Olimpiāžu rezultāti aprīlī

Skolas administrācija

Apkopoti skolas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs apriļā mēneša ietvaros:

  • 16. aprīlī elektroniskā veidā notika starpnovadu 4. klašu matemātikas olimpiāde. Bērni bija rūpīgi gatavojušies, un viņus priecēja iespēja darbu veikt datorizēti. 121 dalībnieka konkurencē veicās labi arī mūsu skolēniem. 2. vietu ieguva Sanija Petroviča (2. no kreisās) un Artūrs Eduards Vorps ( 4. no kreisās). Atzinību saņēma Laura Andersone (1. no kreisās), Lāsma Rutkovska (3. no kreisās), Daniela Bišofa (4. no kreisās) un Mārtiņš Matvejevs ( 6. no kreisās). Visiem prieks par padarīto!

  • 29. aprīlī Rīgā VISC rīkoja Latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiādes 8.-9.klašu grupas laureātu sveikšanu. Pēc aizkustinošiem vārdiem un emocionāli bagāta konkursa AUSV 9.b klases skolniece Ilva Viļuma saņēma sudraba medaļu un balvas, viņas skolotāja Santa Krasovska saņēma atzinības rakstu, sagatavojot Ilvu valsts olimpiādei.

  • Vizuālās mākslas olimpiādē: II vieta Zandai Albekeitei, II vieta Eiranai Ostrovskai, atzinība Annai Barkānei.
  • Informātikas olimpiādē III vieta Dāvim Matisonam, III vieta Eduardam Lasmanim.
  • 24. aprīlī 4. klases skolnieces Kate Korņejeva, Anete Zirnīte un 7. klases skolniece Elvīra-Monta Moisejeva, kā arī vizuālās mākslas skolotāja Ināra Plakane devās uz Bausku uz Zemgales reģiona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Rakstu darbi” noslēgumu. Anetei šajā konkursā I pakāpes diploms un mums ar Kati II pakāpes diplomi. Mūsu darbi ceļos tālāk uz Rīgu, un tos Dziesmu un deju svētku laikā varēs apskatīt Dzelzceļa muzejā.(Teksts:  Elvīra Monta Moisejeva, 7. klase)

Aizvadīts EKO pasākums „Pirmais vilnis”

Vija Meroža

30.aprīlī 17 Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēni piedalījās ANĢ organizētajā eko pasākumā „Pirmais vilnis”. Šajā dienā tika organizēta pie Daugavas esošo skolu apvienība, kurā nolēma katru gadu tikties kopā, lai vairāk izzinātu mūsu dzimto upi Daugavu, tās ūdeņus, nozīmi, sniegtu iespējamo palīdzību.

Lasīt tālāk …

“Mēs varam labāk!” 8.a klasei 2.vieta aprīļa mēnesī! Apsveicam!

www.e-klase.lv

Skolēnu sekmju progresa konkursā Mēs varam labāk! sākas pēdējais sacensības mēnesis. Šodien paziņojam konkursa aprīļa rezultātus. Raugoties uz konkursa aprīļa rezultātiem, vairākas klases ir atkārtoti iekļuvušas topā. Sekmju progresa līderi aprīlī: klases, kuras sasniegušas lielāko progresu (%) sekmju vērtējumos, salīdzinot ar 1. semestra noslēguma vērtējumiem: 8.klašu grupā 1.vieta – Rīgas Franču liceja 8.a klasei – 4.108%, (Rīgā), 2.vieta – Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 8.a klasei – 3.820%, (Zemgales reģions) un 3.vieta – Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 8.c klasei, 3.563% (Rīga).

Apkopoti aktualitāšu konkursa aprīļa mēneša rezultāti

Edgars Bērziņš, konkursa vadītājs

Kā ikvienam procesam, tā arī aktualitāšu konkursam tiek meklēti risinājumi efektīvākai rezultātu salīdzināšanai un līdz ar to arī analīzei. Minētā iemesla dēļ aprīļa mēnesī iknedēļu konkursa rezultāti netika publicēti, lai, noslēdzot aprīļa mēneša konkursu, varētu redzēt pilnīgāku kopainu. Šajā mēnesī notika 3 konkursi, kuros 6.-12.klašu grupā no maksimālā skolēnu skaita – 186 skolēniem – piedalījās vidēji 91,4% jeb 170 skolēni. Divos no konkursiem (1. un 3. konkursi) tika sagatavoti jautājumi, bet vienā (2.konkurss) – dota iespēja skolēniem pašiem uzrakstīt 10 aktualitātes, kas notiek Skrīveros, Latvijā un pasaulē ekonomikā, kultūrā, politikā u.c. jomās. 

Rezultāti:

Aprīļa 1.konkurss Aprīļa 2.konkurss
Aprīļa 3.konkurss

Savukārt aprīļa mēneša kopējie rezultāti redzami šajā diagrammā:

“Eiropas eksāmens” – 8.maijā

Zane Ieviņa, SIA “P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”

Mudinot Latvijas iedzīvotājus, īpaši skolēnus, būt zinošiem un kompetentiem jautājumos par Eiropas Savienības aktualitātēm un citiem nozīmīgiem tematiem, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā aicina ikvienu interesentu šā gada 8. maijā piedalīties “Eiropas eksāmenā”, ko tiešsaistē varēs kārtot www.esmaja.lv. Šajā mācību gadā skolēni eksāmenu kārtos necentralizēti – pēc saviem ieskatiem, apmeklējot konkursa mājas lapu!

