Daiga Martinsone – ekselences balvas laureāte

www.auv.lv

Otrdien, 04.12.2013 LU Mazajā aulā AUSV skolotājai Daigai Martinsonei tika pasniegta Ekselences balva. Lai uzzinātu sīkāk par paveikto, uz interviju aicinājām balvas ieguvēju.

Lasīt tālāk …

Politisko aktualitāšu konkursa novembra kārta noslēgusies

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

Turpinot ikmēneša tradīciju, arī novembra mēnesī tika pārbaudītas skolēnu zināšanas aktuālajos politiskajos, ekonomiskajos, kultūras u.c. jautājumos kā Latvijā, tā pasaulē. Mainot pieeju, rezultāti arī mainās – skolēni paši raksta 10 aktualitātes un rezultāti ir kāpuši vidēji par 20%! Apsveicam! Novembra mēnesī labāk veicās 12.a klasei, bet neatpaliek 10.b (2.vieta) un 6.a (3.vieta). Īpaši jāuzslavē 3.vietas ieguvēji, jo kopējā konkurence ir ļoti sīva! Klašu rezultātu salīdzinājums par novembra mēnesi ir redzams tabulā!

 

Atskatoties uz aizvadīto nedēļu, rezultāti ir daudz iepriecinošāki, jo 11 dalībniekiem ir augstākais rezultāts – 100%. Šajā nedēļā skolēniem bija iespēja pašiem apliecināt savas zināšanas, uzrakstot 10 aktualitātes kā Latvijas, tā pasaules mērogā. Salīdzinot klašu rezultātus, augstākie sasniegumi ir 10.a klasei – 88%, 2.vieta – 6.a a klasei – 65%, bet godpilnā 3.vieta – 7.a klasei! Apsveicam! Rezultāti par aizvadīto nedēļu redzami tabulā!

 

AUSV lepojas: Daina Vancāne-Viļuma raidījumā “Province” (06.10.2013)

Katru gadu Skrīveru dendroloģiskajā parkā gidi mainās – nāk jauni un iet projām vecie. Lai gan, par „veciem” tos saukt neklātos, jo tie ir skolas absolventi, kuri, kā ierasts, dodas studēt uz Rīgu vai vēl tālāk. Paliekoša ir tikai parka galvenā gide, skolotāja Daina Vancāne – Viļuma, kura par savu svētu pienākumu uzskata dzimtās vietas lepnuma un mīlestības ieaudzināšanu savos, skrīveriešu, bērnos.

Video pieejams: http://www.ltv.lv/lv/raksts/06.10.2013-province.-miilestiibas-ieskolotaja.id18370/

 

Basketbola sacīkstēs AUSV jaunietēm 1.vieta

Elīna Mārtiņa

28. novembrī Aizkrauklē norisinājās basketbola rajona sacīkstes jauniešiem un jaunietēm. Skrīveru meiteņu komanda izcīnīja godpilno pirmo vietu. Cīņa pret Kokneses komandu bija sīva, bet pret Aizkraukles komandu skrīverietes izrādījās pārākas. Puišiem šoreiz nepaveicās, viņiem pretī stājās daudz komandu, un diemžēl skrīveriešiem nācās piekāpties pretinieku komandām. Paldies treneriem – Mārtiņam Leitim un Andrim Eģītim.

AUSV “Spēkavīrs 2013”- 12.a klases skolēns Mārtiņš Pēterfelds [+FOTO!]

Edgars Bērziņš

Pirmdien, 2.decembrī, skolā notika sacensības 9.-12.klašu skolēniem, kurās tika pārbaudīta vidusskolas posma jauniešu celt, grūst, nest un visādi citādi ar smagumiem darboties prasme. Sacensībās piedalījās 8 skolas spēkavīri, pārstāvot 4 klases. Sīvā konkurencē, pārspējot tikai par 1,5 punktiem 2.vietas ieguvēju Raiti Rubeni (11.a klase), uzvarēja Mārtiņš Pēterfelds (12.a). Trešajā vietā – 10.b klases skolēns Jānis Jasaitis. Jāuzteic, ka šājās sacensībās piedalījās arī divi 9.a klases skolēni, kuriem gan nedaudz vēl jāpieņemas spēkos – attiecīgi 5. un 7.vieta. Neiztrūkstoši arī šajā reizē sacensības vadīja un vērtēja spēkavīrs Raimonds Bergmanis, skolas direktors Aldis Rakstiņš un sporta skolotājs Māriņš Leitis.

GALERIJA

Starpnovadu bioloģijas olimpiāde

Daiga Martinsone

Olimpiādē piedalījās 50 skolēni no Aizkraukles, Jaunjelgavas, Skrīveru un Neretas novadiem. Darbi tika veikti tiešsaistē, līdz ar to zināšanu un prasmju apjoms, ko varēja pārbaudīt skolēniem, bija apmēram piecas  reizes lielāks nekā iepriekš, visi nepieciešamie  attēli -ļoti labā kvalitātē, krāsaini . Iespējams, ka šādā veidā pavisam drīz skolēni kārtos arī centralizētos eksāmenus. Kopā olimpiādē piedalījās 2000 skolēnu no visas Latvijas.

Priecājamies par laureātiem: 12. klases skolniecei Andai Hmeļņickai  2. vieta, 9. klases skolniecēm Lainei Šarkunai un Ramonai Barkānei -2. vieta,8. klases skolniecēm Ilvai Lācei un Ilvai Viļumai 3. vieta, 10. klases skolniecēm Elzai Liepiņai un Leldei Hamrihai atzinība, 9. klases skolniecei Ievai Niedrai atzinība.

Ar iespaidiem dalās Ilva Viļuma:

„Šogad pirmo gadu piedalījos bioloģijas olimpiādē. Tā man patika, uzdevumi bija dažādas grūtības pakāpes. Tēmas bija interesantas, diezgan daudz varēju uzzināt arī pildot olimpiādes darbu, piemēram, par dažādu augu  dzīves cikliem. Esmu priecīga par  rezultātu, bet – vienmēr var labāk!”

Ekoskolu programma

Sintija Dzerkale

Visā pasaulē jau gadiem tiek risinātas daudz un dažādas ar vidi saistītas problēmas… Arī mēs, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, vēlamies iesaistīties vienā no visaptverošākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē – Ekoskolu programmā!    Šogad esam izvēlējušies tēmu ‘’Veselīgs dzīvesveids’’. Aktuālākais, kas uz doto mirkli būtu jādara – tas ir EKO padomes izveidošana, no kuras 2/3 dalībnieku ir skolēni no 5. – 12.klasei, bet pārējā 1/3 sastāv no vecākiem, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, kā arī Skrīveru pagasta pārstāvja.

Ja esi 5. – 12. klases skolēns un Tevi saista videi draudzīgs dzīvesveids un citas aktīvas darbības tīras un sakoptas vides lauciņā – aicinām tieši Tevi nesēdēt malā, bet nākt un darīt! EKO padomē var iesaistīties jebkurš darboties gribētājs, savu vēlmi iestāties EKO padomē aicinām pieteikt pie sk. Vijas Merožas vai pašpārvaldes prezidentes – Sintijas Dzerkales (11.klase).  Padarīsim skolu un vidi mums apkārt zaļāku! Kāpēc? Jo mēs to VARAM!

Lasīt tālāk …

Noslēdzies 2.novembra mēneša aktualitāšu konkurss; TOP 3: 6.a, 10.b un 9.a

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

Noslēdzies kārtējais aktualitāšu konkurss, kurā kā ierasts tika pārbaudītas skolēnu zināšanas aktuālajās norisēs ekonomikā, kultūrā, politikā kā vietējā, tā valsts un starptautiskā līmenī. Šajā reizē konkursā piedalījās 185 skolēni, pārstāvot 6.-12.klašu grupas. Rezultāti redzami diagrammā.

