Aizvadītas pirmās mācību grupu nodarbības

2014. gada 16. Septembris

www.auv.lv

Pirmdien, 15.septembrī, notika pirmās skolotāju mācību grupu tikšanās.
Lūk, grupu vadītāju atskats uz paveikto. Jau ziņots, ka šajā mācību gadā mācību grupu iniciatīva ir vērsusies plašumā un tiek organizētas 6 mācīšanās grupas skolotājiem.

1. “Mācību materiālu izstrādāšana (arī angļu val.)”, vadītāja S.Rūze
Grupas pirmā nodarbība sākās ar nelielām brokastīm, kur dalībnieki cienājās ar tēju un maizītēm, lai pēc tam nopietni ķertos klāt pie svarīgāko jautājumu aplūkošanas. Tikmēr grupas vadītāja S. Rūze rādīja piemēru (tūrisma katalogi), kur reālaja dzīvē notiek saskare ar svešvalodu zināšanu nepieciešamību. Tam sekoja izveidotu materiālu (fizikas spēļu) prezentācija, ar kurām S. Rūze aizstāvēja A. Upīša vidusskolas godu skolotāju konferencē 23.augustā Rīgā Latvijas Universitātē. Pēc tam sekoja prezentācija par svarīgākiem jautājumiem mācību materiālu izveidē (ar ko sākt? mācību materiālu veidi, informācijas un ideju meklēšana, didaktiskie modeļi). Tika uzdots mājas darbs. Vēlāk grupas dalībniekiem tika lūgts izstrādāt ideju, kāds varētu būt izveidotais mācību materiāls.  Tikšanās noslēgumā grupas dalībnieki dalījās ar idejām un iecerēm, kas iespējams tisk īstenotas līdz nākošajai tikšanās reizei 13.oktobrī.

2. „Mācīšanās paņēmienu izmantošana”, vadītāja D.Martinsone

Šajā grupā darbosies A. Sakse, L.Miezīte, A.Katajs- Paeglis, I.Mačuļska, to vadīs D.Martinsone. Nodarbības sākumā iepazināmies ar sasniedzamo rezultātu-prezentācijas paraugu, ko darba beigās sagatavos katrs dalībnieks. Pēc iepazīšanās ar materiāliem „ Skolēnu un skolotāju sadarbība” katrs dalībnieks izvēlējās savu tēmu un uzdevumus. Tie būs:

  • Iepazīšanās ar iepriekšējo gadu dabaszinību ieskaitēm un skolēnu sagatavošana šī gada ieskaitei;
  • Tekstu izveidošana, kuros skolēniem jāsameklē kļūdas;
  • Tekstu izveidošana, tekstu īsināšana, atstājot atslēgas vārdus;
  • Pārbaudes darbu izveidošana, izmantojot atbilžu izvēli, jā/nē, savietošanu un īsās atbildes.

Skolotāji iepazinās ar pētījuma rezultātiem par to, kāda ir skolēnu interese par bioloģiju, ķīmiju, ģeogrāfiju un fiziku. Vai noteicošais ir mācību priekšmets, vai kas cits- uz šo jautājumu meklēsim atbildi vēlāk.

3. “”Āķis lūpā”-  stundas sākuma un beigu organizēšana”, vadītāja I.Gaņina

Mācīšanās grupā “”Āķis lūpā” stundas sākuma un beigu organizēšana” darbojas skolotājas – Ināra Dika, Anita Miķelsone, Anita Kataja – Paegle, Mārīte Karņicka, Lilita Paula un Ilze Gaņina. Grupas dalībnieki šodien vienojās par noteikumiem, darba kārtību un izvirzīja mērķi šim mācību gadam pie kura strādās. Vairākums vēlas uzlabot prasmi organizēt stundas sākumu, lai mobilizētu un ieinteresētu skolēnus darbam. Tāpat apgūt jaunus paņēmienus stundas noslēguma organizēšanai – atgriezeniskās saites iegūšana, skolēna pašvērtējums, utt. Lai visiem izdodas sasniegt iecerēto!

4. “IT izmantošana”, vadītāja S. Mārtinsone

Mēs dzīvojam laikmetā, kur dators un internets ieņem nozīmīgu lomu, tāpēc arī skolotājiem ar vien plašāk un padziļinātāk jāprot izmantot IT iespējas. Tā kā šī bija pirmā tikšanās mūsu grupai, tad skolotāji izteica savas vēlmes, ko jaunu gribētu apgūt un kādas prasmes nostiprināt un padziļināt.

5. Rotaļu  un didaktisko spēļu izstrādāšana, vadītāja O.Urtāne

Mācīšanās grupā”Rotaļu un didaktisko spēļu izstrādāšana” ir iesaistījušies 4 cilvēki. Pirmajā nodarbībā iepazīstināju ar mācīšanās grupas mērķiem un uzdevumiem un rosināju dalībniekus izteikt vēlmes pie kādas tēmas izstrādes varētu šogad strādāt. Mūzikas skolotāja Olga Krasutina izteica vēlmi padalīties ar savu pieredzi mācību materiālu izveidei Power Point tehnikā. Logopēde un speciālais pedagogs Marianna Miška strādās pie tēmas ,kā pilnveidot lasītā uztveri 4.klasē. Es darba gaitā iepazīstināšu kolēģes ar to, ko iemācījos pagājušajā gadā un izveidošu didaktiskās spēles latviešu valodā.

6. Humānā pedagoģija, vadītāja S. Krasovska

Darba grupā “Humānā pedagoģija” pārrunājām mūsdienu pedagoģijas pamatideju – cilvēcību. To, cik svarīgi ir ieklausīties bērnā, sniegt viņam drošības un uzticēšanās sajūtu, atrast pareizos vārdus, kuri vai nu uzmundrina, vai arī gluži pretēji spēj atturēt. Jau senie domātāji (Sokrats, Aristotelis) un pedagogi (J.A.Komenskis, Ļ.Vigotskis u.c.) uzsvēruši, ka audzināšanai un mācīšanai jābūt harmoniskai un jānorit atbilstoši cilvēka dabai. Pārrunājām skolotāja personības lomu. Skolotājam ir jābūt paraugam, īstenojot mūžizglītību un attīstot saskarsmes prasmes.

Komentāri

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt