Zvaigznes grāmatnīca Aizkrauklē aicina piedalīties konkursā “Skaistus dzejoļus es rakstu….”

www.staburags.lv

Konkursa devīze ir “Dzejas rindas tālu skan…”.  Aicināti piedalīties  1. – 4.klases,  5. – 9. klases  un 10. – 12.klases skolēni.  Konkursā līdz 5. maijam jāiesniedz iepriekš nepublicēts dzejolis par  brīvi izvēlētu tematu.

Lasīt tālāk …

8.maijā skolas skolēni kārtos Eiropas eksāmenu

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

Jau otro gadu skolas skolēni piedalīsies Eiropas eksāmenā, pārbaudot savas zināšanas ar Eiropas Savienību saistītos jautājumos. Lai pilnvērtīgi sagatavotos, vēstures stundu laikā notiks sagatavošanās darbi eksāmenam, lai šogad startētu labāk kā aizvadītajā gadā.

Lepojamies ar Mārča Grīnberga panākumiem

www.staburags.lv, 13.03.2015.

Varam patiesi lepoties ar Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas 2. klases audzēkņa Mārča Grīnberga panākumiem- Mārcis atlases kārtā kļuvis par prestižā  Ineses Galantes talantu konkursa II kārtas dalībnieku. Konkursa II kārta notiks 15. martā Rīgas 3. mūzikas skolā.

Lasīt tālāk …

[Papildināts] Aizvadīta Politikas un tiesību Vidzemes reģiona olimpiāde

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

Pirmdien, 23.martā, Vidzemes augstskolā notika Politikas un tiesību Vidzemes reģiona olimpiāde, kurā 25 dalībnieku konkurencē skolu pārstāvēja Inese Bogopoļska (11.b klase) un Egija Matusēviča (12.a klase). Abas dalībnieces ieguva atzinību, kas vērtējams kā teicams sasniegums, ņemot vērā, ka skola minētās jomas olimpiādē startējusi nav jau ilgāku laiku. Olimpiāde sastāvēja no 4 daļām – esejas par aktuālu jautājumu (Ukrainas krīze, sankcijas pret Krieviju un vēlēšanu tiesību paplašināšana pilsoniskajai sabiedrībai), paplašinātajiem jautājumiem par ar politikas teoriju saistītiem jautājumiem un 60 jautājumu tests par politikas teorijas jautājumiem, piemēram, jēdzienu skaidrojums, politikas teorijas koncepti un izrpatne par tiem. Savukārt noslēdzošā daļa – diskusija par aktuālo – situāciju A-Eiropā.

Lasīt tālāk …

Divi skolas skolēnu zinātniski pētneiciskie darbi izvirzīti uz valsts konferenci

www.auv.lv

Piektdien, 27.martā, Jelgavā notika Skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu konference. Skolu tajā pārstāvēja 4 skolēni: L.Kalniņa, E.Čubare, R.Kaķe un R.Aņisimovs. Pēc spraigas darbu aizstāvēšanas un atbildēm uz auditorijas sagatavotajiem jautājumiem, uz valsts skolēnu ZPD konferenci tika izvirzīti L.Kalniņas un E.Čubares darbi. 

A. Upīša Skrīveru vidusskola ir saņēmusi licenci programmas AWARD īstenošanai

Ilva Viļuma, 9.b klase

Jau trešo gadu Skrīveru novadā darbojas AWARDieši – starptautiskās jauniešu programmas AWARD   dalībnieki. Jaunietes cenšas sasniegt savu individuālo mērķi kādā no jomām – brīvprātīgajā darbā, fiziskajās aktivitātēs un jaunu prasmju ieguvē. Šogad iepriecinām arī vecļaudis Skrīveru sociālās aprūpes centrā “Ziedugravas”– sarunājamies, spēlējam galda spēles, palīdzam ikdienas darbos, vedam laukā pastaigāties, sveicam jubilejās.

Lasīt tālāk …

SMU Lieldienu gadatirgus

Daina Vancāne-Viļuma

28.martā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas  SMU „AUSV ekskursijas”  gidi piedalījās Pārnovadu uzņēmēju dienā 2015 . Skolas gidi reklamēja jaunus ekskursiju maršrutus, piedāvāja maršrutu bukletus, stāstīja par iespēju atpūsties Skrīveros dažāda vecuma ekskursantiem . Šobrīd aktuāla ir zaļā dzīvesveida piekritēju kustība, arī šādas aktivitātes ir iespējamas Skrīveros. Skrīveri atrodas ģeogrāfiski ļoti labā vietā, tāpēc arī aktīvajiem riteņbraucējiem ir iespēja ar saviem velosipēdiem iepazīt Skrīverus, izbraucot īso maršrutu 8 km garumā, vai garo maršrutu 16 km garumā. Skrīveru gidi Endīne Bērziņa, Lelde Hamriha un Ieva Cedere aicināja  apmeklēt Skrīverus skolēnu grupas no 1.-12.klasei.

Aizvadīta konkursa “Ko mums šodien teiktu Oskars Kalpaks?” apbalvošana; skolai piecas godalgas

Edgars Bērziņš, vesutures skolotājs

Piektdien, 27.martā, O.Kalpaka Rīgas daiļamatniecības pamatskolā notika konkursa noslēguma pasākums, kurā tika pasniegti atzinības raksti un ceļazīmes uz Briseli. Pasākuma atklāšanā runāja skolas direktore, konkursa organizatori un Eiroparlamenta deputāts K.Kariņš. Pasākums pulcēja 25 labāko darbu autorus, kuru vidū bija pieci skolas skolēni – P.Zālīte (7.klase), A.Leitāne (8.b) un Ē.Siliņš (10.a), kuri saņēma atzinības rakstu un L.Krasovska (8.b) un E.Matusēviča (12.a), kuras ieguva ceļazīmi uz Eiroparlamentu Briselē. Saistībā ar skolas lielo aktivitāti, saņēmām papildus vienu ceļazīmi braucienam uz Briseli, kuru izmantos viens no skolotājiem, kurš sagatavoja skolēnus konkursam – S.Krasovska, D.Vancāne-Viļuma un E.Bērziņš. 

Jau otro gadu Skrīveros notiek „Zemes stunda”

Vija Meroža

Lietaina 28.marta vakara stunda. Šķiet, skrīverieši sēdēs siltā istabā pie televizora, taču – nē! Skrīverieši paņem lietussargus, izslēdz elektrību un dodas uz skolu, kur sāksies gājienu pa Skrīveriem, veltīts starptautiskajai Zemes stundai. Pie skolas jau sagatavots pārsteigums: uzslieta nojume,uzvārīta tēja, sacepti cepumi, spēlē un dzied trīs ģitāristi, darbojas ugunīgais foto stūrītis, sagatavota bērnu darbu izstāde ”Dod dzīvību reiz lietotam materiālam”.

Lasīt tālāk …

Veiksmīgi starti mājsturības valsts olimpiādē

Danute Podvinska, mājturības skolotāja

11. martā  Rīgā notika 11.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde. Olimpiādes pirmajā neklātienes kārtā piedalījās vairāk kā 300 dalībnieku, no kuriem 120 tika uzaicināti pierādīt savas prasmes klātienē LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē. No mūsu skolas uzaicinājumu ieguva Agate Albekeite un Zanda Albekeite. Abas meitenes olimpiādē startēja pārliecinoši iegūstot augstākos vērtējumus. 5.klašu grupā Zanda Albekeite ieguva 3 vietu, bet 6.-7.klašu grupā Agate Albekeite – 1.vietu.