Aizvadīta 2012./2013.m.g. pēdējā skolas Pedagoģiskās padomes sēde

2013. gada 29. Augusts

Edgars Bērziņš

Ceturtdien, 29.maijā notika pēdējā 2012./2013. mācību gada skolas Pedagoģiskās padomes sēde, kurā līdzās jautājumiem par Skolas attīstības plānu 2013./2014. – 2016./2017. mācību gadiem tika skatīti tādi jautājumi kā sadarbība ‘audzinātājs-skolēni-skolēnu vecāki’ un atskats uz paveikto starptautiskās sadarbības un realizēto projektu jomā.

Skolas direktors, atklājot sēdi, pateicās skolotājiem, klašu audzinātājiem, interešu izglītības skolotājiem un direktora vietniekiem par veikto ieguldījumu skolas pilnveidošanā un attīstīšanā 2012./ 2013. mācību gada laikā. „Lai skolotājs būtu pilnvērtīgi sagatavots jaunajam mācību gadam, iztrūkst tikai vienas lietas”, ar smaidu sejā atzīmēja A. Rakstiņš, atklājot ikgadējo mācību gada plānotāju pasniegšanu skolotājiem. Šajā gadā, lai stiprinātu skolas patriotisko garu, katram skolotājam tika pasniegta arī skolas nosaukuma abreviatūra izšūtā formā. Sēdes laikā tika ievēlēts Pedagoģiskās padomes sēžu protokolētājs. Skolas direktors piedāvāja skolotājiem turpināt tradīciju, ka protokolētājs ir vēstures skolotājs, tādēļ izvirzīja vēstures skolotāja E. Bērziņa kandidatūru, kura vienbalsīgi tika apstiprināta.

Atskatoties uz aizvadīto mācību gadu realizēto projektu jomā, interešu izglītības skolotāja I. Juhņēviča atzīmēja, ka ir paveikts daudz. „Ir realizētas vairākas starptautiskās apmaiņas ar citu ES dalībvalstu pārstāvjiem, iesniegti vairāki projektu pieteikumi, no kuriem tika apstiprināta „Jauno līderu skola II”, kas aizvadītajā nedēļas nogalē noslēdzās ar pēdējo divu dienu semināru.” I. Juhņēviču papildināja E.Bērziņš, izklāstot personīgo pieredzi dalībā starptautiskos profesionālās pilnveides semināros, uzsvēra, ka „projekti tas ir darbs, smags darbs, pie kam bieži ar rūgtuma sajūtu”, to attiecinot uz neapstiprinātajiem projektu pieteikumiem. Bērziņš klātesošos informēja par iespējām izmantot plašās ES piedāvātās iespējas, sākot ar Comenius, Eurodesk, Jaunatne darbībā un noslēdzot ar līdz šim neizpētītām jomām, piemēram, Nordplus un Latvijas – Šveices programma. Līdz ar I. Juhņēviču, E. Bērziņš uzsvēra vairākus būtiskus momentus: ir nepieciešams stiprināt jauniešu izpratni par projektiem kā jomu, kas prasa strādāt ne tikai atpūsties.

Kā nozīmīgākie labās prakses piemēri veiksmīgas sadarbības stiprināšanā starp skolotāju-klases audzinātāju, skolēniem un viņu vecākiem, izteicās skolotājas M.Arcihoviča, S.Krasovska un I.Dika.  „Ikviens par savu bērnu vēlas dzirdēt labāko, tāpēc stiprināsim to,” atzīmēja S.Krasovska, uzsverot laba mikroklimata klasē uzturēšanu un regulāru komunikāciju ar vecākiem par bērnu veikumu skolā. M.Arcihoviča dalījās labās prakses piemērā, kad skolēni kopā ar skolotāju un vecākiem dodas klases ekskursijā, lieliski kopā pavadot laiku, savukārt I.Dika uzsvēra individuālo pieeju kā būtiskāko labas sadarbības veicināšanā, audzinot vidusskolas klasi.

Komentāri

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt