Aizstāvēti Skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi

2016. gada 9. Februāris

Teksts: “Skrīks”, foto: D.Vancāne-Viļuma

ZPD darbu aizstāvēšana noritēja trīs dienas, vairākās sekcijās savus darbus aizstāvēja 11.klašu skolēni, bet interesantus savu tēmu risinājumus prezentēja 10.klašu skolēni. Par darbu sekcijās dalās  pieredzē gan komisiju priekšsēdētāji, gan komisiju locekļi.

Fizikas sekcijas priekšsēdētāja Sintija Rūze: “Zinātniski pētnieciskos darbus fizikas sekcijā šogad prezentēja 5 skolēni no 10. a klases un viena skolniece no 11. klases. Komisijas vadītāja Sintija Rūze norāda, ka šogad darbi bija ļoti labi, tomēr atzīst, ka izvirzīt kādu darbu tālāk, iespējams, varēs tikai nākamajā gadā. Darbus izvērtēja un skolēnu prezentācijas vērtēja un vēroja fizikas skolotāja S. Rūze, mājturības un tehnoloģiju skolotājs A. Katajs – Paeglis un direktors A. Rakstiņš. Skolēni bija nopietni gatavojušies prezentācijai, kulturāli apģērbti. Attieksmes ziņa nebija jāaizrāda, skolēni izrādīja interesi par citu veikumu un uzdeva jautājumus. 11. klases skolniece Sandra Seimuškina ļāva ielūkoties tajā, kāds varētu izskatīties mūsu skolas stadions nākotnē. 10.a klases skolnieki Emīls Bokalders ir nolēmis pētīt termosus un izveidot efektīvāko, Juris Politers vēlas izveidot balsošanas iekārtu skolas erudīta vajadzībām, Raivis Straume pētīs elektroierīču elektroenerģijas patēriņu, tām strādājot gaidīšanas režīmā, savukārt Kristers Skuja un Reinis Madars Ivuškāns ir nolēmuši iedzīvināt mūsu skolā Lego robotikas pulciņu. Paldies Sandrai par paveikto darbu, bet puišiem – lai izdodas īstenot savas ieceres.”

Ģeogrāfijas komisijas vadītāja Ligita Miezīte savā vērtējumā bija ļoti precīza: “ Darbus raksta  tikai 10.klases skolēni, tāpēc nav pilnībā pabeigtu darbu. Kopā  7 darbi, 5 darbi saistīti ar novadpētniecību, tūrismu, dabas aizsardzību. Daži darbi ir ar gatavu teorētisko daļu, atliek  tikai veikt pētniecisko daļu. Izcili sākti darbi ir Miļenai Perfiļjevai un Paulai Plikšai.”

Ekonomikas un matemātikas komisijas vadītāja Silvija Strautmane par skolēnu darbu izteicās plašāk: “Piedalījās 8 skolēni. Interesants darbs bija R.Circenim par jumta segumiem. Gribu atzīmēt 11.klases skolnieces R.Barkānes  darbu par Skrīveru novadā esošajiem uzņēmumiem, jauniete ir izveidojusi to katalogu. V.Sviderska bija pētījusi sava tēva uzņēmuma mārketinga attīstības iespējas. Z.Simanoviča aizstāvēja darbu par ļoti būtisku tēmu ”Kā jūtas uzņēmējs Latvijā?” Novēlu desmitajiem izturību, neatlaidību, spēku, lai pierādītu savas izvirzītās hipotēzes!”

Latviešu valodas un psiholoģijas komisijas priekšsēdētāja Dzintra Znotiņa: “Piedalījās 6 skolēni: 2 skolēni aizstāvēja darbus psiholoģijā, 4 bija latviešu valodā un literatūrā. Uz starpnovadu  konferenci izvirzījām Ingunas Bodekas darbu “Vardarbība kā bērnu ietekmēšanas līdzeklis Č.Dikensa darbos”. Gribas atzīmēt  10.klases skolēnus I.Brenčevu un M.Kiršteinu, kuri ļoti  daudz jau ir izdarījuši un  nopietni prezentēja savus darbus. 10.klašu skolēniem novēlam sagatavot savus ZPD atbilstoši visām prasībām un pilnveidot savas uzstāšanās prasmes!”

Bioloģijas un ķīmijas komisijas locekle Raisa Skrimble: “Savus darbus prezentēja 6 skolēni.  2 meitenes no 10.klasēm- Ilva Viļuma un Ilva Lāce- bija veikušas lielu darbu, labi sagatavojušas prezentācijas. Lai veicas  arī turpmāk. 4 skolēni   bija no 11.klases. Noteikti jāatzīmē  Laines Šarkunas  darbs par miegu, arī Paulas Čirkstes darbs par vitamīniem. Kopumā skolēni daudz veikuši praktiskos  darbus, pētījuši, intervējuši, ļoti labas prezentācijas. Novēlu, lai turpina strādāt tāpat kā līdz šim un lai nebaidās piedalīties tālākos pētījumos!”

Ināra Plakane, mākslu komisijas priekšsēdētāja: “Piedalījās 5 skolēni, no desmitajām klasēm 3 skolēni, no  vienpadsmitajām klasēm divi skolēni. Ļoti jauks bija Madars Kantānes darbs “Balss kā mūzikas instruments”, laba prezentācija. 10.klases skolnieces Edita Dzērve un Anna Barkāne radīja labu iespaidu, abas grib izzināt un izprast tēmas, interesējas par tām, dzīvo ar tām. Vēlējums desmitajiem- ZPD – tas ir nopietns darbs un turpināt pētījumus ar tikpat lielu degsmi!”

Edgars Bērziņš, vēstures un informātikas komisijas priekšsēdētājs: “Vēstures un informātikas jomās no plānotajiem sešiem darbiem tika aizstāvēti četri, jo divi skolēni uz aizstāvēšanu neieradās slimības dēļ. Patīkami pārsteidza skolēnu izvēlētās tēmas, piemēram, sodu sistēma vēstures gaitā, leģionāru ikdienas kara apstākļos raksturošana, padomju un nacistiskās Vācijas propagandas analīze, kā arī procesoru tipu salīdzinājums. 11.klašu grupā darbi ir izstrādāti teicami, īpaši priecē, ka, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, darbu noformēšanas līmenis ir daudz augstāks, tāpat arī pētījumu dziļuma pakāpe. Savukārt 10.klašu grupā darbi ir vērtējami viduvēji, jo darbs pie to izstrādes tika sākts novēloti. Komisijas vārdā izsaku pateicību Paulai Lazdiņai un Ērikam Siliņam par labi izstrādātajiem pētnieciskajiem darbiem, bet 10.klašu skolēniem – gaišu prātu un domas, sakārtojot un veidojot pētniecisko darbu līdz uzvarošam finālam – aizstāvēšanai nākamajā mācību gadā!”

Komentāri

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt