Brīvlaikā skolotāji izglītojas

Vija Meroža

Lai veidotu izpratni par klases audzinātāja, skolotāja un skolas administrācijas darbu ar skolnieku disciplīnas pārkāpumiem, vienpadsmit  Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolotāji 27.decembrī Aizkraukles sākumskolā piedalījās apmācībās ”Skolotāja darbs ar skolēnu disciplīnas pārkāpumiem”. Apmācības vadīja psiholoģe-konsultante Dace Lapiņa.

Apmācību laikā tika apskatītas šādas tēmas: 1.Klases audzinātāja, skolotāja un skolas administrācijas loma, 2.Metodes darbam ar skolēnu disciplīnas pārkāpumiem, 3.skolēnu disciplinēšana klasē stundas laikā, 4.Skolotāju efektīva sadarbība uzvedības problēmu risināšanā.

Skrīveru skolotāji skolēnu brīvlaikā papildina zināšanas

www.aizkraukle24.lv

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēniem ir brīvlaiks, bet pedagogi šajā laikā papildina zināšanas, pilsētas informācijas portālam vēsta vidusskolas direktora vietniece Vija Meroža. Viņa stāsta: “Lai veidotu izpratni par klases audzinātāja, skolotāja un skolas administrācijas darbu ar skolēnu disciplīnas pārkāpumiem, vienpadsmit Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolotāji 27.decembrī Aizkraukles sākumskolā piedalījās mācībās “Skolotāja darbs ar skolēnu disciplīnas pārkāpumiem”.  Nodarbības vadīja psiholoģe-konsultante Dace Lapiņa.” Skolotāji iepazinās tuvāk ar šādām tēmām: Klases audzinātāja, skolotāja un skolas administrācijas loma; metodes darbam ar skolēnu disciplīnas pārkāpumiem; skolēnu disciplinēšana klasē stundas laikā; skolotāju efektīva sadarbība uzvedības problēmu risināšanā.

Atskats uz Ziemassvētku pasākumiem skolā

Vija  Meroža

Cerību pilni bērni gatavojās Ziemassvētku pasākumam.1.-4.klašu skolēni katrs bija iemācījies kādu Ziemassvētkiem veltītu rindkopu, sagatavojis divas rotaļu dejas, iemācījies dziesmu. Ziemassvētku vecītis ieradās rūķīšu svītas pavadībā.Katra klase zīlēja nākotni, ko rūķīši bija sagatavojuši.Dažai klasei nākotnē būs daudz jāstrādā, cita brauks ekskursijā, citai būs jāmācās, jāmācās un vēlreiz jāmācās…

5.-8. klašu skolēniem bija uzdevums izveidot Ziemassvētku reklāmu.Pasākumu atklāja pulciņa veidotais skečs par Ziemassvēku vakaru ģimenē. Pasākuma gaitā katra klase rādīja savu pūliņu rezultātus, kas radīja visu skatītāju neviltotu prieku, jo varēja just, ka bērni bija gatavojušies cītīgi.Noslēgumā balvas saņēma veiksmīgākie laimes lāča zīmētāji.

19.12 mūsu skolā ciemojās Jaunogres skolas dalībnieki, lai satiktos ar skolēnu pašpārvaldi,  dalītos pieredzē un, protams, piedalītos Ziemassvētku pasākumā.

Ievadā varēja pavērot pašpārvaldes un pulciņa dalībnieku veidoto skeču par raidījumu „Panorāma”.  9.-12. klašu skolēni  bija veidojuši vienu  Ziemassvētku priekšnesumu.Noslēgumā varējām baudīt skolas vokālā ansambļa un instrumentālā ansambļa Ziemassvētku koncertu.

Pēc pasākuma tika organizēta balle ar dzīvo mūziku. Starp citu, vakara gaitā acīgā žūrija vēroja dejotājus un piešķīra dažādas nominācijas (arī balles”karalis” un „karaliene”).

Paldies visiem par darbiņu.Īpaša pateicība skolas vidusskolēnu pašpārvaldei.

Sniega baltumu, egles zaļumu, mājas siltumu Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!

Lasīt tālāk …

AUSV direktora apsveikums svētkos

Visčaklākās meitenes ir mūsu skolā!

Ilva Ievāne, mājturības skolotāja

Ai bagāti Ziemassvētki,

Ko jūs labu atnesāt?

Siltas zeķes, raibus cimdus,

Garu garās villainītes.

Visu garo rudeni A. Upīša Skrīveru vidusskolas 5.-9.kl. meitenes mājturības stundās ir čakli strādājušas un pirms Ziemassvētkiem vēlējās parādīt savu veikumu izstādē.

