„Ekselences balvai” esam izvirzījuši skolotāju Ilzi Gaņinu

 I.Mačuļska, D.Martinsone, www.dzm.lu.lv

Laikā no 9.oktobra līdz 9. februārim skolu vadība, vecāku un skolēnu organizācijas, skolotāju asociācijas, pašvaldības, augstskolas un uzņēmumi tika aicināti „Ekselences balvai” izvirzīt progresīvākos bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotājus. Šī balva jau ceturto gadu ir skolotāju profesionālās meistarības apliecinājums – pasākums, kas plašākas sabiedrības vidū ļauj atklāt to, cik daudz dabaszinātnēs un matemātikā ir patiesi izcilu skolotāju, kuri spēj veidot mācību procesu atbilstošu laikam, palīdzot skolēniem sasniegt augstus rezultātus savā mācību priekšmetā un ieinteresējot turpmākās studijas un karjeru saistīt ar eksaktajām nozarēm.

Lasīt tālāk …

“Ēnu dienā” skolēniem būs iespēja iepazīt Izglītības un zinātnes ministrijas darbu

www.izm.gov.lv

Skolēniem un studentiem “Ēnu dienas” laikā arī šogad būs iespēja iepazīt Izglītības un zinātnes ministrijas darbu un uzzināt par vadošo amatpersonu un ministrijas speciālistu pienākumu veikšanai nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kā arī iepazīties ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošajām izglītības, zinātnes un sporta nozarēm un jaunatnes un valodas politikas jomām.

Lasīt tālāk …

Skolā projekta plānošanas vizītē viesojas skolotāji no Somijas un Beļģijas

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs; foto: D.Vancāne-Viļuma

No 22. līdz 23.janvārim skolā projekta plānošanās vizītē viesojās vēstures skolotāja Riitta Mikkola no Somijas un ekonomikas skolotāja Benita Buelens no Beļģijas, lai sadarbībā ar skolas skolotājiem Santu Krasovsku, Danuti Podvinsku un Edgaru Bērziņu izstrādātu pieteikuma formu Erasmus+ aktivitātei skolu sektorā projektam “ACCA – Active Citizenship and Consumer Awareness”. Vizītes laikā viesi veicināja SMU “Skrīveru ekskursijas” darbību, apmeklējot Dendroloģisko parku, tāpat viesojās Skrīveru kultūras centrā, uzņēmumā “Skrīveru mājas saldējums” un “Skrīveru saldumi”. 

Lasīt tālāk …

I.Cederei- I vieta Publiskās runas konkursā

Dzintra Znotiņa, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Piektdien, 23. janvārī Aizkrauklē notika Publiskās runas konkurss 8.-12 klašu skolēniem ar devīzi ,,Man ir ko teikt”. Oratoriem bija jāuzstājas ar 3 minūšu garu publisko runu un jāatbild uz žūrijas un klausītāju jautājumiem svešvalodā. Mūsu skolu pārstāvēja trīs 10. klases meitenes (10.-12.klašu grupā)- Ieva Cedere ar  runu “Sapņi-turpmākās dzīves pamats” ieguva 1. vietu, Ramona Barkāne ar runu ,,Grāmatu lasīšana-patīkama izklaide” – 2. vietu, bet Madara Kantāne ar runu ,,Skaistums dara pasauli labāku” ieguva atzinību. Meiteņu uzstāšanās bija ļoti pārliecinoša, atraktīva un guva daudz komplimentu no žūrijas un klausītāju puses. Uz jautājumiem meitenes atbildēja angļu valodā. Apsveicam!

Skolas padomes lēmums (22.01.2015.)

Skolas padomes lēmums: 2015. gada 4. martā tiek izskatītas 9. un 10. klases skolēnu sekmes (tiks ataicināti skolēni ar nepietiekamu zināšanu līmeni).

