Klases

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas

 KLAŠU AUDZINĀTĀJI UN TELPU SADALĪJUMS

 2013./2014.mācību gadā

 

Klase

Audzinātājs

Kabineta Nr.
1.a Maija Arcihoviča V-5 vecajā korpusā, 1.stāvā
1.b Māra Lesiņa V-6 vecajā korpusā, 1.stāvā
2.a Anda Kudiņa V-4 vecajā korpusā, 1.stāvā
2.b Olga Urtāne V-9 vecajā korpusā, 1.stāvā
3. Anita Kataja- Paegle V-12 vecajā korpusā, 2.stāvā
4. Māra Krūmiņa V-7 vecajā korpusā, 1.stāvā
5.a Guna Voldeka 305. jaunajā korpusā 3.st., svešval.kab.
5.b Santa Mārtinsone V-27 vecajā korpusā, 2.st., angļu val. kab.
6. Daina Vancāne-Viļuma 202. jaunajā korpusā, 2.st., latviešu val. kab.
7.a Daiga Martinsone 108. jaunajā korpusā, 1.st., bioloģijas kab.
7.b Ināra Plakane V-25 vecajā korpusā, 2.st., vizuālās m. kab.
8.a Daina Pētersone V-1 vecajā korpusā, 1.stāvā.
8.b Santa Krasovska 302. jaunajā korpusā 3.st., latviešu.val. kab.
9. Silvija Strautmane 303. jaunajā korpusā 3.st., ekonomikas kab.
10.a Agrita Sakse 109. jaunajā korpusā 1.st., ķīmijas kab.
10.b Raisa Skrimble 101. jaunajā korpusā, 1.st., matemātikas kab.
11. Aija Zvaigznīte 203. jaunajā korpusā, 2.stāvā, latviešu val. kab
12.a Ligita Miezīte 107. jaunajā korpusā, 1.st., ģeogrāfijas kab.
12.b Mārīte Karņicka 302. jaunajā korpusā 3.st., krievu val.kab.