Lasīt tālāk …

R.Eidukam (12.a) 2.vieta R.Blaumaņa literārās prēmijas konkursā

www.staburags.lv

Jau devīto reizi Ērgļu novadā notika Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas konkurss, kura noslēgumā no 214 dalībniekiem bija pulcējušies 72  labāko domrakstu autori. Konkursa laureātu vidū vidusskolu grupā ir arī Rūdis Eiduks no A. Upīša Skrīveru vidusskolas. Viņš ieguva otro vietu.

Ziemassvētku tirdziņš skolā

Viktorija Matvejeva

Lai vairotu prieku un ieriecinātu apkārtējos, 10. decembrī skolā tika izveidota “Garšīgā pusstunda” jeb labdarības tirdziņu. Tā mērķis bija ne tikai pārdot pašu ceptos cepumus, kūciņas un citus gardumus, bet arī uzburt Ziemassvētku sajūtu visapkārt. Kamēr fonā skanēja Ziemassvētku dziesmas, katras klases (9.-12.) meistarīgie rūķīši pārdeva savu “produkciju”, kā arī paši pirka savu kaimiņu pagatavoto. Tirdziņš bija veidots, lai savāktu nepieciešamo naudas summu 19.12 Ziemassvētku ballei, kas, pateicotes lielajai atsaucībai, būs bez maksas, tiem, kas to apmeklēs. Kopējā summa, ko sapelnījām, bija 84 Ls. Lielu paldies sakām mūsu cepējiem: Laurai Vorpai, Amandai Selepai, Paulai Diānai Čirkstei, Keitai Lūsei, Līvai Elīnai Sīlei, Ramonai Barkānei, Ilondai Dzerkalei, Samantai Montai Galvanovskai, Inesei Bogopoļskai, Sintijai Dzerkalei, Elīnai Gabaliņai, Uvai Aivai Spruktei, Agritai Strazdiņai, Viktorijai Matvejevai, Elīnai Mārtiņai kā arī 12.b klasei un, protams, skolotājai Vijai Merožai. Lielu pateicību vēlamies teikt arī mūsu sponsoriem, kas mūs atbalstīja, un kuru produkciju mēs varējām nogaršot šajā tirdziņā: Skrīveru Mājas Saldējumam un Skrīveru Saldumiem. Priecīgus Ziemassvētkus!

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola Eko skolu programmā!

Vija Meroža, projekta konsultante

Šī gada novembra beigās esam pieteikušies Eko skolu programmai. Programma paredzēta visu vecumu skolēniem, iesaistot vecākus un sabiedrību,lai izveidotu efektīvu skolas vides pārvaldes sistēmu, sniegtu papildus izglītību, kas attaisnotos reālos panākumos skolas vides apsaimniekošanā un organizēšanā.

Tātad skolēniem jāiesaistās lēmumu pieņemšanā par skolas vidi. Jāveicina skolas sadarbību ar pašvaldību un sabiedrību. Jāiesaistās pasākumos un projektos, lai veicinātu vides veidošanu un sakopšanu. Jāveido vides apziņu caur dažādiem mācību priekšmetiem. Jāorganizē pasākumus skolā un ārpus tās.

Pirmā EKO padomes sēde notika 9.decembrī.

Lasīt tālāk …

Žetonvakars pārsteidz ar melnbalto deju

Vija Meroža

Jau tradicionāli decembra pirmajā sestdienā par godu Andreja Upīša dzimšanas dienai skolā notiek žetonvakars. Šoreiz svētki un arī ļoti atbildīgs darbs bija divām 12.klasēm, kuru audzinātājas ir Ligita Miezīte un Mārīte Karnicka. Skolēni šogad bija sagatavojuši izrādi “Viss nāk un aiziet tālumā!”. Izrāde izvērtās par sirsnīgu kāda cilvēka stāstu no dzimšanas līdz ģimenes dzīvei. Ļoti amizantas bija divas blondīnes un jautra, skatītāju atsaucību gūstoša melnbaltā deja.

Foto no Žetonvakara ir pieejami galerijā!

Nobalso par Laimes lāci!

Agita Grīnvalde, www.skriveri.lv redaktore

A.Upīša Skrīveru vidusskolā tika izsludināts bērnu zīmējumu konkurss “Uzzīmē savu Laimes lāci”, kurā bērni tika aicināti uzzīmēt Laimes lāci, kas varētu kļūt par vienu no Skrīveru novada simboliem. Skrīveru novada domē tika saņemti 80 zīmējumi. Paldies skolotājiem un bērniem par atsaucību, radošo garu un aizrautību, ar kādu bērni paveikuši šo darbiņu. Visi zīmējumi ir lieliski, bērni tiešām bijuši izdomas bagāti, papildinājuši savus darbus ar citātiem no A.Upīša stāsta “Sūnu ciema zēni”, kā arī rakstījuši savas Laimes lāča devīzes. No iesniegtajiem darbiem atlasīti 12. Aicinām balsot par sev tīkamākajiem zīmējumiem, kurus vēlāk plānots izmantot Skrīveru novada suvenīru izgatavošanai.

Nobalsot var šeit, spiežot Man patīk (ielogojoties draugiem.lv)

AUSV skolotājs E.Bērziņš – Comenius stipendijas laureāts

Laikraksts “Staburags”, 2013.gada decembris

 

Uz Panākumu Universitāti dodas 23 aktīvākie AUSV skolēni

Endīne Bērziņa, 10.b klase

11. decembrī,  Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas atraktīvie jaunieši devās apmeklēt Panākumu Universitātes rīkotās lekcijas un radošās darbnīcas.  Šo lekciju tematika bija viss par un ap tavu personību un pārmaiņām, kā arī cilvēka veiksmes formulu. Šajā reizē lekcijas vadīja Jeva Karabeško, uzņēmēja, personīgās izaugsmes trenere, un Gints Andžāns, Dailes teātra aktieris. Pirmo lekciju vadīja Jeva, kurā bija neliels ieskats laimes formulā, personības pilnveidošanā un tika runāts par dažādiem dzīves posmiem un pārmaiņām, un to, ka pārmaiņas būs vienmēr un jāprot tām pielāgoties. Otra lekcija, bija , kas pavisam pretējs, tā vairāk izvērtās par diskusiju. Aktieris Gints ļāva sev uzdod visdažādākos jautājumus, un iepazīstināja mūs jauniešus ar aktiera profesiju,savas dzīves stāstiem, kā arī neizpalika bez dažādiem jokiem.
Pēc abām lekcijām gluži tāpat kā pagājušo reizi tikām sadalīti vairākās grupās – “Tūrisms”, “Uzņēmējdarbība”, “Jurisprudence” un “Sabiedriskās attiecības”. Katrai grupai bija doti konkrēti uzdevumi, kas bija jāizpilda, kā arī bija iespēja klausīties pieredzējušu cilvēku arī absolventu dzīves stāstos. Šīs nodarbības un lekcijas Panākumu Universitātē mums ļāva uzzināt daudz , ko jaunu un interesantu , un vienkārši labi pavadīt laiku!

Skolas AWARD programmas dalībniecēm – bronzas nozīmītes

Inguna Juhņeviča, Award vadītāja AUSV

6. decembrī AWARD bronzas nozīmītes saņēma A. Upīša Skrīveru vidusskolas 9.klases skolnieces Ieva Cedere, Ieva Niedra, Keita Lūse, Ramona Barkāne, Amanda Selepa, Paula Diāna Čirkste, Laura Vorpa. APSVEICAM!

Daiga Martinsone – ekselences balvas laureāte

www.auv.lv

Otrdien, 04.12.2013 LU Mazajā aulā AUSV skolotājai Daigai Martinsonei tika pasniegta Ekselences balva. Lai uzzinātu sīkāk par paveikto, uz interviju aicinājām balvas ieguvēju.

Lasīt tālāk …

Politisko aktualitāšu konkursa novembra kārta noslēgusies

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

Turpinot ikmēneša tradīciju, arī novembra mēnesī tika pārbaudītas skolēnu zināšanas aktuālajos politiskajos, ekonomiskajos, kultūras u.c. jautājumos kā Latvijā, tā pasaulē. Mainot pieeju, rezultāti arī mainās – skolēni paši raksta 10 aktualitātes un rezultāti ir kāpuši vidēji par 20%! Apsveicam! Novembra mēnesī labāk veicās 12.a klasei, bet neatpaliek 10.b (2.vieta) un 6.a (3.vieta). Īpaši jāuzslavē 3.vietas ieguvēji, jo kopējā konkurence ir ļoti sīva! Klašu rezultātu salīdzinājums par novembra mēnesi ir redzams tabulā!

 

Atskatoties uz aizvadīto nedēļu, rezultāti ir daudz iepriecinošāki, jo 11 dalībniekiem ir augstākais rezultāts – 100%. Šajā nedēļā skolēniem bija iespēja pašiem apliecināt savas zināšanas, uzrakstot 10 aktualitātes kā Latvijas, tā pasaules mērogā. Salīdzinot klašu rezultātus, augstākie sasniegumi ir 10.a klasei – 88%, 2.vieta – 6.a a klasei – 65%, bet godpilnā 3.vieta – 7.a klasei! Apsveicam! Rezultāti par aizvadīto nedēļu redzami tabulā!

 

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt