skolotāju individuālā darba (konsultāciju) nodarbību grafiks 2022./2023. m.g.

 

 

APSTIPRINĀTS

ar Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktores

01.09.2022. rīkojumu Nr. 1-13/22/41

 

 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolotāju individuālo/grupu nodarbību grafiks 2022./2023.m.g. (valsts budžeta mērķdotācijas finansējums)

Nr.p.k Skolotājs Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. Arcihoviča Maija 13.25-14.00 13.25-13.55 14.10-15.00 14.10-15.00
2. Bērziņa Vēsma

pēc individuālas vienošanās

3. Biķerniece Iveta 14.55-15.45 14.55-15.50
4. Dišereite Ruta 14.10-14.50 (5., 6.kl.) 15.40-16.20 14.55-16.15 15.00-15.35
5. Dzērve Evita 14.10-15.30 14.10-15.10 14.10-14.50
6. Ērgle Lolita 14.55-15.35 14.55-15.35
7. Ieleja Aija 14.55-15.40 14.10-15.40 14.05-14.50 (3.a)
8. Ieleja Ilze

pēc individuālas vienošanās

9. Jurgensone Ineta 14.10-15.05 14.55-16.00 14.55-16.00 14.55-16.00
10. Krasovska Santa 14.55-15.35 14.55-15.35 14.55-15.45
11. Krasovskis Reinis

pēc individuālas vienošanās

12. Krūmiņa Māra 8.05-8.25

14.10-15.00

8.05-8.25

14.10-15.00

8.05-8.25

13.20-15.30

14.10-15.00
13. Kurzemniece Ance 13.25-14.00 13.25-14.20 14.10-15.00
14. Levinska Inese 13.25-15.00 8.05-8.25 8.05-8.25 14.50-15.15 8.05-8.25
15. Lielā Rita

pēc individuālas vienošanās

16. Martinsone Daiga 8.00-8.25

14.10-15.15

8.00-8.25

14.50-15.50

17. Mārtinsone Santa 14.55-16.25 14.55-16.25 14.10-15.20
18. Miezīte Ligita 7.50-8.20

15.00-16.30

14.55-15.40 14.55-15.40
19. Paula Lilita 15.30-16.30 14.50-15.30
20. Pētersone Daina 14.55-16.30 15.40-16.25
21. Piterāns Elvis 14.55-15.35

pēc individuālas vienošanās

22. Plakane Ināra 14.55-16.00 7.55-8.25 14.55-16.00
23. Podvinska Danute 15.00-16.20 15.35-16.20
24. Rakstiņš Aldis

pēc individuālas vienošanās

25. Rūze Inta 15.00-16.00 15.00-16.30 15.00-16.30
26. Rūze Sintija 15.40-16.40 15.00-16.00 14.50-15.40
27. Sakne Liene 15.00-15.40
28. Sakse Agrita 14.55-15.35 14.55-16.25
29. Sola Liene 13.25-15.00 8.30-9.10 13.25-14.30
30. Strautmane Silvija 7.30-8.25

15.35-16.25

7.30-8.25
31. Toroņi Marjana 13.25-14.00 13.25-14.30 8.30-9.10 13.25-13.45
32. Upeniece Silva 15.35-16.00 15.40-16.20 13.20-14.45
33. Uzula Inese 8.05-8.25

12.00-12.30

14.10-15.15 8.00-8.25

12.00-12.30

14.10-15.10

12.00-12.30 8.05-8.25

12.00-12.30

34. Vancāne – Viļuma Daina 8.00-8.25

15.00-16.20

8.00-8.25

15.00-16.00

15.00-16.00
35. Voldeka Guna 14.10-15.20 15.40-16.30
36. Volkova Līga 14.10-15.10 15.00-16.00 7.50-8.20
37. Zvaigznīte Aija 15.00-16.00 15.00-16.20

 

APSTIPRINĀTS

ar Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktores

01.09.2022. rīkojumu Nr. 1-13/22/41

 

 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolotāju individuālo/grupu nodarbību grafiks 2022./2023.m.g. (pašvaldības finansējums)

Nr.p.k Skolotājs Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. Arcihoviča Maija 8.05-8.25

11.10-11.40

14.00-15.00

8.05-8.25

11.10-11.40

13.55-15.00

11.10-11.40 11.10-11.40 8.05-8.25

11.10-11.40

2. Krūmiņa Māra 11.10-11.40 11.10-11.40

15.00-16.00

11.10-11.40

15.30-16.00

11.10-11.40 11.10-11.40
3. Kurzemniece Ance 8.05-8.25

11.10-11.40

14.00-16.00

8.05-8.25

11.10-11.40

14.20-15.00

8.05-8.25

11.10-11.40

14.30-16.30 (1.b)

11.10-11.40 8.05-8.25

11.10-11.40

4. Levinska Inese 11.10-11.40 11.10-11.40

13.30-16.30 (1.a)

11.10-11.40

 

11.10-11.40

15.15-16.00

11.10-11.40
5. Sola Liene 8.05-8.25

11.10-11.40

15.00-16.30

8.05-8.25

11.10-11.40

8.05-8.25

11.10-11.40

14.10-15.30

8.05-8.25

11.10-11.40

14.10-15.30

8.05-8.25

11.10-11.40

6. Toroņi Marjana 8.05-8.25

11.10-11.40

14.00-15.30

8.05-8.25

11.10-11.40

14.10-15.30

8.05-8.25

11.10-11.40

8.05-8.25

11.10-11.40

14.10-16.30

8.05-8.25

11.10-11.40

13.45-16.30

 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas 12.10.2022