Aizvadīta pirmās Panākumu Universitātes radošās darbnīcas un lekcijas 2015.gadā!

Jānis Tipainis, 11.a klase, foto: www.panakumuuniversitate.lv

15. janvārī, uz šī gada pirmo Panākumu Universitātes lekciju devās vairāki vidusskolas skolēni. Neatkarīgi no tā, ka ir sācies jauns gads, Panākumu universitāte turpina izglītot un pārsteigt skolēnus ar interesantām, aizraujošām, kā arī izglītojošām lekcijām. Rīts Panākumu Universitātē sākās ar radošajām darbnīcām, kurās skolēniem bija iespēja attīstīt komunikācijas, savstarpējās sadarbības un radošās domāšanas spējas.

Lasīt tālāk …

Apkopoti aktualitāšu konkursa janvāra 1.nedēļas rezultāti

Edgars Bērziņš, konkursa vadītājs

Aizvadīts pirmais aktualitāšu konkurss 2014./2015.mācību gada II semestrī. Šajā konkursā skolēniem tika piedāvāts atbildēt uz jautājumiem par 2014.gada spilgtākajiem notikumiem politikā, ekonomikā, kultūrā, sportā un citās jomās kā Latvijā, tā ārzemēs. Šī konkursa maksimālais iespējamais punktu skaits: 36 punkti. Rezultāti ir iepriecinoši: no 174 konkursa dalībniekiem 23 jeb 13% skolēnu ir izpildījuši konkursa darbu 100% precīzi, tajā pašā laikā jāatzīmē, ka 31 jeb 18% skolēnu nav uzrādījuši augstāku zināšanu rādītāju par 30%. Līdz ar to var secināt, ka ir, kur augt! Silti sveicieni TOP3 vietu ieguvējiem: 1.vieta – 12.a klasei (izpilde – 94,7%), 2.vieta – 6.a klasei (90,0%) un 3.vieta – 11.b klasei (88,8%)! Jāatzīmē, ka 11.a klasei – atzinība un tikai pat 5% mazāk kā 3.vietas ieguvējiem! Kopējie rezultāti redzami diagrammā, bet konkursa jautājumi – zemāk!

Lasīt tālāk …

No 12. līdz 16.janvārim skolā skatāma izstāde “Baltijas brīvības ceļš”

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs. Foto: V.Meroža

Sadarbībā ar skolas vadību un Skrīveru novada domi, skolā izvietota Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošā izstāde “Baltijas brīvības ceļš”. Tā veltīta Baltijas ceļam kā Baltijas valstu kopīgai pretakcijai padomju režīmam. Izstādi aicināti skatīt ne tikai skolēni un skolas darbinieki, bet arī interesenti skolas darba laikā.

Foto no izstādes uzstādīšanas:

Aizvadīta 5. skolotāju mācīšanās grupu nodarbība!

Pirmdien, 12.janvārī tika aizvadīta kārtējā mācību grupu nodarbība skolotājiem. Lūk, grupu vadītāju atskats:

“”Āķis lūpā”- stundas sākuma un beigu organizēšana”, vadītāja I.Gaņina: “Šorīt mācīšanās grupas “Āķis lūpā – stundas sākuma un beigu organizēšana” dalībnieki datorklasē apguva kā veidot dažāda veida krustvārdu mīklas. Kolēģe Mārīte Karņicka pastāstīja par izlasīto rakstu “Skolas vārdā”, par stundas sākuma organizēšanu. Līdz nākošajai reizei kolēģi apņēmās izveidot krustvārdu mīklas.”

Lasīt tālāk …

Apkopoti „Sudoku turnīra” 1. kārtas rezultāti

Ilze Gaņina, matemātikas skolotāja

No 16.12.2014. – 06.01.2015. skolā norisinājās „Sudoku turnīra” pirmā neklātienes kārta. Tās laikā skolēni no 9.-12. klasēm individuāli varēja atrisināt trīs piedāvātās sudoku mīklas un iesniegt matemātikas skolotājām. Pirmajā kārtā piedalījās 8 skolēni . Tabulā var aplūkot iegūtos rezultātus. Paldies visiem, kuri piedalījās mīklu minēšanā. Vēlos uzteikt 6. A klases skolnieku Oto Ģiguli, kurš arī piedalās šajā turnīrā. Aicinu aktīvi iesaistīties otrās kārtas sudoku mīklu risināšanā līdz 13. janvārim. Labākie risinātāji tiks uzaicināti uz trešo klātienes kārtu, kura norisināsies 22.01.2015. skolā.

