Iegūts “Veselību veicinošas izglītības iestādes” statuss

2023. gada 8. Novembris

Direktora vietniece audzināšanas jomā Liene Sola

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 2023.gada novembra sākumā ieguva “Veselību veicinošas izglītības iestādes” statusu. Esam pievienojušies Nacionālajam Veselību veicinošo skolu tīklam. Tas sniegs dažādas iespējas veicināt un attīstīt veselību veicinošu vidi mūsu izglītības iestādē.

Veselību veicinoša skola ir tāda skola, kura pastāvīgi stiprina savu kapacitāti, lai caur skolas vidi ikvienam dotu iespēju iemācīties veselīgi domāt, dzīvot, mācīties un strādāt. Veselības veicināšana mācību iestādē ir jebkura skolā īstenota aktivitāte, kas tiek veikta, lai uzlabotu un/vai aizsargātu veselību.

Plānojam gan izglītojamos, gan iestādes personālu iesaistīt dažādās veselību veicinošās aktivitātēs un pasākumos, kas dotu iespēju pilnveidot zināšanas veselības jautājumos.

Komentāri