Tikšanās ar Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspektori

2024. gada 31. Janvāris

Keisija Vidiņa, 10.b klases skolniece

30.janvārī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā viesojās Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspektore Dana Isajeva, kura pastāstīja svarīgāko informāciju par nepilngadīgo pārkāpumu veidiem, atbildību un iespējamajiem sodiem.

Lekcijā uzzinājām: kā atšķiras administratīvais pārkāpums no kriminālpārkāpuma, kādas sekas var būt, izdarot pārkāpumu. Interesanti un pārsteidzoši bija tas, ka visbiežāk izdarītie administratīvie pārkāpumi nepilngadīgo vidū ir saistīti ar emocionālo aizskaršanu, par ko var saņemt līdz pat 700 eiro lielu sodu. Inspektore arī atgādināja par vielām, kuras aizliegts lietot nepilngadīgām personām.

Skolēni inspektorei varēja uzdot dažādus sev interesējošus jautājumus, uz kuriem Dana Isajeva atbildēja skaidri un ieteica, kā rīkoties negaidītās situācijās.

Tikšanās bija noderīga, lai uzzinātu jaunu informāciju vai nostiprinātu jau esošās zināšanas par likumiem, sodiem, kā arī saruna veicināja padomāt par to, kā šķietami mazi pārkāpumi var iespaidot nākotnes dzīvi neatgriezeniski.

Komentāri