Izlaidumu laiks “Upīšos” noslēdzies!

2024. gada 9. Jūlijs

Direktora vietniece audzināšanas darbā Liene Sola

“Tev ir simtiem iespēju šodien

Savas nākotnes durvis vērt.

Var aiz kurām lāsi pa lāsei

Savu laimi un likteni svērt!”

  Ar sirsnīgu kopābūšanu, ziediem un meiju smaržu šī gada 6.jūlijā noslēdzies izlaidumu laiks. Šajā dienā atestātus par pamatizglītības iegūšanu saņēma 43 9.klašu skolēni.

Paldies klašu audzinātājām Danutei Podvinskai un Daigai Martinsonei par ieguldījumu un atbalstu ikviena skolēna izaugsmes veicināšanā!

  Savukārt, 2023./2024.m.g. noslēgumā, 15. jūnijā izlaidumu svinēja 20 12.klases skolēni.

Paldies klases audzinātājai Ritai Lielajai par izturību, sadarbību un ieguldījumu!

Lai Jums priekšā vēl daudz jaunu mērķu, ko piepildīt, daudz sapņu, ko izsapņot!

Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties!

/Zenta Mauriņa/

 

Komentāri