LEGO pēcpusdienas 1.-12.klašu skolēniem

lego-pecpusdienas

LEGO pēcpusdienas notiks otrdienās un ceturtdienās sākot no 14:35!

Nodarbību laiki:

  • 1.nodarbība 14:35 – 15.15
  • 2.nodarbība 15:20 – 16:00
  • 3.nodarbība 16:05 – 16:45

Ērtākos laikus un dienas no piedāvātajiem izvēlas skolēni.

Vieta: V3 (fizikas kabinets, sols 11.1., 6.1.)

Mērķis: attīstīt skolēnos lasītprasmi, loģisko domāšanu, liekot LEGO konstrukcijas pēc instrukcijas.

Uzdevumi saistīti ar loģisko domāšanu, spēju sekot instrukcijai, pētnieciskajiem principiem, un spēju saskatīt un izveidot iekārtu, kas veiks nepieciešamo darbību.

Var pieteikties pie klases audzinātāja, sākot ar 2016. gada 11. janvāri (klases audzinātājam ir piekļuve grafika plānojumam).

Svarīgi atcerēties, ka:

  • Pieteikšanās ir brīvprātīga;
  • Jo ātrāk piesakies, jo lielākas iespējas tikt sev vēlamā laikā;
  • Iespējams pieteikties jebkuram skolēnam (1.- 12. klase) neatkarīgi no vecuma!

Sīkāka informācija:

Sintija Rūze – fizikas un matemātikas skolotāja, sintija.ruze@gmail.com