Klases

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas

TELPU SADALĪJUMS

 2014./2015.mācību gadā

 

Nr. Kabinets Kabineta vadītājs
VECAIS KORPUSS
V-1 Krievu valodas kabinets D.Pētersone, 9.a klases audzinātāja
V-2 Mājturības kabinets D.Podvinska
V-2A Logopēda un speciālā pedagoga kabinets A.Miška
V-2B Psihologa kabinets V.Bērziņa, A.Beitika
V-3 Fizikas kabinets S.Rūze
V-4 3.a klase A.Kudiņa, 3.a klases audzinātāja
V-5 2. klase M.Arcihoviča, 2.a klases audzinātāja
V-6 1.a klase M.Lesiņa, 1.a klases audzinātāja
V-7 1.b klase M.Krūmiņa, 1.b  klases audzinātāja
V-9 3.b klase O.Urtāne, 3.b klases audzinātāja
V-10 Garderobes
V-11 Dabaszinību kabinets I.Uzula
V-12 4. klase A.Kataja-Paegle, 4.a klases audzinātāja
V-13 Skolotāju istaba
V-14
V-15 Medmāsas kabinets I.Blumberga
V-16 Direktora vietnieks informātikas jomā J.Lapiņš
V-17 Ēdnīca
V-20 Sarīkojumu zāle
V-21 Mājturības kabinets 1 A.Katajs-Paeglis
V-22 Mājturības kabinets 2 A.Katajs-Paeglis
V-23 Skolotāju istaba
V-24 Mājturības kabinets 3 A.Katajs-Paeglis
V-25 Vizuālās mākslas kab. I.Plakane, 8.b klases audzinātāja
V-26 Skolotāju istaba
V-27 Angļu valodas kab. S.Mārtinsone, 6.b  klases audzinātāja
V-28 Sporta zāle A.Eģītis, R.Lielā, M.Leitis
JAUNAIS KORPUSS 1.STĀVS
101 Matemātikas kabinets R.Skrimble, 11.b klases audzinātāja
102 Matemātikas kabinets A.Miķelsone
103 Mūzikas kabinets I.Biķerniece
105 Mūzikas kabinets S.Upeniece
106 Matemātikas kabinets I.Dika
107 Ģeogrāfijas kabinets L.Miezīte
108 Bioloģijas kabinets D.Martinsone, 8.a klases audzinātāja
109 Ķīmijas kabinets A.Sakse, 11.a klases audzinātāja
110 Laboratorija A.Sakse
JAUNAIS KORPUSS 2.STĀVS
201 Skolotāju istaba
202 Latviešu valodas kabinets D.Vancāne-Viļuma, 7.a klases audzinātāja
203 Latviešu valodas kabinets A.Zvaigznīte, 12.a klases audzinātāja
205 Sanāksmju telpa
206 Matemātikas kabinets I.Mačuļska, I.Gaņina
207 Vēstures kabinets E.Bērziņš
208 Direktora vietnieki izglītības jomā I.Mačuļska, I.Uzula
209 Kopētava
210 Kanceleja G.Salmiņa
211 Direktora kabinets A.Rakstiņš
212 Bibliotēka A.Zvaigznīte
JAUNAIS KORPUSS 3.STĀVS
301 Kristīgās mācības kabinets L.Ērgle
302 Latviešu valodas kabinets S.Krasovska, 9.b klases audzinātāja
303 Ekonomikas kabinets S.Strautmane, 10.a klases audzinātāja
305 Svešvalodu kabinets G.Voldeka, 6.a klases audzinātāja
306 Informātikas kabinets A.Piruška
307 Informātikas kabinets L.Paula
308 Svešvalodu kabinets M.Karņicka
309 Svešvalodu kabinets A.Ieleja, 5.a klases audzinātāja
310 Latviešu valodas kabinets Dz.Znotiņa
311 Direktora vietn.audzināšanas jomā V.Meroža