6.klase dodas pārgājienā pa grāmatas “Sūnu ciema zēni” vietām

Daina Vancāne-Viļuma, 6.klases audzinātāja

26. novembrī 6. klase devās pārgājienā pa A. Upīša darba “Sūnu ciema zēni” vietām. Vispirms uzklausīja 3 senos lieciniekus – ozolu, akmeni, avotu. Tālāk ceļš vijās gar Raganu krogu uz Melno muižu. Katrā vietā 6.klases skolēni izteiksmīgi iepazīstināja savus klasesbiedrus ar literārā darba lappusēm. Melnās muižas teritorijā Austra klasesbiedrus ierosināja piedalīties kādā interesantā spēlē, cerams, būs atsaucība. Rīt paliek 108 gadi, kopš tika nodedzināta skaistā Skrīveru pils, tāpēc uz parka 66 pakāpienu kāpnēm izkārtojām svecītes par nebūtībā aizgājušo neoromānikas pērli. Tālāk 6.klase devās uz Balto māju un čigānu apmetnes vietu, kur atkal skanēja rindas no A.Upīša “Sūnu ciema zēniem”. Vai esat mēģinājuši kā sestklasnieki izvēlēties pārgājienam labāko un skaistāko dienu novembrī , lai dotos pārgājienā? 6.klase pa Ezera taku ejot , spīdot saulei caur vēl zelta lapās slīgstošajiem bērziem, nokļuva pie Apaļā ezera. Tur skolēnus sagaidīja visatsaucīgākie vecāki -Betijas mamma, Agates mamma un Patrīcijas tētis- , lai pārgājiena dalībniekus krietni pabarotu ar zupu, pamielotu ar tēju un kēksiņiem. Milzīgs -PALDIES!- viņiem. Pavasarī 6.klase nāks vēlreiz pie Apaļā ezera, lai sakoptu jaunizveidoto taku.Cerams, ka arī citas klases piedalīsies talkās un padarīs mūsu novadu skaistu. Kā teicis A.Upīts: “Cilvēki, kas paši prot darināt savu laimi- tos ne čūskas var nodzelt, ne sumpurņi noriet, ne vārnas apēst. Vai tad mēs nevaram Sūnu Ciemu iztīrīt klaju un spodru?” Vēlam katram mūsu skolas skolēnam šajā rudenī gūt prieku no sava novada tik skaistās un aicinošās dabas.

Skolas sadarbība ar bērnudārzu

Inese Uzula

2013.gada 20.novembrī Skrīveru novada PII ” Sprīdītis” 2012./2013.m.g. 6 gadīgo bērnu skolotājas Ina Leite un Sarma Vītoliņa Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā tikās ar 2013./2014.m.g. 1.klašu skolotājām Māru Lesiņu un Maiju Arcihoviču, lai izvērtētu 1.klašu skolēnu adaptāciju skolā, dalītos pieredzē. Pēcpusdienā skolotājas Māra Krūmiņa, Māra Lesiņa un Inese Uzula devās uz PII ” Sprīdītis”. Sešgadīgo bērnu skolotājas Daina Dzerkale un Valentīna Jančenko vadīja integrēto latviešu valodas un matemātikas rotaļnodarbību ” Profesijas”, izmantojot interaktīvo tāfeli. Plkst.16.00 sešgadīgo bērnu skolotāja Mārīte Mālniece vadīja interesantu pēcpusdienas aktivitāti – rotaļu runas nostiprināšanā.Tas bija ceļojums pa Latviju.Pēc nodarbībām PII ” Sprīdītis” vadītāja Inta Rinmane un skolotājas tuvāk iepazīstināja ar 6 gadīgo bērnu apmācību, dalījāmies pieredzē un vienojāmies par turpmākās sadarbības iespējām.

