Tehnobuss viesojas AUSV [02.10.2018.]

Foto: Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas jomā