skolotāju individuālā darba (konsultāciju) nodarbību grafiks 2020./2021. m.g.

                                                            APSTIPRINĀTS

                                    ar Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktora

1.09.2020. rīkojumu Nr.1-10/35

 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolotāju individuālā darba (konsultāciju) nodarbību grafiks 2020./2021. m.g.

Nr.p.k Skolotājs PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURT

DIENA

PIEKTDIENA
1. Arcihoviča Maija 13.05-14.45 7.50-8.20

14.00-15.00

7.50  – 8.20

13.05-15.00

13.05-15.00 7.50-8.20
2. Bērziņa Vēsma pēc individuālas vienošanās
3. Biķerniece Iveta 14.00- 14.45 14.00- 14.45
4. Dika Ināra 13.05-14.35 14.05-15.10
5. Dišereite Ruta 14.00-14.40 14.00-14.40 14.00-14.50 13.20-14.50
6. Dzērve Evita 12.15-14.45 8.00-8.20

13.05-15.30

8.00-8.20

13.50-15.30

8.00-8.20

13.05-15.30

8.00-8.20

12.15-13.15

7. Ērgle Lolita 13.00-16.30 (1.a) 13.15-15.15 8.00 – 8.20

13.15-16.30 (1.b)

8. Ieleja Aija 14.00-14.40 14.00-15.00 13.30-14.30
9. Ieleja Ilze 14.00-14.35
10. Jasaite Inese 7.50-8.20

11.30-12.20

8.00-8.20

14.00-16.30

8.00-8.20

13.05-16.30

7.50-8.20 8.00-8.20

11.30-13.15

11. Jurgensone Ineta 14.00-15.30 14.45-15.30 13.15-15.10
12. Kataja – Paegle Anita 12.10-12.40 (3.b)

13.00-16.30 (1.b)

 

 

13. Katajs – Paeglis Aivars 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20

14.45 – 16.00

14. Krasovska Santa 14.00-14.45 13.20-15.00
15. Krasovskis Reinis 14.00-15.30 16.00-17.00 14.00-14.45
16. Krūmiņa Māra 8.00-8.20

13.05-14.45

8.00-8.20

13.05-15.00

8.00-8.20

12.15-14.45

11.30-13.00
17. Kudiņa Anda 8.00-8.20 8.00-8.20

13.05-16.30

8.00-8.20

13.05-13.30

8.00-8.20

12.15-16.30

8.00-8.20

11.30-14.05

18. Lesiņa Māra 7.50-8.20

13.05-14.45

13.05-14.05 7.50-8.20

12.15-14.45

13.05-13.55 11.30-13.35
19. Lielā Rita 15.20-16.05 13.15-15.15
20. Martinsone Daiga 13.15-14.40 13.50-15.25
21. Mārtinsone Santa 14.00-15.30 13.00-14.40
22. Meroža Vija 12.20-16.30 (1.b)
23. Miezīte Ligita 13.15.-14.15 13.15- 14.15 14.40- 15.40
24. Paula Lilita 14:45 -15:25 14:00 – 14:40
25. Pētersone Daina 13:20-14:40 14:45-15:30 14:00-15:20
26. Piterāns Elvis 14:45 – 15:55
27. Plakane Ināra 14.00-16.00 14.00-14.40 12.20-12.40
28. Podvinska Danute 8:00 – 8:20

14:45 – 15:35

13:10-13:45
29. Reine Daiga 13.30-16.30 (1.a) 14.05-16.00 (1.a)
30. Rūze Inta 14:50-16:00 14:00-16:00 14:00-15:00
31. Rūze Sintija 14:45-15:55 14:45-15:55 14:00-15:10
32. Sakne Liene 14.00-14.45
33. Sakse Agrita 14.40-15.25 14.00-15.30
34. Strautmane Silvija 14.00-14.40 7:30-8:20 (301.kab.)

14.00 – 16.00

35. Upeniece Silva 8.00-8.20 8:00 – 8:20

15.30 – 16.05

8:00 – 8:20 8:00 – 8:20 8:00 – 8:20
36. Urtāne Olga 13.00-15.00 (3.b) 13.15-14.00 12.30-15.00(2.ab)
37. Uzula Inese 13.05-14.45 8.00-8.20

14.05-15.20

8.00-8.20

13.45-15.20

12.10-14.20 8.00-8.20
38. Vancāne – Viļuma Daina 7.45-8.20

12.20-14.00

7.45-8.20

13.00- 14.30

39. Voldeka Guna 13.15- 13.45 13.15-15.25
40. Znotiņa Dzintra 8.00-8.20

14.40-15.25

14.00-15.00 14.00 – 15.50
41. Zvaigznīte Aija 14.00-15.00 14.00 – 15.25

Pēdējās izmaiņas veiktas 15.10.2020