Dalāmies pieredzē

2023. gada 13. Janvāris

Ilze Ieleja,direktora vietniece izglītības jomā.

2023. gada 12. janvārī skolā viesojās Vecumnieku vidusskolas pārstāvji. Tikšanās laikā  skolas administrācijas un atbalsta komandas dalībnieki dalījās labās prakses pieredzē par atbalsta komandas darbu ikdienā, par speciālo izglītības programmu īstenošanu skolā, par individuālā izglītības programmas apguves plāna izglītojamam ar speciālām vajadzībām sagatavošanu un realizēšanu. Kopīgi pārrunājām veiksmes un izaicinājumus ikdienas darbā. Stāstījām par dalību iekļaujošas izglītības profesionālā pilnveides programmā “Skola katram bērnam”. Prieks uzņemt ciemiņus no citām skolām un dalīties ar labās prakses piemēriem!

Atziņas no Vecumnieku vidusskolas direktores vietnieces Rolandas: “Paldies par uzņemšanu! Bija jauki un vērtīgi! Liels prieks par Jūsu resursiem!”

Paldies atbalsta komandas meitenēm un skolotājiem par darbu, ko veic ikdienu!

Komentāri