skolotāju individuālā darba (konsultāciju) nodarbību grafiks 2021./2022. m.g.

 

 

 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolotāju individuālo/grupu nodarbību grafiks 2021./2022.m.g.

 

Nr.p.k Skolotājs Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. Arcihoviča Maija 7.50-8.20

12.50-16.30

7.50-8.20

14.00-15.00

7.50-8.20 7.50-8.20

13.00-16.30

7.50-8.20
2. Bērziņa Vēsma pēc individuālas vienošanās
3. Biķerniece Iveta 14.45-15.30 14.45-15.35
4. Dišereite Ruta 14.50-16.00 15.40-16.20 14.00-14.55 14.00-15.00
5. Dzērve Evita 12.50-15.00 14.40-15.05 13.50-15.00 13.50-15.00
6. Ērgle Lolita 14.40-15.45 14.40-15.40
7. Ieleja Aija 14.00-16.20 15.00-15.30
8. Ieleja Ilze 14.50-15.30
9. Jasaite Inese 13.00-15.00

(2.b klase)

15.00-16.30 (1.b klase)

7.50-8.20

14.00-15.30

13.00-15.00 14.40-16.10
10. Jurgensone Ineta 14.50-15.40 14.50-15.40 14.00-15.35 14.50-15.40
11. Katajs – Paeglis Aivars 15.30-15.50 8.00-8.20
12. Kočāne Inga  

 

12.00-14.00 (1.a klase)

14.00-16.30 (1.ab klase)

13. Krasovska Santa 14.40-15.50 14.40-15.30 14.40-15.30
14. Krasovskis Reinis pēc individuālas vienošanās
15. Krūmiņa Māra 14.40-15.50 8.00-8.20

13.50-15.50

13.50-15.55
16. Kudiņa Anda 7.50-8.20

14.00-15.00

7.50-8.20

14.00-15.30

13.00-15.00 13.00-15.30 7.50-8.20
17. Kurzemniece Ance 7.50-8.20

13.50-15.00

7.50-8.20

14.00-16.30

7.50-8.20

13.00-15.00

7.50-8.20

13.30-14.30

7.50-8.20

12.00-14.00

18. Lesiņa Māra 13.40-15.55 13.50-15.00 14.00-15.00 14.40-15.30
19. Lielā Rita pēc individuālas vienošanās
20. Martinsone Daiga 8.00-8.20 14.40-15.20 8.00-8.20

14.00-16.10

21. Mārtinsone Santa 14.00-16.00 14.50-15.50
22. Miezīte Ligita 14.00- 15.30 7.50- 8.20 14.50 – 16.05
23. Paula Lilita 15.30-16.20 14.50-15.30
24. Pētersone Daina 7.50-8.20

15.35-16.15

7.50-8.20

15.35-16.15

14.45-15.25
25. Piterāns Elvis 15.40-16.20 14.50-15.20
26. Plakane Ināra 14.00-16.10
27. Podvinska Danute 14.00-14.40 14.40-16.10
28. Rūze Inta 14.45-16.20 14.45-16.20 14.45-16.00
29. Rūze Sintija 15.30-16.00 15.30-16.00 14.00-16.00
30. Sakne Liene 14.00-14.40 13.10-13.55
31. Sakse Agrita 14.40-15.40 7.45-8.20 14.45-15.40
32. Strautmane Silvija 7.30-08.20

14.50-16.00

7.30-08.00 7.30-08.00 7.30-08.00
33. Upeniece Silva 8.00-8.20 pēc individuālas vienošanās 8.00-8.20

13.50-15.00

pēc individuālas vienošanās 8.00-8.20
34. Urtāne Olga 13.55-14.40 14.00-14.40
35. Uzula Inese 13.50-15.00 13.50-15.00 13.50-15.00 14.00-15.00
36. Vancāne – Viļuma Daina 13.50-15.50 14.40-16.15
37. Voldeka Guna 7.50-8.20

15.30-16.30

14.00-14.40 14.00-15.00 (1.a klase)

15.00-16.30 (1.ab klase)

38. Znotiņa Dzintra 7.50-8.20

14.00-14.40

7.50-8.20

14.00-14.40

7.50-8.20 7.50-8.20
39. Zvaigznīte Aija 15.00-16.30 15.00-16.20

 

 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.10.2021