Orientēšanās sacensības Skrīveru Dendroloģiskajā parkā

Orientēšanās sacensību
NOLIKUMS

I Sacensību apraksts
Ņemot vērā, ka 2019. gadā atzīmējam Latvijas Bruņoto spēku 100 gadu jubileju, Skrīveru novada Tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar Aizkraukles, Skrīveru, Jaunjelgavas un Neretas Vēstures skolotāju Metodisko apvienību un SMU “Skrīveru ekskursijas” organizē dienas orientēšanās sacensības. Sacensības notiks 2019.gada 26.septembrī. To laikā komandām būs jāiztur dažādi pārbaudījumi, kas ietver gan dažādu intelektuālu uzdevumu veikšanu, pārbaudīs sadarbības un komandas darba prasmes un izveicību to norises vietā – Skrīveru dendroloģiskajā parkā.

II Mērķis
Saistošā un interaktīvā veidā, izmantojot orientēšanās sporta elementus, paaugstināt izpratnes līmeni par notikumiem, to vietu un lomu Latvijas vēsturē.

III Uzdevumi
Sacensībām ir noteikti šādi uzdevumi:

  • izglītot sacensību dalībniekus par Latvijas vēsturi un tās nozīmi Latvijas un lokālajā vēsturē;
  • popularizēt aktīvu laika pavadīšanu svaigā gaisā kā veselīga un saistoša dzīvesveida iespēju;
  • veicināt sadarbības prasmes jauniešu un pieaugušo komandu sacensībās.

IV Tēma

Šajā gadā orientēšanās sacensību tēma ir “Karš un karavīrs Latvijas teritorijā laiku laikos”, jo pasākums tiek organizēts, pieminot Latvijas bruņoto spēku simtgadi. Tēmu sadalījums pēc vecuma grupām:

  • 6.-7.kl. – Ieroči Latvijas teritorijā laiku laikos;
  • 8.-9.kl. – Latviešu karavīrs I Pasaules kara laikā;
  • 10.-12.kl. – Latvijas bruņotie spēki (1914.-1934.).

V Norises vieta un laiks
Sacensību sākums ir noteikts 2019.gada 26.septembrī plkst. 10.00 Skrīveru dendroloģiskajā parkā. Ierašanās un reģistrēšanās no plkst. 9.30 Dendroloģiskajā parkā (skat. karti).

VI Mērķgrupa
Sacensībās var piedalīties skolu skolēnu komandas. Skolu var pārstāvēt viena četru cilvēku komanda katrā vecuma grupā: 6.-7.klases, 8.-9.klases un 10.-12.klases.

VII Pieteikšanās

Lai pieteiktos sacensībām, līdz 20.09.2019. jāaizpilda pieteikuma anketa (skat. https://ej.uz/orentesanas2019)

VII Apbalvošana
Sacensību laikā tiks apbalvoti I, II, III vietu un Atzinības ieguvēji katrā no VI punktā minētajām vecuma grupām, zinošākie un erudītākie komandu kapteiņi un skolotāji. Godalgoto vietu ieguvēji saņems piemiņas balvas.

VIII Sacensību organizatori
Par sacensību īstenošanu atbildīgi ir:

  • Skrīveru TIC vadītāja Daina Vancāne-Viļuma, tel. 28633643
  • LTVG raidījuma “Vēstures skolotājs” vadītājs Edgars Bērziņš, tel. 26797661