Lasīt tālāk …

Vecāki aicināti apmeklēt topošo pirmklasnieku pasākumu

www.auv.lv

2015.gada 7.maijā plkst. 17.00 topošo pirmklasnieku vecāki aicināti uz topošo pirmklasnieku pasākumu. Pasākuma laikā ameklētājus priecēs pirmklasnieku koncerts, tāpat būs iespēja tikties ar skolas vadību, psihologu un skolotājiem, kā arī iepazīties ar aktuālo informāciju un uzzināt atbildes uz jautājumiem par mācību procesu 1.klasē 2015./2016.mācību gadā. Inese Uzula, direktora vietniece mācību darbā uzsver: “Tikšanās laikā būs iespēja iepazīties ar svarīgāko par mācībām 1.klasē un tikties ar topošo pirmo klašu audzinātājām – tie ir divi būtiski iemesli, kādēļ apmeklēt šo pasākumu!”

Par radošajiem darbiem fizikas stundās

 Sintija Rūze, fizikas skolotāja 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 9. klases skolēni fizikas stundās ne tikai risina uzdevumus un veic laboratorijas darbus, bet arī izmēģina roku modeļu veidošanā. Ar lielu aizrautību skolēni veidoja mūsu Galaktikas modeli. Viņu rīcībā bija papīrs, šķēres, līme, vate un spīdumi – zvaigznēm. Caur modeļa veidošanu skolēni apguva jēdzienus – zvaigžņu sablīvējums, spirālveida galaktika, Piena ceļš jeb Galaktika. Skolēniem radās izpratne par to, kur atrodas Saules sistēma.

Lasīt tālāk …

Skolas skolēni pirmo reizi piedalās astronomijas olimpiādē

Sintija Rūze, fizikas skolotāja

25. aprīlī Rīgā Latvijas Universitātes galvenajā ēkā notika Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes otrā kārta, kur Andreja Upīša Skrīveru vidusskolu pārstāvēja 8. klases skolniece Alise Leitāne, viņas konkurenti bija 12 klases skolnieki un jāteic, ka astronomiju 8. klasē praktiski nepalūko. Pirmā kārta notika 16. aprīlī tiešsaistē, kur Alise starp mūsu skolas audzēkņiem no 8., 9. un 10. klases uzrādīja vislabākos rezultātus.

Ja pirmajā kārtā jautājumi bija vairāk risināmi, tad klātienes kārtā uzdevumi bija vairāk par Saules sistēmu un planētām. Skolēniem vajadzēja 15 minūtēs atbildēt uz vairākiem jautājumiem gan rakstiski, gan mutiski. No 41 olimpiādes dalībnieka Alise ierindojās 12. vietā, kas, ņemot vērā to, ka pārsvarā piedalījās 12. klašu audzēkņi, 8. klases skolniecei ir augsts sasniegums. Kamēr Alise gaidīja savu kārtu, astronomijas profesors Ilgonis Vilks izrādīja Candera muzeju, kā arī bija iespēja vērot universitātes teleskopā Rīgas panorāmu.

Veiksmīgi noslēgusies 22. EUROCLIO Gada konference

Edgars Bērziņš, Latvijas Vēstures skolotāju biedrības valdes loceklis

No 20. līdz 26.aprīlim Konventum konferenču centrā Helsinogoras pilsētā Dānijā notika 22. EUROCLIO gadskārtējā profesionālās izaugsmes konference. Tas bija labi plānots un organizēts notikums, kas vienuviet pulcēja vairāk kā 150 vēstures izglītotāju, skolu direktoru, inspektoru un citu interesentu no visas Eiropas un pat no ASV, Kanādas, Korejas, Izraēlas, Kreivijas un Indijas.

Lasīt tālāk …

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Rakstu darbi” noslēgums

Elvīra Monta Moisejeva, 7.klase

24.aprīlī mēs- 4. klases skolnieces Kate Korņejeva un Anete Zirnīte, un 7. klases skolniece Elvīra-Monta Moisejeva un vizuālās mākslas skolotāja Ināra Plakane devāmies uz  Bausku  uz Zemgales reģiona vizuālās un  vizuāli plastiskās mākslas konkursa  „Rakstu darbi” noslēgumu. Pasākums sākās ar izstādes apskatīšanu Bauskas muzejā, tad devāmies uz radošajām darbnīcām. Tās bija ļoti interesantas. Vienā varēja uztaisīt savu laimes pogu, citā pagatavot piekariņu ar latvju rakstu zīmi. Pašas pagatavojām Latvijas karodziņu, kur aplikācija bija apvienota ar izšūšanu. Interesanta mums likās darbnīca, kurā varēja izveidot puķi ar neparastu dizainu. Pasākums noslēdzās ar tērpu kolekciju skate un uzvarētāju apbalvošanu. Anetei šajā konkursā  1 pakāpes diploms un mums ar Kati 2 pakāpes diplomi. Mūsu darbi ceļos tālāk uz Rīgu un tos Dziesmu svētku laikā varēs apskatīt Dzelzceļnieku muzejā. Foto atskats pieejams GALERIJĀ!