Skolas dalība projektā “Erasmus+”

2022. gada 1. Decembris

Projekta dalībnieces.

Šajā 2022./2023. mācību gadā, sešām Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolotājām bija iespēja piedalīties  Nr.2022-1-LV01-KA122-SCH-000069525 Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projektā. Šis projekts deva iespēju apmeklēt kursus kādā no Eiropas valstīm.

Atskats uz kursos pieredzēto un iegūto.

Inese Levinska un Ance Kurzemniece – 3.b un 2.b klases skolotājas

No 12.-18.novembrim Spānijā, nelielā Alcala de Henares pilsētā netālu no Madrides, piedalījāmies Erasmus+ skolotāju kursos “Inovatīvas prasmes IKT jomā, izmantojot uz sadarbību un projektiem balstītu mācīšanos” un “Stratēģijas klases atmosfēras uzlabošanai, skolēnu motivācija skolās: mūsdienu izaicinājums skolotajiem. Kursos varēja apgūt ne tikai prasmi veidot dažādas interesantas, bērniem saistošas spēles un prāta nomierināšanas vingrinājumus stundām, bet arī iepazīties ar citu tautību un kultūru cilvēkiem, strādāt grupās un dalīties ar vispārējo pieredzi skolās Eiropā. Erasmus+ programma noteikti dod lielisku iespēju paskatīties uz izglītības sistēmu no cita skatu punkta.

Danute Podvinska – dizaina un tehnoloģijas skolotāja un Ekoskolas koordinatore

Apmeklēju kursus ” Vides izglītība: zināšanas un rīcības labākas nākotnes labā” saulainajā Spānijas salā Tenerefē. Kursu programma aptvēra visas Ekoskolas tēmas, kā arī Ekoskolu darbības principus. Kursu mērķis: sniegt zināšanas, idejas un metodes, kā rosināt skolēnu interesi par vides tēmām, pievērst uzmanību vides problēmām vietējā kopienā; kā iesaistīt skolas skolotājus, veidot starpdisciplināras aktivitātes.  Pārsvarā darbs norisinājās grupās, kurās skolotāji no dažādām valstīm (Francijas, Portugāles, Itālijas, Horvātijas u.c.) praktizēja dažādas metodes, kā izzināt vides tēmas: pārtika, atkritumi, lēnā mode, bioloģiskā daudzveidība, klimata pārmaiņas, vide un veselība, transports. Ieguvu vairākas metodes, kā caur spēli izprast vides problēmas.

Kursus vadīja 2 spilgtas personības, māsas Maribeth un Bibiana, kuras ir vadījušas neformālās vides nodarbības Āfrikas bērniem. Maribeth pieder ekoloģiskā saimniecība, kura nodarbojas ar dārzeņu audzēšanu un pārstrādi. Viena diena bija veltīta ekskursijai, kur skolotāji devās uz  Teides nacionālo parku pašā Tenerifes salas sirdi- Teides vulkāna krāteri.

Ilze Ieleja – matemātikas skolotāja

No 4. – 9. septembrim piedalījos Erasmus + kursos “Computational Thinking and programming (Python) in Math Classes”, Portugāles pilsētā Porto. Mācību ietvaros iepazinu programmēšanas valodu Python un kā to izmantot dažādu matemātisku problēmu risināšanā. Kopīgi ar kolēģēm no Somijas plānojām sadzīvisku uzdevumu risināšanu, lai vēlāk izmantojot programmēšanas valodu Python to uzrakstītu un iegūtu programmu, kas piedāvā atrisinājumu. Kursu programma palīdzēja saskatīt iespējas kā ikdienā sadarboties ar programmēšanas skolotāju, lai uzdevums ir ar matemātisku saturu un izpildījums ar programmēšanas valodu. Tāpat guvu pārliecību, ka visi pētnieciskie uzdevumi, parametru uzdevumi ir ļoti cieši saistīti ar programmēšanu.
Brīnišķīga iespēja iepazīt Porto, jo tika piedāvātas dažādas ekskursijas pilsētas apskatei, dzīvošana okeāna krastā. Pilsētas vidē tik daudz matemātikas – tilti, māju fasādes, vēsturiskās ēkas, u.c. Tāpat iespēja papildināt savas angļu valodas zināšanas un pilnveidot sociālās prasmes. Paldies par dāvāto iespēju!

Santa Mārtinsone – angļu valodas skolotāja

No 1.-6. augustam piedalījos Erasmus+ kursos ‘Creative Strategies for Language Teachers: Make it Easy, Make it Real!”, Barselonā, Spānijā. Kursos piedalījās skolotāji no Slovākijas, Slovēnijas, Ungārijas, Itālijas un Grieķijas. Kursu laikā iepazinos ar “Inteliģences teoriju”, īpašu uzmanību veltot “Vizuāli telpiskai inteliģencei”, šī informācija palīdzēja veidot angļu valodas mācību stundas plānu, attīstot runāšanas, saskarsmes un komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu mācību procesa laikā. Kursos liels akcents tika likts uz pozitīvas vides nodrošināšanu klasē, interesantiem izziņas materiāliem un to kā motivēt skolēnus mācību darbam ar dažādiem interneta resursiem, kas ikdienas mācību darbu padara interesantāku.

Aija Ieleja – angļu valodas skolotāja

No 1.-6.augustam apguvu kursu ‘Radošuma un inovatīvas pieejas integrēšana mācību procesā’. Kursa gaitā praktiski pielietojām gan dažādas radošumu veicinošas aktivitātes, izveidojot mācību stundu mākslas galerijā, kā arī mācīšanās metodes, piemēram, ideju kartēšanu, pāru/ grupu darbu. Kursā guvām arī ieskatu, kā, izmantojot mācību spēles un modernās tehnoloģijas (VR), var veicināt dažādu jomu mācību satura padziļinātu apguvi, kā arī sekmēt skolēnu mācīšanās motivāciju. Kursa gaitā tikām iepazīstināti ar vairākiem interneta rīkiem un aplikācijām, ko izmantot mācīšanā (canva.com, mergecube.com, u.c.). Kursa saturs pilnībā atbilst skolotāja vajadzībām, realizējot inovatīvu pieeju mācīšanā, liekot uzsvaru uz skolēnu radošuma, kritiskās domāšanas, sadarbības un komunikācijas prasmju pilnveidošanu, kas mūsdienās ir ļoti būtiskas.

Komentāri