Klašu audzinātāji

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas

KLAŠU AUDZINĀTĀJI

2020./2021.mācību gadā

n# Klase

Audzinātājs

Kabinets  
1.  1.a

Anda Kudiņa

V-4 vecā korpusa 1.stāvā
2.  1.b

Inese Jasaite

V-9 vecā korpusa 1.stāvā
3.    2.a

Inese Uzula

V-11 vecā korpusa 2.stāvā
4. 2.b

Evita Dzērve

V-12 vecā korpusa 2.stāvā
5. 3.a

Māra Lesiņa

V-6 vecā korpusa 1.stāvā
6.  3.b

Māra Krūmiņa

V-7 vecā korpusa 1.stāvā
7.  4.

Maija Arcihoviča

V-5 vecā korpusa 1.stāvā
8.  5.a

Lelde Salzemniece

101. jaunā korpusa 1.stāvā, matemātikas kab.
9.  5.b

Guna Voldeka

305 jaunā korpusa 3.stāvā, svešvalodu kab.
10.  6.a

Danute Podvinska

202. jaunā korpusa 2.stāvā, latviešu valodas kab.
11. 6.b

Daiga Martinsone

108. jaunā korpusa 1.stāvā, bioloģijas kab.
12. 7.a

Daina Pētersone

207. jaunā korpusa 2.stāvā, vēstures kab.
13. 7.b

Santa Krasovska

302. jaunā korpusa 3.stāvā, latviešu valodas kab.
14. 7.c

Dzintra Znotiņa

310. jaunā korpusa 3.stāvā, latviešu valodas kab.
15. 8.a

Silvija Strautmane

303. jaunā korpusa 3.stāvā, ekonomikas kab.
16. 8.b

Aija Zvaigznīte

203. jaunā korpusa 2.stāvā, latviešu valodas kab.
17. 9.a

Rita Lielā

105. jaunā korpusa 1.stāvā, mūzikas kab.

(pulcēšanās no rītiem 103.)

18. 9.b

Ināra Plakane

V-25 vecā korpusa 2.stāvā, vizuālās mākslas kab.
19. 10.

Inta Rūze

206. jaunā korpusa 2.stāvā, matemātikas kab.
20. 11.a

Aija Ieleja

309. jaunā korpusa 3.stāvā, angļu valodas kab.
21.  11.b

Ligita Miezīte

107. jaunā korpusa 1.stāvā, ģeogrāfijas kab.
22.  12.

Santa Mārtinsone

V-27 vecā korpusa 2.stāvā, angļu valodas kab.