Izglītības programmas

Skolā tiek īstenotas 3 izglītības programmas pamatskolas un 3 programmas vidusskolas posmos: