Skolas sadarbība ar bērnudārzu

Inese Uzula

2013.gada 20.novembrī Skrīveru novada PII ” Sprīdītis” 2012./2013.m.g. 6 gadīgo bērnu skolotājas Ina Leite un Sarma Vītoliņa Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā tikās ar 2013./2014.m.g. 1.klašu skolotājām Māru Lesiņu un Maiju Arcihoviču, lai izvērtētu 1.klašu skolēnu adaptāciju skolā, dalītos pieredzē. Pēcpusdienā skolotājas Māra Krūmiņa, Māra Lesiņa un Inese Uzula devās uz PII ” Sprīdītis”. Sešgadīgo bērnu skolotājas Daina Dzerkale un Valentīna Jančenko vadīja integrēto latviešu valodas un matemātikas rotaļnodarbību ” Profesijas”, izmantojot interaktīvo tāfeli. Plkst.16.00 sešgadīgo bērnu skolotāja Mārīte Mālniece vadīja interesantu pēcpusdienas aktivitāti – rotaļu runas nostiprināšanā.Tas bija ceļojums pa Latviju.Pēc nodarbībām PII ” Sprīdītis” vadītāja Inta Rinmane un skolotājas tuvāk iepazīstināja ar 6 gadīgo bērnu apmācību, dalījāmies pieredzē un vienojāmies par turpmākās sadarbības iespējām.

Pateicība skolas direktoram par sadarbību

Ierindas skatē triumfē 12.b un 11.klašu kolektīvi

Vija Meroža

20.11. skolā notika tradicionālā ierindas skate 9.-12.klašu skolēniem. Žūrijā ieradušies armijas pārstāvji : ģenerālis Vectirāns Juris, majors Rusiņš Gunārs, seržants Normunds Raubiška, kā arī skolas sporta skolotāji. Skolēni bija pamatīgi sagatavojušies gan vfeidojot klases kopējo veidolu, gan mācoties visus ierindas mācības elementus. Rezultāti: 1.vieta- 11. un 12.b klasēm (abas ieguva 46,5 punktus), 2.vieta-12.a un 10.b klasēm, bet 3.vieta- 9. un 10.a klase.

Kas ir Baltijas jūras projekts?

Informācija par projektu un tā ietvaros sasniegto pieejama šeit!

Zināmi politisko aktualitāšu konkursa oktobra mēneša un aizvadītās nedēļas rezultāti

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

Oktobris ir otrais mēnesis, kurā regulāri (reizi nedēļā) skolēniem tiek piedāvāta iespēja piedalīties politisko aktualitāšu konkursā. Oktobra mēnesī konkursā piedalījās 212 skolēni, pārstāvot 11 klases. Suminām 10.b, 10.a un 9.klases ar 1.,2. un 3.vietu konkursā! Klašu rezultātu salīdzinājums par oktobra mēnesi ir redzams tabulā!

 

Atskatoties uz aizvadīto nedēļu, rezultāti ir daudz iepriecinošāki, jo 32 no 197 dalībniekiem ir augstākais rezultāts – 100%. Šajā nedēļā skolēniem bija iespēja pašiem apliecināt savas zināšanas, uzrakstot 10 aktualitātes kā Latvijas, tā pasaules mērogā. Salīdzinot klašu rezultātus, augstākie sasniegumi ir 12.a klasei – 91%, kas ir nebijis gadījums šī konkursa laikā! Otro vietu ar 81% pareizām atbildēm ieņem 10.b klase, bet godpilnā trēša vieta – ar 72% – 12.b klasei. Apsveicam!

B.Rumpānei – 1.pakāpes diploms konkursā “Kur saulīte rotājās?”