Pateicība skolas direktoram par sadarbību

Ierindas skatē triumfē 12.b un 11.klašu kolektīvi

Vija Meroža

20.11. skolā notika tradicionālā ierindas skate 9.-12.klašu skolēniem. Žūrijā ieradušies armijas pārstāvji : ģenerālis Vectirāns Juris, majors Rusiņš Gunārs, seržants Normunds Raubiška, kā arī skolas sporta skolotāji. Skolēni bija pamatīgi sagatavojušies gan vfeidojot klases kopējo veidolu, gan mācoties visus ierindas mācības elementus. Rezultāti: 1.vieta- 11. un 12.b klasēm (abas ieguva 46,5 punktus), 2.vieta-12.a un 10.b klasēm, bet 3.vieta- 9. un 10.a klase.

Kas ir Baltijas jūras projekts?

Informācija par projektu un tā ietvaros sasniegto pieejama šeit!

Zināmi politisko aktualitāšu konkursa oktobra mēneša un aizvadītās nedēļas rezultāti

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

Oktobris ir otrais mēnesis, kurā regulāri (reizi nedēļā) skolēniem tiek piedāvāta iespēja piedalīties politisko aktualitāšu konkursā. Oktobra mēnesī konkursā piedalījās 212 skolēni, pārstāvot 11 klases. Suminām 10.b, 10.a un 9.klases ar 1.,2. un 3.vietu konkursā! Klašu rezultātu salīdzinājums par oktobra mēnesi ir redzams tabulā!

 

Atskatoties uz aizvadīto nedēļu, rezultāti ir daudz iepriecinošāki, jo 32 no 197 dalībniekiem ir augstākais rezultāts – 100%. Šajā nedēļā skolēniem bija iespēja pašiem apliecināt savas zināšanas, uzrakstot 10 aktualitātes kā Latvijas, tā pasaules mērogā. Salīdzinot klašu rezultātus, augstākie sasniegumi ir 12.a klasei – 91%, kas ir nebijis gadījums šī konkursa laikā! Otro vietu ar 81% pareizām atbildēm ieņem 10.b klase, bet godpilnā trēša vieta – ar 72% – 12.b klasei. Apsveicam!

B.Rumpānei – 1.pakāpes diploms konkursā “Kur saulīte rotājās?”

Olga Urtāne

Sagaidot Latvijas 95. gadadienu, Valsts izglītības satura centrs organizēja skolēnu patriotisma audzināšanas ciklu “Mana Latvija”. Cikla ietvaros skolēni piedalījās konkursā “Kur saulīte rotājās”.
3. kārtai izvirzītos darbus no 6.līdz 20. novembrim varēja aplūkot Rīga Kongresu namā. 280 izstādes darbus vērtēja žūrija- mākslas pedagogi,mākslinieki un kultūras eksperti. Šajā izstādē piedalījās arī mūsu skolas 2.b klases skolbiece Beāte Rumpāne, kuras darbs pagājušajā mācību gadā ieguva pirmās vietas konkursa 1. un 2. kārtā un tika izvirzīts 3. kārtai, kas notika Rīgā un noslēdzās 20. novembrī ar laureātu apbalvošanu Rīgas Latviešu biedrības namā.
Beāte Rumpāne ieguva 1. pakāpes diplomu arī konkursa 3. kārtā un 20. novembrī kopā ar skolotāju apmeklēja izstādi, kur priecājās par savu un citu bērnu darbiem. Lielu prieku Beātei sagādāja laureātu apbalvošanas pasākums, kurā uzstājās skatuves runas konkursa un literāro uzvedumu konkursa uzvarētāji. Prieku sagādāja nevien saņemtais 1.pakāpes diploms un balvas , bet arī skatuves runas dalībniekam fonā uz lielā ekrāna redzamais pašas zīmējums “Iebrauca saulīte ābeļu dārzā.” Pasākumā uzstājās arī jaunais triku meistars Dante Pacolli, kura vecāki ir Latvijā un pasaulē pazīstami mākslinieki.
Kopā ar Beātes Rumpānes vārdu Latviešu Biedrības namā izskanēja arī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vārds.

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt