9. klašu skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos 2023./2024. m. g.

2024. gada 2. Jūlijs

Komentāri