Ārpusstundu pasākumu plāns 2022./2023. m.g.

 

Norises laiks Norises vieta

Pasākums 

Atbildīgais par pasākumu
01.09. Skola

Zinību diena

V.Meroža
12.09. Skola   Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas, pirmā sanāksme. V. Meroža
16.09. Skola Policija par drošību sākumskolas klasēs. V.Meroža
16.09. Rīga “Skola katram bērnam”-dalīšanās pieredzē. Ilze Ieleja
…..09. Skola Adaptācijas nodarbības  ar psihologu-10. klasei. Vēsma Bērziņa
27.09. Skola Dzejas diena bibliotekā “Mana runa pārliecina” /sākumskolas klasēm/ V.Meroža, A.Zvaigznīte
28.09. Skola “Dzejas un pasakas no pirmsākumiem līdz mūsdienām”-radošā nodarbība ar Raiti Zapacki.(9abc,7.a) S. Krasovska
29.09. Skola Miķeļdienas tirdziņš 1.-12.kl. V.Meroža
30.09. Skola Skolotāju diena: 12tie vada stundas, koncerts skolotājiem. V.Meroža
 07.vai 14.10. „Satekas” 10. uzņemšanas pasākums . V.Meroža
12.10 B/ATurība „Mērķu plānošanas un sasniegšanas sekmējošie un kavējošie faktori.”A.Kauķis S.Brīgere
21.10. Skola Atvērto durvju diena vecākiem. V.Meroža
31.-4.10. Skola Eko rīcības nedēļa. D.Podvinska
8.11. Skola “Es mīlu Tevi, Latvija!”-2 koncerti/Mārtiņš Ruskis/ V.Meroža
10.11. Skola .Mārtiņdienas tradīciju stundas  /1.-4.klasēm/ V.Meroža
11.11. Skola Ierindas skate 9.-12.klasēm.

Lāpu gājiens uz Kureliešu pieminekli./KC/

V.Meroža, sporta skolotāji
16.11. Skola Patriotisko dziesmu skates 5.-8. un 9.-12. klasēm V.Meroža
24.11.  Skola  Erudītu konkurss”Iepazīsti Latviju!”5.-8.;9.-11. kl. V.Meroža
25. 11. Skola Žetonvakara ģenerālmēģinājums. 12.klase,V.Meroža
3.12. skola Žetonvakars. 12.klase,V.Meroža
Gatavošanās Ziemassvētkiem.
19.-23.12. Skola+ Labdarības pasākumi, Ziemassvētku pasākumi. V.Meroža
Direktora vietniece audzināšanas jomā: Vija Meroža