Gada logopēda balva skolas logopēdei un speciālajai pedagoģei Mariannai Miškai!

2015. gada 25. Marts

www.auv.lv

“Par ilggadīgu radošu darbību un ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā un profesionalitāti, sirds siltumu un cieņu attieksmē pret bērniem, nesavtīgu, praktisku dalīšanos pieredzē ar kolēģiem” – tāds ir pilns Gada logopēda balvas nominācijas apraksts, kuru aizvadītajā nedēļā saņēma skolas ilggadējā pedagoģe Marianna Miška.  Par kolēģi izsakās sākumskolas skolotāja M.Lesiņa: “Mūsu kolēģe Marianna savu logopēda darbu veic profesionāli, centīgi un mierīgi. Viņa uzmundrina skolēnus pārvarēt grūtības un rosina ar gaišu skatu lūkoties uz dzīvi.” Atsaucoties uz būtisko notikumu, aicinājām Mariannu uz interviju, lai noskaidrotu sīkāk par logopēda ikdienas darbu, iegūto balvu un mūsdienu jauniešu valodas spējām.

AUV.LV: Apsveicam ar panākumiem! Runājot par apbalvojumu, kādi ir izvirzīšanas un balvas piešķiršanas kritēriji?

M.Miška: Pastāv noteikumi, kuri nosaka kārtību, kādā tiek piešķirta minētā balva. Tajā teikts, ka balva ir ikgadēja ceremonija, kurā tiek nominēti tie asociācijas biedri, kuri ir devuši vislielāko ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā ar konkrētu darbu, vērā ņemamiem rezultātiem un citiem pasākumiem veicinājuši profesijas atpazīstamību sabiedrībā.

AUV.LV: Līdz ar to izriet jautājums, ar ko nodarbojas logopēds un kādi ir viņa pienākumi?

M.Miška: Skolotājs logopēds strādā ar 1.-4.klašu izglītojamajiem, kuriem ir izteikti runas un rakstu valodas traucējumi, kā arī sniedz nepieciešamo logopēdisko palīdzību 5.-12.klašu skolēniem, ja tiem ir izteikti runas ritma traucējumi, kas neļauj pietiekami komunicēt un sniegt mutiskas atbildes mācību procesā. Tāpat arī skolotājs logopēds konsultē vecākus un skolotājus par darbu ar bērniem, kuriem ir valodas traucējumi un veic padziļinātu skolēnu valodas izpēti, sagatavo logopēda atzinumus pedagoģiski medicīniskajai komisijai. Jāuzsver, ka skolotājs logopēds darbojas arī skolas atbalsta personāla komandā, regulāri papildina savas zināšanas profesionālajā jomā un ievēro Latvijas logopēdu profesionālās darbības un uzvedības kodeksu.

AUV.LV: Pienākumu arī, kā redzam, ir gana. Darbs ir atbildīgs, arī grūts. Saki lūdzu, kādām īpašībām jāpiemīt logopēdam?

M.Miška: Viennozīmīgi varu rezumēt: tas ir sava amata speciālists, kas precīzi diagnosticē klientu un piemeklē atbilstošu korekcijas materiālu, pielieto vajadzīgās metodes valodas traucējuma mazināšanai vai novēršanai. Tāpat dalās pieredzē ar kolēģiem par veiksmīgiem darba rezultātiem vai lūdz viņu palīdzību sekmīgā korekcijas darbā, tā teikt, netur sveci zem pūra. (Smejas) 

AUV.LV: Kā vērtējat mūsdienu skolēnu valodas prasmes logopēda darba kontekstā? Vai darba apjoms ir palielinājies?

M.Miška: Darba apjoms ir palielinājies. Bērnu valoda, piemēram, vārdu krājums, ir kļuvis nabadzīgāks. Jaunā paaudze pamazām zaudē spēju komunicēt mutvārdos. Viņi izvēlas IT. Bet šī valoda ir ļoti izkropļota: īsziņās un sarakstēs trūkst garumzīmju, dažreiz arī burtu. Jāatzīmē arī gaišā puse, ko redzu mūsu skolā – priecē tie jaunieši, kuri spēj radoši atklāt savas domas esejās.

AUV.LV: Intervijas noslēgumā, sakiet, kādēļ izvēlējāties logopēda profesiju?

M.Miška:  Izvēlējos logopēdiju tāpēc, ka vienmēr man ir patikusi un interesējusi tieši valoda, kurā mēs runājam. Tādēļ arī valodas kopšana likās tik svarīga!

Paldies par sarunu!

Komentāri

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt