Valsts pārbaudes darbi 2021./2022. mācību gadā

VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES LAIKI 2021./2022. MĀCĪBU GADĀ

3. KLASĒ

Diagnosticējošie darbi notiek:

1)     Latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti): mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa – 17. februārī;

2)     Matemātikā (rakstiski): 2022. gada 23. februārī.

6. KLASĒ

Diagnosticējošie darbi notiek:

1)     Latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti): mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 15. februārim, rakstu daļa – 16. februārī;

2)     Matemātikā (rakstiski): 2022. gada 24. februārī;

3)     Dabaszinībās (rakstiski): 2022. gada 3. martā.

 

9. KLASĒ

Eksāmeni notiek:

1)     Latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti): rakstu daļa – 2022. gada 24. maijā, mutvārdu daļa – 25. maijā;

2)     Matemātikā (rakstiski): 2022. gada 27. maijā;

3)     Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti): rakstu daļa – 2022. gada 1. jūnijā, mutvārdu daļa – 2. jūnijā;

4)     Latvijas vēsturē (rakstiski): 2022. gada 7. jūnijā.

11. KLASĒ

3 centralizētie eksāmeni (sastāda un labo centralizēti) notiek:

1)     Angļu valodā (optimālais līmenis, kombinēti): rakstu daļa – 2022. gada 10. maijā, mutvārdu daļa – 11. maijā;

2)     Matemātikā (optimālais līmenis, rakstiski): 2022. gada 24. maijā;

3)     Latviešu valodā (optimālais līmenis, kombinēti): rakstu daļa – 2022. gada 26. maijā, mutvārdu daļa – 1. jūnijā.

12. KLASĒ

3 obligātie centralizētie eksāmeni (sastāda un labo centralizēti) notiek:

1)     Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

·       Angļu valodā (kombinēti): rakstu daļa – 2022. gada 15. martā, mutvārdu daļa – 16. martā;

·       Krievu valodā (kombinēti): rakstu daļa – 2022. gada 17. martā, mutvārdu daļa – 17. martā;

2)     Latviešu valodā (rakstiski): 2022. gada 17. maijā;

3)     Matemātikā (rakstiski): 2022. gada 20. maijā.

Eksāmeni skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā (vienā vai vairākos) notiek:

1)     Centralizētie eksāmeni (sastāda un labo centralizēti):

·       Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski): 2022. gada 23. maijā;

·       Ķīmijā (rakstiski): 2022. gada 25. maijā;

·       Fizikā (rakstiski): 2022. gada 27. maijā;

·       Bioloģijā (rakstiski): 2022. gada 30. maijā.

 

2)     Eksāmeni (sastāda centralizēti, labo skolā):

·       Informātikā (kombinēti): rakstu daļa – 2022. gada 2. jūnijā, praktiskā daļa – 2. un 3. jūnijā;

·       Ģeogrāfijā (rakstiski): 2022. gada 6. jūnijā;

·       Ekonomikā (rakstiski): 2022. gada 8. jūnijā;

 

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.01.22