Aizvadīts Robrtam Mūkam veltītā skolēnu jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākums

Santa Krasovska, latviešu valodas un literatūras skolotāja

16.janvārī Galēnu vidusskolā notika Robertam Mūkam veltītā skolēnu jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākums, kurā tika godināti visi dalībnieki un laureāti. Tā tēma šogad bija ” Kā būtu, ja mēs varētu pārlēkt savai ēnai?’ (R. Mūks.) Kā pastāstīja konkursa organozatore Māra Binduka, tika iesūtīti 310 darbi no 62 skolām. Mūsu skolas 5.klases skolēns Kalvis Kalniņš 5.-7.kl. grupā ieguva atzinību, bet Miks Kiršteins 8.-9.kl. grupā – 2.vietu. Apsveicam ar panākumiem!

Atvērta skolotājas D.Vancānes-Viļumas grāmata “Skrīveru stāsti”

“Skrīveru vārds”, 2015.gada janvāris, foto: “Staburags”

17. janvārī Skrīveru Kultūras centrā notika Dainas Vancānes-Viļumas apkopotās grāmatas “Skrīveru stāsti” atvēršanas svētki. Ne tikai grāmatas autorei, bet ļoti daudziem skrīveriešiem šis ir ļoti nozīmīgs brīdis – beidzot ilgi gaidītā grāmata nodrukāta. Grāmatas atvēršanas svētkos varēja uzzināt interesantus
faktus par tās tapšanu, iegādāties “Skrīveru stāstus” un saņemt Dainas Vancānes-Viļumas autogrāfu. Viņa četrpadsmit gadu laikā uzklausīja, pierakstīja un apkopoja skrīveriešu stāstus, kas nu veido 680 lapaspušu biezu grāmatu. Grāmatā apkopotas arī fotogrāfijas un liecības, savukārt tās noformējumu veidojusi jaunā māksliniece skrīveriete Valta Klints.

Aizvadīta starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde – Leldei Kalniņai – I vieta

Aija Zvaigznīte, latviešu valodas skolotāja

19. janvārī Aizkrauklē notika starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12. klašu grupā. No mūsu skolas olimpiādē piedalījās trīs meitenes. 1.vietu un tiesības piedalīties valsts olimpiādē ieguva 11.a klases skolniece Lelde Kalniņa (skolotāja Dzintra Znotiņa), 3. vietu – Ieva Morozova (11.b klase), bet atzinību- Samanta Monta Galvanovska (11.b klase) (skolotāja Aija Zvaigznīte). Veiksmi visiem nākamajās olimpiādēs!

Apkopoti „Sudoku turnīra” 2. kārtas rezultāti

Ilze Gaņina, matemātikas skolotāja 

No 07.01.2015. – 13.01.2015. skolā norisinājās „Sudoku turnīra” otrā neklātienes kārta. Tās laikā skolēni 9. – 12. klašu grupā individuāli varēja atrisināt trīs piedāvātās sudoku mīklas un iesniegt matemātikas skolotājām. Otrajā kārtā piedalījās 6 skolēni.

Lasīt tālāk …

9.b klases skolniecei I.Viļumai – 1.vieta novada vēstures olimpiādē

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs, foto: auv.lv arhīvs

15.janvārī Aizkraukles novada ģimnāzijā notika Aizkraukles sadarbības novadu vēstures olimpiāde 9. un 12. klašu skolēniem. Olimpiādē skolu pārstāvēja 9.klases skolēni R.M.Ivuškāns, A.Māskis, R.Panteļejevs un I.Viļuma, kā arī 12.klašu grupā – E.Matuseviča. Vislabāk veicās I.Viļumai – godpilnā I vieta. Olimpiādes tēma abām grupām līdzīga – norises Eiropā un Latvijā 19. un 20.gadsimtā. Jāuzsver, ka olimpiāde 9. un 12.klašu skolēniem ir lielisks veids, kā sagatavoties eksāmenam (9.klasē vēstures eksāmens ir obligāts, bet 12.klasē – izvēles). Paldies skolēniem par pacietību un ieguldīto darbu, gatavojoties olimpiādei!