Mācīšanās grupas noslēguma nodarbība

2014. gada 15. Aprīlis

Daiga Martinsone

Dabaszinātņu un matemātikas projekta ietvaros mācību gada sākumā skolotājiem tika piedāvāta iespēja pilnveidot savas profesionālās prasmes mācīšanās grupas ietvaros. Kas īsti ir mācīšanās grupa? Tā ir darba forma, kurā dalībnieki tiekas reizi mēnesī, apmainās ar radošām idejām, pastāsta citiem par paveikto un rezultātiem, kā arī dod ieteikumus viens otram.

14.aprīlī astoņas skolotājas: Ināra Plakane, Ligita Miezīte, Silva Upeniece, Ilze Gaņina, Olga Urtāne, Daiga Martinsone un neklātienē arī Santa Mārtinsone un Dzintra Znotiņa visiem interesentiem sniedza atskatu uz gada laikā paveikto. Skolotājas bija sagatavojušas stenda prezentācijas, kurās izvietoja izstrādātos mācību materiālus un darba rezultātus. Tieši grupas ietvaros skolotāji vairāk sākuši izmantot uzdevumu.lv  iespējas, krustvārdu mīklu sagatavošanu, prezentāciju sagatavošanu. Radās daudz jaunu ideju nākamajam gadam. Paldies visiem par atsaucību un radošu iesaistīšanos! Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

Komentāri