Olga Urtāne

Sagaidot Latvijas 95. gadadienu, Valsts izglītības satura centrs organizēja skolēnu patriotisma audzināšanas ciklu “Mana Latvija”. Cikla ietvaros skolēni piedalījās konkursā “Kur saulīte rotājās”.
3. kārtai izvirzītos darbus no 6.līdz 20. novembrim varēja aplūkot Rīga Kongresu namā. 280 izstādes darbus vērtēja žūrija- mākslas pedagogi,mākslinieki un kultūras eksperti. Šajā izstādē piedalījās arī mūsu skolas 2.b klases skolbiece Beāte Rumpāne, kuras darbs pagājušajā mācību gadā ieguva pirmās vietas konkursa 1. un 2. kārtā un tika izvirzīts 3. kārtai, kas notika Rīgā un noslēdzās 20. novembrī ar laureātu apbalvošanu Rīgas Latviešu biedrības namā.
Beāte Rumpāne ieguva 1. pakāpes diplomu arī konkursa 3. kārtā un 20. novembrī kopā ar skolotāju apmeklēja izstādi, kur priecājās par savu un citu bērnu darbiem. Lielu prieku Beātei sagādāja laureātu apbalvošanas pasākums, kurā uzstājās skatuves runas konkursa un literāro uzvedumu konkursa uzvarētāji. Prieku sagādāja nevien saņemtais 1.pakāpes diploms un balvas , bet arī skatuves runas dalībniekam fonā uz lielā ekrāna redzamais pašas zīmējums “Iebrauca saulīte ābeļu dārzā.” Pasākumā uzstājās arī jaunais triku meistars Dante Pacolli, kura vecāki ir Latvijā un pasaulē pazīstami mākslinieki.
Kopā ar Beātes Rumpānes vārdu Latviešu Biedrības namā izskanēja arī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vārds.

Patriotisma mēneša nsolēgumā – patriotirsko dziesmu konkurss 5.-8.klasēm

Vija Meroža

Patriotisma mēneša pasākumu plejādi noslēdza 20.novembra patriotisko dziesmu konkurss 5.-8. klašu grupā. Arī šī posma skolēni nebūt nevēlas atpalikt no vidusskolas klasēm.Tika padomāts par vienoto apģērbu, dziesmas izvēli,pavadījumu. Skatītāju acis un ausis priecēja rūpīgi sagatavotie un pārdomātie 8.klašu priekšnesumi.Te varēja noklausīties solistu sniegumu(8.a)(klasesaudzinātāja Daina Pētersone) un arī klāt izveidotu montāžu(8.b)(klasesaudzinātāja Santa Krasovska).Bez šaubām apbrīnas vērts bija arī 6.klases priekšnesums ar svecītēm un kopējo tēlu-Latvijas karogu(klases audzinātāja Daina Vancāne). Malači izrādījās arī piektklasnieki. Darbs ir paveikts liels un tā veicēji ir pelnījuši kārtīgu uzslavu. Rezultāti: 1.vieta: 8.a, 8.b un 6.klase; 2.vieta: 5.a un 5.b klase; 3.vieta: 7.a klase, bet atzinība: 7.b klasei.

Skolā viesojas ASV vēstniecības pārstāvji

Vija Meroža

20.11. skolā valdīja īpaša atmosfēra:pie mums ciemiņi no ASV vēstniecības. Uz zāli tiek aicinātas 3. un 4. klases. Ļoti draudzīgā atmosfērā, tulkam piepalīdzot, zālē valda radošais gars. Kā jau patriotisma mēnesī pienākas, skolēni runāja par savu dzimto novadu -Skrīveriem, sauca mīļākās vietas, ar kurām viņi lepojas. Dažam tā bija skola, dažam “Skrīveru saldumi”,citam tā bija baznīca, citam “Mājas saldējums”. Vēlāk viņi zīmēja šos objektus un, visbeidzot, arī aplicēja. Tā bija pirmā nopietnākā saskare ar svešvalodu-angļu valodu.

Mini handbols – SALASPILS 2013

Aldis Rakstiņš

17.novembrī mūsu skolas četras handbola komandas piedalījās mini handbola turnīrā. Vienas dienas laikā Salaspils jaunajā hallē tika aizvadītas 84 (!) mini handbola spēles. Kopumā handbolu Salaspilī spēlēja vismaz 300 jaunieši vecumā no 9 līdz 12 gadiem, no visas Latvijas. Tas ir jauns šādu sacensību rekords Latvijā.

Lasīt tālāk …

Skolas bioloģijas olimpiāde

 Daiga Martinsone

Skolas bioloģijas olimpiādē piedalījās 20 skolēni, šogad aktīvāki bija 8. un 9. klašu pārstāvji. Skolēni labi veikuši radošos uzdevumus un eksperimentu skaidrošanu. Uz starpnovadu posmu Aizkrauklē izvirzīti 13 skolēni. Šogad pirmo reizi bioloģijas olimpiāde notiks tiešsaistē, tas nozīmē, ka darbu labošana būs datorizēta.

