Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēnu pašpārvaldes darba plāns  2022./23. m.g

2022. gada 10. Oktobris

09.   Pašpārvaldes vēlēšanas. V.Meroža
  Vsk. pašp. Jauno dalībnieku apmācības. V.Meroža
  Visi Skolēnu pašpārvaldes locekļu darba jomu sadale. K.Celmiņa
  Visas Skolēnu pašpārvaldes darba plāna veidošana. K.Celmiņa
  Visi Iepazīšanās ar Pašpārvaldes reglamentu

(priekšlikumi par reglamenta grozījumiem).

K.Celmiņa
  Visi Skolas iekšējās kārtības noteikumi izskatīšana. K.Celmiņa
  kultūras Skolotāju diena organizēšana:/30.09./

1.stundas novadīšana, koncerts skolotājiem.

K.Celmiņa
  Izglītības Sadarbība ar sākumskolu.(visu gadu) L.Korņejeva
10. preses Pašpārvaldes stenda iekārtošana un papildināšana.  
  preses Rakstu veidošana mājas lapai.(visu gadu)
  kultūras Dzejas dienas organizēšana. Stāstnieks Raitis Zapackis stāsta. L.Zīmele
  visi Dalība Karjeras nedēļā:

veido Skrīveru uzņēmumu kartotēku./17.-24.10./

V.Meroža
  izglītības Ar izglītību saistītu pasākumu organizēšana.(visu gadu) L.Korņejeva
11. izgl.min. Glītrakstu konkurss 1.-4.kl. L.Korņejeva
  vides Dalība Rīcības nedēļā. D.Podvinska
  kultūras Mārtiņdienas organizēšana 10.11./ T.Barkāne
  kultūras Patriotisma mēneša organizēšana:

Ierindas skates organizēšana./11.11./

Patriotisko dziesmu konkursa vadīšana./17.11./

Skolas dekorēšana.

V.Meroža,

L.Zīmele

12.  

kultūras

Ziemassvētku organizēšana skolā.

Labdarības pasākumi.

Debašu kluba pasākums(lekcija, debates

V.Meroža

 

 

01. visi Pirmā semestra darba analīze K.Celmiņa
  kultūras Barikāžu atceres diena-piemiņas ugunskurs, stāsti un karsta tēja. Dišereitere, V.Meroža
  kultūras „Talantu  karuseļa” organizēšana. L.Zīmele
02. kultūras  Valentīndienas organizēšana: -pasta darbs,
-radio speciālizlaidums,
-izlozes un mini konkursi starpbrīžos.
T.Barkāne
  kultūras Gatavošanās Meteņiem L.Zīmele
03. vides „Zemes stundas” organizēšana. D.Podvinska
04. kultūras Lieldienas organizēšana. L.Zīmele
  vides Lielās talkas organizēšana. V.Meroža,D.Podvinska
  kultūras Modes skate ” Pavasara vēsmās”. L.Zīmele
05. visi Koncerts vecākiem. V.Meroža,L.Zīmele
  kultūras Pēdējais zvans. V.Meroža,T.Barkāne
  visi Pašpārvaldes pasākums darba izvērtējumam, pateicībām. K.Celmiņa

 

Apstiprināts  2022.gada  29.septembrī  pašpārvaldes sanāksmē.

Pašpārvaldes prezidente  Katrīna Celmiņa.

Komentāri