Lepojamies: skolotāja Daina Vancāne-Viļuma – Skrīveru novada lepnums

2014. gada 24. Novembris

www.skriveri.lv

Šogad laikraksts “Staburags” sadarbībā ar izdevniecību “Jumava” rīkoja konkursu “Mana novada lepnums”. Tajā titulu „Skrīveru novada lepnums” ieguva A. Upīša Skrīveru vidusskolas skolotāja Daina Vancāne-Viļuma. Konkursa rīkotāji vēstuļu konkursu izsludināja oktobra sākumā. Tajā sava novada „lepnumu” pieteica piecu novadu – Aizkraukles, Skrīveru, Kokneses, Pļaviņu un Neretas – iedzīvotāji.

Vēstuli konkursam rakstīja arī skrīverieši Inese Sala un Edgars Bērziņš, piesakot novada lepnuma titulam Dainu Vancāni-Viļumu. Savā vēstulē skrīverieši raksta: „Mēs dzīvojam laikā, kad pasaules durvis ir atvērtas. Labākas dzīves un laimes meklējumos daudzi latvieši ir devušies projām no Latvijas. Kā ieaudzināt jaunajai paaudzei mīlestību pret to vietu pasaulē, kur esam dzimuši, auguši un skolā gājuši? Šo jautājumu var uzdot Skrīveru Andreja Upīša vidusskolas latviešu valodas skolotājai, novada kultūrvēstures pārzinātājai un apkopotājai, novada tūrisma vadītājai Dainai Vancānei Viļumai. Dainai būs vairākas atbildes uz šo jautājumu, jo skatoties uz to, kā Daina strādā ar skolniekiem, izskatās, ka tas viņai sanāk pats no sevis.

Kas ir skolotāja Daina Vancāne Viļuma?

Pirmkārt, Latviešu valodas un literatūras skolotāja. Kāda skolotāja ir Daina, vislabāk var raksturot viņas kolēģi. Vēstures skolotājs Edgars Bērziņš par Dainu saka: “Dainas darbs ir viņas hobijs, kuru viņa dara pēc labākās sirdsapziņas, latviešu valodas un literatūras stundās izzinot un kopjot rakstu un mutvārdu valodas kultūru. Viņa ir sava aroda meistare kā valodā, tā literatūrā un gidu pulciņā, kuru mantojusi no Leonīda Antona un nenogurstoši pati stāsta citiem par Skrīveriem, īpaši par Dendroloģisko parku, gan arī ierāda jaunajai paaudzei gida prasmes un būtību. Vēl vidusskolas gados, kad redzēju Dainu skolas gaiteņos ejot paceltu galvu, stingru stāju un smaidu sejā, viņa iedvesa tādu kā cēlumu, gaišumu un mīlestību. „Labākā skolotāja!” esmu dzirdējis vairākkārt un ne velti – mirdzums acīs kā stundu laikā, starpbrīžos, tā pēc tām, sirsnība un padoms. Daina ir laba kolēģe. Kolēģe, uz kuru var paļauties, kurai tīk precizitāte, domas skaidrība, pilnvērtīgs, kārtīgi un labi padarīts darbs, kurš par darītāju nesmejas, bet uzsit pa plecu un sauc: „Labi padarīts!” Ir pavadītas daudzas stundas, pārrunājot skolas dzīvi un norises novadā, Latvijā un pasaulē un ik reiz Daina pārsteidz ar prāta asumu, inteliģenci, dzīvesgudrību un to daudzum daudzo mazo un ļoti interesanto faktu un iezīmju zināšanu. Daudz skaistu un labu īpašību, kurām ir jāpiemīt labai skolotājai, cilvēkam un novada cilvēkam. Esmu gandarīts, ka viņa ir mana kolēģe un ar lepnumu varu teikt: Daina ir Skrīveru novada lepnums.”