Lasīt tālāk …

Tikšanās ar prezidentu

Armands Bērziņš, 9.b klase

Šā, nu jau Jaunā gada 8. Janvārī Rīgas Latviešu biedrības veidotā radošo darbu konkursa gan pirmās, gan otrās kārtas uzvarētāji tika ielūgti vizītē pie Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa. No mūsu skolas uz šo svinīgo pasākumu tika uzaicināti divi skolēni, es – Armands Bērziņš – un pirmās kārtas uzvarētājs, skolas absolvents Rūdis Eiduks.

Lasīt tālāk …

Aktualitātes no gidiem! [Papildināts ar I.Viļumas komentāru]

Daina Vancāne-Viļuma, konsultante; Ilva Viļuma, SMU „AUSV Ekskursijas” valdes locekle

Vidusskolas gidi ir izveidojuši SMU SIA “AUSV ekskursijas” un jau ir piedalījušies Ziemassvētku gadatirgū ar savu preci- tūrisma maršrutiem. Ir jaunajai tūrisma sezonai izstrādāti bukleti. SMU SIA “AUSV ekskursijas” darbojas: Samanta Galvanovska, Inese Bogopoļska, Lelde Hamriha, Endīne Bērziņa, Ilva Viļuma un Ieva Cedere.

Lasīt tālāk …

Sākusies SUDOKU mīklu konkursa 2. kārta

Ilze Gaņina, matemātikas skolotāja

Sākusies SUDOKU mīklu konkursa 2. kārta. Uzdevumus var saņemt pie matemātikas skolotājā. Drīkst piedalīties arī tie, kuri nav startējuši pirmajā kārtā. Nodošanas termiņš 13. janvāris plkst 14.00.
Lai veicas!

Ziemassvētki aizvadīti godam!

Vija Meroža

Pirmais mācību semestris katrā klašu grupā tika noslēgts savādāk.

  • 1.-4.klašu skolēnus priecēja Čučumuižas rūķi un Ziemassvētku vecītis, kurš pasniedza bērniem ne tikai saldumus, bet arī diplomus par padarītajiem labajiem darbiem gan mācībās , gan sabiedriskajā dzīvē.
  • 5.-8. klašu audzēkņi veidoja Ziemassvētku filmas reklāmu. Novada dome bija piešķīrusi saldumus un skola administrācija pasniedza diplomus par labām sekmēm mācībās un centību ārpusklases darbā.
  • 9.-12.klašu skolēni pēdējā semestra dienā centās radīt Ziemassvētku noskaņojumu. Katra klase sagatavoja priekšnesumu, kas lika sajust svētku tuvumu. Par to liecināja arī skolas izdekorētie gaiteņi, greznā egle sarīkojumu zālē arī skolēnu pašpārvaldes veidotais ēnu teātra uzvedums.

Cerams,ka brīvlaikā gūtā atpūta iedvesmos skolēnus jauniem darbiem!

Apkopoti decembra un I semestra kopējie aktualitāšu konkursa rezultāti

Edgars Bērziņš, konkursa vadītājs

Aizvadīts I semestris ne tikai aktīvā mācību, bet arī ārpusstundu darbā, kur jāizceļ arī aktualitāšu konkurss. I semestra laikā aizvadīti 13 konkursi, kuros katrā vidēji piedalījušies 171.2 skolēni, pārstāvot 11 klašu kolektīvus; 6 konkursos skolēniem tika sagatavoti jautājumi, bet 5 – skolēni paši sniedza savu vērtējumu par aktuālajām norisēm Latvijā vai pasaulē. I semestra kopējie rezultāti redzami diagrammā. Apsveicu 11.a klasi ar godpilno I vietu, tāpat prieks par 11.b klasi ar iegūto II vietu un 9.b klasi ar iegūto 3.vietu!

Atskatoties uz decembra mēnesi, lūk, rezultāti (skat. diagrammu).

Paldies skolēniem par pacietību, centību un rūpību, gatavojoties un piedaloties konkursā! Novēlu veiksmi arī šajā semestrī!