Klases

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas

TELPU SADALĪJUMS

 2014./2015.mācību gadā

 

Nr. Kabinets Kabineta vadītājs
VECAIS KORPUSS
V-1 Krievu valodas kabinets D.Pētersone
V-2 Mājturības kabinets D.Podvinska
V-2A Logopēda un speciālā pedagoga kabinets A.Miška
V-2B Psihologa kabinets V.Bērziņa, A.Beitika
V-3 Fizikas kabinets S.Rūze
V-4 3.a klase A.Kudiņa
V-5 2. klase M.Arcihoviča
V-6 1.a klase M.Lesiņa
V-7 1.b klase M.Krūmiņa
V-9 3.b klase O.Urtāne
V-10 Garderobes
V-11 Dabaszinību kabinets I.Uzula
V-12 4. klase A.Kataja-Paegle
V-13 Skolotāju istaba
V-14
V-15 Medmāsas kabinets I.Blumberga
V-16 Direkt.vietn.inf. J.Lapiņš
V-17 Ēdnīca
V-20 Sarīkojumu zāle
V-21 Mājturības kabinets 1 A.Katajs-Paeglis
V-22 Mājturības kabinets 2 A.Katajs-Paeglis
V-23 Skolotāju istaba
V-24 Mājturības kabinets 3 A.Katajs-Paeglis
V-25 Vizuālās mākslas kab. I.Plakane
V-26 Skolotāju istaba
V-27 Angļu valodas kab. S.Mārtinsone
V-28 Sporta zāle A.Eģītis, R.Lielā, M.Leitis
JAUNAIS KORPUSS 1.STĀVS
101 Matemātikas kabinets R.Skrimble
102 Matemātikas kabinets A.Miķelsone
103 Mūzikas kabinets I.Biķerniece
105 Mūzikas kabinets S.Upeniece
106 Matemātikas kabinets I.Dika
107 Ģeogrāfijas kabinets L.Miezīte
108 Bioloģijas kabinets D.Martinsone
109 Ķīmijas kabinets A.Sakse
110 Laboratorija A.Sakse
JAUNAIS KORPUSS 2.STĀVS
201 Skolotāju istaba
202 Latviešu valodas kabinets D.Vancāne-Viļuma
203 Latviešu valodas kabinets A.Zvaigznīte
205 Sanāksmju telpa
206 Matemātikas kabinets I.Mačuļska, I.Gaņina
207 Vēstures kabinets E.Bērziņš
208 Direktora vietnieki izglītības jomā I.Mačuļska, I.Uzula
209 Kopētava
210 Kanceleja G.Salmiņa
211 Direktora kabinets A.Rakstiņš
212 Bibliotēka A.Zvaigznīte
JAUNAIS KORPUSS 3.STĀVS
301 Kristīgās mācības kabinets L.Ērgle
302 Latviešu valodas kabinets S.Krasovska
303 Ekonomikas kabinets S.Strautmane
305 Svešvalodu kabinets G.Voldeka
306 Informātikas kabinets A.Piruška
307 Informātikas kabinets L.Paula
308 Svešvalodu kabinets M.Karņicka
309 Svešvalodu kabinets A.Ieleja
310 Latviešu valodas kabinets Dz.Znotiņa
311 Direktora vietn.audzināšanas jomā V.Meroža