Otrkārt, Daina ir novada kultūrvēsturniece. Daudzi skrīverieši gaida Dainu ciemos, lai stāstītu skolotājai savu dzimtu dzīvesstāstus, rādītu vērtīgas ģimenes piemiņas lietas un fotogrāfijas. Tā top Skrīveru atmiņu stāsti, jo Daina ir arī grāmatas “Skrīveru stāsti” apkopotāja un sastādītāja. Šogad klajā nāks šīs grāmatas pirmais sējums. 680 lappuses ar atmiņām, fotogrāfijām un liecībām, ko daudzus gadus vākusi un apkopojusi Daina. Ilgās sarunu stundas vēlāk tiek pierakstītas, atmiņu stāstījumi atrādīti stāstniekiem. Lai uzzinātu visu par kureliešu kustību Skrīveros, ilgas stundas Daina pavada arhīvos un bibliotēkās. Pēcāk visas iegūtās zināšanas tiek nodotas jaunajai paaudzei, jo Daina sagatavo skolēnus tūrisma maršrutu vadīšanai pa Skrīveriem. Ilgajos skolotājas gados vairāki desmiti gidu sagatavoti patstāvīgai ekskursiju vadīšanai. Paralēli novada kultūrvēsturei, gidi pārzina arī Skrīveru novadnieka rakstnieka Andreja Upīša daiļradi, citē tā darbus. Tas ir milzīgs darbs, ko Daina ik gadu iegulda savos skolēnos. Ik gadu nāk arvien jauni gidi, kurus jāapmāca un, tikai pateicoties skolotājas Vancānes iniciatīvai, Skrīveros joprojām ir jauki ekskursiju vadītāji pa Andreja Upīša vietām, Dendroloģisko parku, Pilskalnu un Dendroloģisko parku.

Treškārt, īpašas ir Dainas attiecības ar dabu. Pat sēnes mežā pašas nāk pretī, kad tajā viesojas Daina. Šo dabas mīlestību Daina prot ieaudzināt arī citiem– gan saviem skolēniem, gan ekskursantiem, kuri viesojas Skrīveros. Tie ir stundām gari stāstījumi par Skrīveru dendroloģisko parku. Daina liek ieklausīties, izsmaržot un acīm izbaudīt dabas daili un saskatīt to, kam ikdienā paejam garām.

Vai tik piesātinātu skolas un sabiedrisko dzīvi vadot, pietiek laika arī ģimenei? Arī ar šo pienākumu Daina lieliski tiek galā. Dainas meita Ilva ir TV spēles “Gudrs, vēl gudrāks” 2014. gada uzvarētāja Ilva Viļuma. Ilva ir tik pat daudzpusīga par savu mammu – sporto, dejo, ir gide. Šogad Ilva guva atzinību arī I Eiropas vēstures olimpiādē.”

Laikraksta „Staburags” un izdevniecības „Jumava” pārstāvji sveica novada lepnumam nominētos un viņu pieteicējus. Katrs nominētais saņēma laikraksta “Staburags” gada abonementu, savukārt pieteicējiem dāvināja izdevniecības “Jumava” grāmatas.

Ko par šī godpilnā titula saņemšanu saka pati Daina Vancnāne-Viļuma? „Man tas bija pārsteigums,” saka Daina. „Dubultpārsteigums, jo vienā laikā saņēmu divas patīkamas ziņas- pirmā bija par manas meitas Ilvas uzvaru konkursā „Kas notiek?” Zemgales reģionā un otra bija par mani- esmu izvirzīta nominācijai „Mana novada lepnums”. Līdz šim ir bijis tā, ka es esmu rakstījusi rekomendējošās vēstules apbalvojumiem un man ir paticis cildināt sava novada cilvēkus, paticis priecāties par savu skrīveriešu sasniegto, padarīto. Ir bijušas vilšanās, ka cilvēks ir izdarījis tik daudz, bet ordeņu kapituls piešķir IV vai V šķiru, vai arī šo apbalvojumu pasniedz pastarpināti- atsūta kā vēstuli. Izbrīna attieksme. Skrīveros ir tik daudz cilvēku, kurus noteikti var saukt par sava novada lepnumiem. Viņi bez īpašas pozas dara darbu, padara Skrīverus labākus un skaistākus, ir dāsnas un atvērtas sirds īpašnieki . Mūsu rakstnieks Andrejs Upīts ir teicis: „Daiļums ir dabā un cilvēkā.” Viedi vārdi. Mīlēsim Skrīverus kā paši sevi, tad arī būs labi. Un iemācīsimies pateikt- paldies! Mans paldies par nomināciju visiem skrīveriešiem!”

Sveicam Dainu ar šī godpilnā titula saņemšanu un ļoti lepojamies, ka Skrīveros dzīvo tik dzīves gudri, enerģiski un pašaizliedzīgi cilvēki!

Komentāri

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt