/A Turība PU „Karjeras plānošana un attīstīšana” S.Brīgere
04.12. KC Ģen. mēģinājums žetonvakaram. Meroža, S.Mārtinsone
05.12. KC Žetonvakars Meroža,  S.Mārtinsone
15.,17. 12. Skola 1.ab,2.ab „Ziemassvētku vecīša profesijas” S.Brīgere
18.12. Skola Ziemassvētku pasākumi./1.-12./ Meroža, pašpārvalde

 

Direktora vietniece audzināšanas jomā:                    Vija Meroža