Lasīt tālāk …

Latvijas svētkiem veltītajā koncertā sveic foto konkursa uzvarētājus [+FOTO!]

Vija Meroža

15.novembrī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā tika godināta Latvija viņas 95. dzimšanas dienā. Skolā ieradās arī Skrīveru novada domes izpilddirektore Inese Sala un Skrīveru mājas lapas veidotāja Agita Grīnvalde, lai sveiktu foto konkursa “Mans pagasts-mans lepnums” uzvarētājus Andi Burku un Annu Fedotovsku. Koncertā uzstājās skolas koris, ansamblis, kristīgais ansamblis, metāla pūšamo instrumentu ansamblis. Dziedāja arī patriotisko dziesmu konkursa uzvarētājas 12. b un 11.klases. Savu muzikālo apsveikumu uzdāvināja arī mūzikas skola un viņas kapella.

Atzīmējot Valsts svētkus, skolā norisinās glītrakstīšanas konkurss

Sagaidot Latvijas 95.dzimšanas dienu,sākumskolas 2.- 4.klasēm 14.novembrī notika glītrakstīšanas konkurss.15. novembrī svētku pasākuma laikā skolas direktors apsveica glītrakstīšanas konkursa uzvarētājus un izsniedza diplomus.

Skolēni piedalās kārtējā Panākumu Universitātes lekcijā

Samanta Monta Galvanovska, 10.klase

12.novembrī arī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēni devās uz augstskolu “Turība”, kur notika Panākumu Universitātes rīkotās lekcijas.
Šoreiz mums lekcijas vadīja divi ļoti pozitīvi un atvērti cilvēki- Andris Pētersons un Antra Laumane. Andris Pētersons ir Biznesa augstskolas “Turība” Sabiedrisko attiecību fakultātes dekāns un viņš mums stāstīja par uzticēšanos citiem, par to, ko drīkst teikt plašākai sabiedrībai un ko nē, par komunikāciju ar citiem cilvēkiem. Antra Laumane ir uzņēmēja , Live Riga biroja veidotāja un viņa mums stāstīja par panākumiem, par to ka īstenībā panākumiem nav nekādas konkrētas “receptes”, tas viss ir jāsasniedz pašam, jo tikai tad šī “recepte” būs baudāma, ja katrs individuāli tur ieliks savas idejas un darbu. Abas lekcijas bija aizraujošas un interesantas.
Pēc tam mēs tikām sadalīti vairākās grupās- “Tūrisms”, “Uzņēmējdarbība”, “Jurisprudence” un “Sabiedriskās attiecības”. Katra grupa atbilstoši savam nosaukumam veica radošos darbus un klausījās pieredzējušu cilvēku dzīves stāstos. Šī diena,manuprāt,bija izdevusies lieliski!

Fotogrāfijas var lejuplādēt no 2 serveriem:

Foto no abām lekcijām – http://failiem.lv/u/rftkwpq
Foto no radošajām darbnīcām – http://failiem.lv/u/eqpcguo

Skolēni aicināti piedalīties konkursā “Cik labi Tu pazīsti Latviju?”

Skolēniem ir svarīgi apzināties, kas ir Latvijas svētki un kāpēc tie jāsvin, tāpēc Uzdevumi.lv aicina Jūs kopā ar saviem skolēniem Valsts svētku nedēļā piedalīties sacensībā “Cik labi Tu pazīsti Latviju?”. Kopīga piedalīšanās konkursā varētu būt daļa no 18.novembrim veltītas audzināšanas vai vēstures stundas. Konkursā iespējams ne vien pārbaudīt savas zināšanas par Latviju, bet arī laimēt vērtīgas balvas.

Lasīt tālāk …

LIZDA apsveikums valsts svētkos

http://mail.inbox.lv/horde/imp/view.php?msgmailbox=INBOX&index=20874&array_index=11&id=2&part_id=2&actionID=view_attach&f=lizda_apsveikums.jpg&thumb=0&cache=eb5864efa4e54d11746984b54ab8a392

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt