PIEEJAMIE  RESURSI UN TĀLĀKIZGLĪTĪBA

2022. gada 27. Oktobris

ES neformālās izglītības programma “Erasmus +”

Ikgadējā Jaunatnes politikas valsts programma 

  www.niid.lv Nacionālā izglītības iespēju datubāze ir interneta vietne, kurā atrodama informācija par Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības iespējām
www.prakse.lv Sadaļā Studijas alfabēta kārtībā nosauktas studiju programmas, augstskola, studiju veids, ilgums un iegūstamais grāds. Ir pieejams arī meklētājs pēc studiju virziena, izglītības iestādes un tās atrašanās vietas
 

www.uzdevumi.lv

Sadaļā “Kur mācīties” iespēja izvēlēties informāciju par visu līmeņu studijām un atbilstošām programmām.
www.pardarbu.lv Darba devējiem, meklētājiem, jauniešiem.
www.jaunatneslietas.lv/jauniesu-garantija Kā iegūt jaunu profesiju gada vai pusotra gada laikā? Veido savas dzīves plānu ar Jauniešu garantiju!
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/nks_saraksts.shtml  

15 nozaru kvalifikāciju struktūru saraksts – horizontālās un vertikālās karjeras iespējas

Virtuālās tūres un atvērto durvju dienu tiešraižu ieraksti izglītības iestādēs
 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Atvērto durvju dienu tiešraižu video Skat.info

Karjeras dienu video par profesijām Skat.info

Latvijas Universitāte Virtuālās ekskursijas LU fakultātēs Skat.info
Rīgas Stradiņa universitāte Atvērto durvju dienu tiešraižu ieraksti Skat.info
Rīgas Tehniskā universitāte Virtuālās tūres RTU fakultātēs Skat.info
Rīgas Tehniskā universitāte (Rīgas Biznesa skola) RBS tiešsaistes semināru sērija Skat.info
Transporta un sakaru institūts Atvērto durvju dienas un virstuālā tūre TSI Skat.info
Vidzemes Augstskola Video ekskursija un tiešraides info dienas ieraksts Skat.info
KOLEDŽAS
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža Virtuālā tūre koledžā Skat.info
Liepājas Jūrniecības koledža Virtuālā tūre koledžā Skat.info
Sociālās integrācijas valsts aģentūra Atvērto durvju dienu tiešraižu ieraksti Skat.info
Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža Atvērto durvju dienu tiešraižu ieraksti Skat.info
Valsts robežsardzes koledža Virtuālā ekskursija koledžā Skat.info
PROFESIONĀLĀS SKOLAS
Bulduru Dārzkopības vidusskola Atvērto durvju diena un virtuālā tūre BDV Skat.info
Daugavpils Būvniecības tehnikums Virtuālā tūre tehnikumā Skat.info
Jelgavas Amatu vidusskola Virtuālā pastaiga skolas telpās Skat.info
Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola Atvērto durvju dienas tiešraides ieraksts Skat.info
Rēzeknes tehnikums Video seriāls par tehnikumu Skat.info
Smiltenes tehnikums Virtuālā informācijas diena Skat.info
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola Atvērto durvju dienu tiešraižu ieraksti Skat.info
Valmieras tehnikums Video par izglītības iespējām tehnikumā Skat.info
Ventspils Tehnikums Virtuālā tūre tehnikumā un dienesta viesnīcā Skat.info
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
VALSTS UNIVERSITĀTES
www.lu.lv Latvijas Universitāte (LU)
www.rsu.lv Rīgas Stradiņa universitāte (RSU)
www.rtu.lv Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)
www.llu.lv Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)
www.du.lv Daugavpils universitāte (DU)
www.liepu.lv Liepājas universitāte (LiepU)
VALSTS AUGSTSKOLAS
www.policijas.koledza.gov.lv Valsts Policijas koledža (VPK)
www.latja.lv Latvijas Jūras akadēmija (LJA)
www.jvlma.lv Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA)
www.lka.edu.lv Latvijas Kultūras akadēmija (LKA)
www.lma.lv Latvijas Mākslas akadēmija (LMA)
www.naa.mil.lv Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (LNAA)
www.lsp.lv Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA)
www.ba.lv Banku augstskola (BA)
www.rgsl.edu.lv Rīgas Juridiskā augstskola (RJA)
www.sseriga.edu.lv Rīgas Ekonomikas augstskola (REA)
www.rpiva.lv Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA)
www.ru.lv Rēzeknes Augstskola (RA)
www.venta.lv Ventspils Augstskola (VeA)
www.va.lv Vidzemes Augstskola (VA)
JURIDISKO PERSONU DIBINĀTĀS AUGSTSKOLAS
www.psy.lv Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola
www.bsa.edu.lv Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA)
www.turiba.lv Biznesa augstskola “Turība”
www.eka.edu.lv Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA)
www.isma.lv Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA)
www.kra.lv Latvijas Kristīgā akadēmija (LKA)
www.rai.lv Rīgas Aeronavigācijas institūts (RAI)
www.riceba.lv Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA)
www.attistiba.lv Vadības un sociālā darba augstskola “Attīstība” SIA
www.sta-edu.lv Sociālo tehnoloģiju augstskola (STA)
www.sppa.lv Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskola (SPPA)
www.tsi.lv Transporta un sakaru institūts (TSI)
VALSTS KOLEDŽAS
www.medkol.lvwww.medkol.lv Daugavpils medicīnas koledža
www.jak.lv Jēkabpils Agrobiznesa koledža
www.kulturaskoledza.lv Latvijas Kultūras koledža
www.psk.lv Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
www.rmkoledza.lv Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
www.ljk.lv Liepājas Jūrniecības koledža
www.malnava.lv Malnavas koledža
www.omtk.lv Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža
www.rmk1.lv Rīgas 1.medicīnas koledža
www.rck.lv Rīgas Celtniecības koledža
www.rsuskmk.lv Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā krusta medicīnas koledža
www.rtk.lvwww.rtk.lv Rīgas Tehniskā koledža
www.ruk.lv Rīgas Uzņēmējdarbības koledža
www.siva.gov.lv Sociālās integrācijas valsts aģentūra
www.112.lv/ucak Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža
www.policijas.koledza.gov.lv Valsts policijas koledža
www.vrk.rs.gov.lv,

www.vrk.rs.gov.lv

Valsts robežsardzes koledža
NODERĪGAS SAITES
ES VEIDOTĀS ORGANIZĀCIJAS UN TO PAKALPOJUMI
https://www.viaa.gov.lv/lv/studiju-nosacijumi Studiju iespējas EUROGUIDANCE
https://ec.europa.eu/eures/public/index_lv EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls
Darba piedāvājumi 31 Eiropas valstī, ieinteresētu kandidātu CV, informācija par dzīvošanu un darbu ārzemēs.
www.europass.lv EUROPASS

Vienots, standartizēts piecu dokumentu kopums Eiropas Savienības iedzīvotāju prasmju un kompetenču pārskatāmībai, kas palīdz skaidrā un viegli saprotamā veidā apliecināt iegūtās zināšanas, iemaņas un darba pieredzi darba devējiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem. Mājaslapā pieejams video par Europass dokumentiem un to pielietojumu.

VALSTS IESTĀDĒS PIEEJAMIE INFORMĀCIJAS RESURSI
https://www.nva.gov.lv/lv/mekleju-darbu Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA)

Bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem noderīga informācija. CV un vakanču katalogs, iespēja pievienot katalogam savu CV vai vakanci. Licencēto darbā iekārtošanas ārzemēs firmu saraksts. Informācija par darbu ārzemēs kā arī par ārzemnieku nodarbināšanu. Apmācības iespējas.

www.aiknc.lv/ Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (AIKNC)

AIKNC nodarbojas ar Latvijas augstskolu, koledžu un to studiju programmu akreditācijas organizēšanu. Mājaslapā pieejamajā datubāzē atrodama informācija par Latvijas augstskolu, koledžu un to studiju programmu akreditācijas statusu kā arī par studiju programmu licencēm. Pieejami arī akreditācijas novērtēšanas komisiju ziņojumi

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/publiskota-izglitibas-resursu-mape-pedagogiem-un-vecakiem-macamies-un-macam Pedagogiem un vecākiem “Mācāmies un mācām”
https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi …atbalsts Valsts izglītības satura centrs (VISC)

Informācija par valsts eksāmeniem un pārbaudes darbiem un organizēšanas kārtību skolās, mācību priekšmetu olimpiādēm, ieteicamā mācību literatūra, informācija par mācību priekšsmetu olimpiādēmskolēnu izcilībai u.c. profesijas standartu izstrādi un kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes koordinēšanu.

https://jaunatneslietas.gov.lv/

https://jaunatne.gov.lv/iespejas-jauniesiem/

Jaunatnes lietas

Jauniešu iespēju portālā www.jaunatneslietas.lv apkopota informācija par aktualitātēm jaunatnes politikā, jaunatnes politikas virzieniem, projektiem, kā arī pieejama jaunatnes organizāciju un jaunatnes lietu koordinatoru kontaktinformācija, nodrošināta iespēja izteikt savu viedokli vai priekšlikumus jaunatnes politikas veidotājiem.

Komentāri