Skolas vadība un skolotāji

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas administrācija un skolotāji

 

Administrācija
Aldis Rakstiņš Direktors
Ingrīda Mačuļska Direktora vietniece izglītības jomā (mācību darbs)
Ilze Gaņina Direktora vietniece izglītības jomā (metodiskais darbs)
Vija Meroža Direktora vietniece audzināšanas jomā
Lilita Paula Direktora vietniece informātikas jomā
Skolotāji
Maija Arcihoviča Sākumskolas skolotāja, 2.a klases audzinātāja
Aelita Beitika Izglītības psiholoģe
Vēsma Bērziņa Izglītības psiholoģe, psiholoģijas skolotāja
Edgars Bērziņš Vēstures skolotājs, 12.a klases audzinātājs un projektu vadītājs
Iveta Biķerniece Mūzikas skolotāja
Silvija Agita Brīgere Pedagogs – karjeras konsultants
Ināra Dika Matemātikas skolotāja
Ruta Dišereite Vēstures un sociālo zinību skolotāja
Lolita Ērgle Kristīgās mācības un angļu valodas skolotāja
Ilze Gaņina Matemātikas skolotāja
Aija Ieleja Angļu valodas skolotāja, 9.b klases audzinātāja
Maruta Jostsone Ritmikas skolotāja
Anita Kataja-Paegle Sākumskolas skolotāja, 4.b klases audzinātāja
Aivars Katajs-Paeglis Mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Inga Kočāne Logopēde
Santa Krasovska Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 5.b klases audzinātāja
Māra Krūmiņa Sākumskolas skolotāja, 1.b klases audzinātāja
Anda Kudiņa Sākumskolas skolotāja, 3.a klases audzinātāja
Mārtiņš Leitis Sporta skolotājs
Māra Lesiņa Sākumskolas skolotāja, 1.a klases audzinātāja
Rita Lielā Sporta skolotāja, 7.a klases audzinātāja
Ingrīda Mačuļska Matemātikas skolotāja
Daiga Martinsone Bioloģijas, dabaszinību un veselības mācības skolotāja
Santa Mārtinsone Angļu valodas skolotāja, 10. klases audzinātāja
Vija Meroža Direktora vietnie
Ligita Miezīte Ģeogrāfijas skolotāja
Anna Miška Logopēde, speciālais pedagogs
Lilita Paula Informātikas skolotāja, 9.a klases audzinātāja
Daina Pētersone Krievu valodas skolotāja, 5.a klases audzinātāja
Aivars Piruška Informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
Ināra Plakane Vizuālās mākslas skolotāja, 7.b klases audzinātāja
Danute Podvinska Mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Ziedonis Puķītis Interešu izglītības skolotājs
Sintija Rūze Fizikas un matemātikas skolotāja, 8. klases audzinātāja
Agrita Sakse Ķīmijas skolotāja
Lelde Salzemniece Sociālais pedagogs, AWARD koordinatore
Raisa Skrimble Matemātikas un bioloģijas skolotāja
Silvija Strautmane Krievu valodas, sociālo zinību un ekonomikas skolotāja, 6.a klases audzinātāja
Inta Šreibere Matemātikas skolotāja
Silva Upeniece Mūzikas skolotāja
Olga Urtāne Sākumskolas skolotāja, 3.b klases audzinātāja
Inese Uzula Sākumskolas skolotāja, 4.a klases audzinātāja
Daina Vancāne-Viļuma Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 11. klašu audzinātāja
Guna Voldeka Angļu un vācu valodu skolotāja
Dzintra Znotiņa Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 5.c klases audzinātāja
Aija Zvaigznīte Latviešu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre, 6.b klases audzinātāja

 

 

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt