Piezīmes par Dizesmu un deju svētkiem

Vija Meroža, direktora vietniece audzināšanas darbā, foto: V.Meroža, A.Ieleja

Pēc pieciem gadiem kārtējā reize-Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki! Šogad no skolas uz svētkiem devās 4.-10. klašu koris Olgas Krasutinas vadībā, dramatiskais pulciņš Vijas Merožas un Ivetas Biķernieces vadībā. Teātra dalībnieki piedalījās ielu teātru izrādēs ar mūziklu”Kas jauns Burbuļciemā?”

Lasīt tālāk …

Eiropas Parlamentā viesojas O.Kalpaka konkursa laureātes un skolotāja

Daina Vancāne-Viļuma, konkursa dalībnieču konsultante

Katru gadu ar Daugavas Vanagu Centrālās Valdes priekšsēdētāja un Eiropas Parlamenta deputātu Arta Pabrika atbalstu tiek rīkots literārās jaunrades konkurss, veltīts pulkvedim Oskaram Kalpakam. A.Upīša Skrīveru skolēni vismaz piecus gadus piedalās šajā radošajā darbībā, katru gadu ir saņēmuši apbalvojumus un balvas par jaukiem, netradicionāliem un tēmu izprotošiem darbiem, taču šogad divas meitenes Liega Krasovska un Egija Matuseviča saņēma galvenās balvas – braucienu uz Briseli.

Lasīt tālāk …

   Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konference

Daiga Martinsone, www.dzm.lv

21. augustā Latvijas Universitātē notika konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši”. Lai dalītos pieredzē un diskutētu, kā uzlabot darbu skolā, aizraujot skolēnus ar eksaktajiem mācību priekšmetiem, konferencē tikās vairāk nekā 600 skolotāju, augstskolu mācībspēku, izglītības politikas veidotāju, ekspertu, zinātnieku un uzņēmēju. 

Lasīt tālāk …

Aizvadīta pēdējā 2014./2015. mācību gada Skolas Pedagoģiskās padomes sēde

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

Trešdien, 26.augustā, skolā notika pēdējā 2014./2015. mācību gada Skolas padomes sēde, kurā līdzās iedvesmojošiem vārdiem un apsveikumiem kolēģiem, kuri ir ieguvuši augstāko vai augstāka līmeņa izglītību (S.Rūze un L.Ērgle – maģistra grādu un R.Lielā – bakalaura grādu), tika analizēti un priekšstatīti aizvadītā mācību gada sasniegumi kā mācību, tā ārpusklases darbā. Sēdes laikā rezultātus prezentēja direktors, direktora vietnieces I.Mačuļska, I.Uzula un V.Meroža kā arī L.Ērgle, kura izklāstīja būtiskākās atziņas no veiktā pētījuma maģistra darba ietvaros.

Līdzjūtība

Haralds Juhņevičs

(1928. gada 28. jūnijs – 2015. gada 2. augusts)

Ir klusums,

Kas pasaka vairāk par vārdiem…

                                            ( Z.Mauriņa)

2. augusta rīts atnāca kluss, pavisam kluss, naktī vēl šaudījās zibens un rībināja pērkons, bet rīts atnesa smeldzīgi spožu sauli, zilas ,zilas, mīļu mākoņu pilnas debesis, kādas ātras un žiglas bezdelīgas veiklo pārskrējienu Skrīveru pagalmiem un pilnīgu bezvēja laiku. Smagi pielijušie koku zari, kā skumjo ziņu zinādami, ilgi turēja savos zaros rasas asaru lāses – gaismai austot, aizsaulē devās izcils pedagogs, lielisks vēsturnieks, savas skolas – Andreja Upīša vidusskolas – direktors Haralds Juhņevičs.

Lasīt tālāk …

Atbalsts skolēniem

www.skriveri.lv

Skrīveru sociālais dienests atgādina, ka trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem ir pieejams pašvaldības atbalsts, uzsākot jauno mācību gadu – pabalsts skolai nepieciešamo lietu iegādei un brīvpusdienas skolā.

Lasīt tālāk …

Radošo darbnīcu vadīšana skolēnu Dziesmu un deju svētkos

Daiga Martinsone, Radošo darbnīcu koordinatore 

9. jūlijā GLOBE projekta jaunieši piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vides radošajās darbnīcās Vērmanes dārzā. Skrīveru vidusskolas pētnieki Austra Pumpure un Ērika Vaira Leopolde mācīja noteikt koku sugu pēc to lapām un atpazīt pļavas augus, savukārt 11. jūlijā Agate Albekeite un Eirana Ostrovska vadīja vides spēli “Green a trip”. Svētku dalībnieku interese bija ļoti liela un arī laiks bija labvēlīgs. Patīkami, ka Agate ar savu klasi iekļuvusi parka centrālajā dziesmu svētku plakātā. Paldies par darbu arī skolotājām Ligitai Miezītei un Danutei Podvinskai. Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

XI Dziesmu un deju svētkos turējāmies braši!

Paldies dalībniekiem, kolektīvu vadītājiem, pavadītājiem, vecākiem un visiem, kas darbos un domās bija kopā ar mums XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos! Veidosim kopīgas atmiņas par šo skaisto notikumu, veidojot galeriju ar spilgtākajiem notikumiem svētku laikā. Fotogrāfijas jāsūta mājās lapas administratoram uz epasta adresi edgars.berzins@auv.lv! 
 Direktors

Konkursa „Mēs varam labāk” noslēguma pasākumā piedalās un balvas saņem 8.a klase

Eirana Ostrovska, 8.a klase

Šī gada 15. jūnijā 8. a klases skolēni un klases audzinātāja Daiga Martinsone  devās uz Rīgu, uz konkursa „Mēs varam labāk” noslēguma pasākumu. Šis konkurss notiek jau 4. gadu, tā mērķis ir portāla e- klase sekmju progresa apkopošana. Konkursā iesaistās  visas 4.-12. klases, kuru vidējā atzīme ir virs 6. Mūsu klase ieguva 2. vietu valstī astoto klašu grupā. Lai atzīmētu labos rezultātus, katrai klasei tika dāvātas balvas un viena no tām -3 D kino  „Juras laikmeta pasaule” apmeklējums. Izmantojām arī otro balvu- apmeklējām saistošo izstādi „Titāniks”. Rudenī varēsim skatīt teātra izrādi un Dabas muzeju. Visi bijām patīkami pārsteigti un pozitīvu emociju pārņemti, mēs noteikti mācīsimies un arī nākošgad cerēsim uz labiem rezultātiem.

39 skolēni saņem apliecību par pamatizglītības iegūšanu [Papildināts ar iespēju lejupielādēt foto!]

Sestdien, 13.jūnijā, skolā notika 9.klašu izlaidums, kurā apliecības saņēma visi kopskaitā 39 9.klašu skolēni. Absolventus sveica skolas vadība, skolotāji un skolas padomes vadītājs Ģedimins Siliņš, vecāki, Skrīveru novada domes priekšsēdētājs Andris Zālītis, Skrīveru Mūzikas un māksas skolas pārstāvji un topošie pirmklasnieki. Kā ierasts, klašu audzinātājas bija sagatavojušas iedvesmojošus pateicības vārdus absolventiem un viņu vecākiem. Lūk, ko par saviem skolēniem saka klašu audzinātājas:

daina_petersone.jpg9.a klases audzinātāja Daina Pētersone:

9.a klasi gribētu raksturot kā gleznu ar nosaukumu „Viss būs kārtībā”. Gleznā attēloti 20 jaunieši,kuri izkārtojušies priekšplānā, fonā. Mākslas darbs ir košos toņos, jo katrs jaunietis ir nozīmīgs, nepieciešams, lai glezna būtu pilnīga.

Mūzika, māksla, sports ir tas,kas aizrauj jauniešus, šajās jomās viņi izpaudās visspilgtāk. Zane, Emīls, Renārs, Mārtiņš-ir mūsu labākie sportisti,klases muzikālo gaumi izkopa Dairis un Renārs,aktīvi skolas pašpārvaldē darbojās Ilva un Paula,klases mākslinieces Alise un Kristīne vienmēr rūpējās par skaisto visapkārt, labsirdīgās Anastasija un Gunta, sirdsgudrie Didzis, Arnis un Keits prata atrast kompromisus dažādās situācijās. Radošās personības-Ilva,Reinis,Dainis,Elīna priecēja mūs ar saviem iegūtajiem sasniegumiem dažādos literārajos konkursos. Raits dejas solis bija Paulai,Alisei un Elīnai.Klasē tonusu uzturēja Kristers,Laura un Eduards.

Mēs, skolotāji, gleznā centāmies ieviest nelielas korekcijas,papildinājumus,bet gleznai rāmi 16 gadu garumā veidojāt Jūs, vecāki. Paldies Jums par atbalstu, skolojot un lolojot  savus bērnus.Es domāju , ka šī glezna iedvesmos,pievērsīs apkārtējo uzmanību.

Mans novēlējums Jums jaunieši-Veiksmīgs cilvēks prot saņemt visu,ko dzīve spēj sniegt,taču,ja tikai ņem un ņem,straumes plūdums sāk apsīkt.

Svarīgi ir dalīties ar citiem iegūtajā bagātībā,tad tā vairojas un atkal nes augļus.Esiet veiksmīgi un laimīgi!Atcerieties-Tava laime esi Tu pats!

santa_krasovska.jpg9.b klases audzinātāja Santa Krasovska:

Mana mīļā 9.b klase – mani saulstariņi, kā es ikdienā itin bieži jūs mēdzu uzrunāt. Saulstariņi – tik dažādi – gan mīļi pieglaudīgi, gan „ar zobiņiem”, dažkārt caur mākoņu segu pētījoši, gan arī spoža oreola apvīti. Esat klase, kas vienmēr pievērsusi sev apkārtējo vērību – jūs nepamanīt nav iespējams. Sākumā jūsu draiskulības bieži robežojās ar palaidnībām, bet spējāt sadzirdēt skolotāju un vecāku pamudinājumus savu kūsājošo enerģiju virzīt mērķtiecīgā gultnē. Saules stari palīdz augt. Tā arī jūsu darbs arvien vairāk veda pie panākumiem – vērtējumi mācībās kļuva arvien augstāki, nāca uzvaras skolas pasākumos, dažādos konkursos un olimpiādēs pat valsts līmenī, koru un deju kolektīvu skatēs, handbola sacensībās.

Mēs jums ticējām, un jūs guvāt augstu sasniegumu konkursā Zvaigžņu klase. Noticējāt paši sev – uzvarējāt ZZ čempionātā Vidzemes reģionā. Nostiprinoties pārliecībai, ka spējat visu, ja to patiesi vēlaties, par jūsu devīzi kļuva „Kamēr varam, tikmēr darām!” Tā veidojās kolektīvs, kurā dzirkstī joki, balsta biedra pleca sajūta un silda labestīga draudzība. Uz šiem trim vaļiem turas jūsu pasaule.

Gribu teikt PALDIES jūsu vecākiem. Viņi vienmēr ir bijuši PAR – atbalstījuši visas mūsu aktivitātes, uzmundrinājuši, kad kļuvis smagi, noslaucījuši dažu asaru, lepojušies par sasniegumiem. Allaž bijuši tā stiprā siena, kuras aizvējā patverties, pieturēties un sildīties. PALDIES jums pašiem par to gara, prāta un sirds gaišumu, ko izsarojat! Man ļoti patika kopā ar jums doties ekskursijās, apmeklēt kultūras un sporta pasākumus, bet ikdienas darbs sniedza gandarījumu, jo ikviena sētā sēkla atrada auglīgu augsni, kur iesakņoties, sakuplot, krāšņi uzziedēt un visbeidzot briedināt augļus.

Stars pie stara – kopā veidojās varavīksne. Tādi jūs esat – krāsaini, drosmīgi, dzīvespriecīgi, pozitīvas emocijas raisoši. Lai jums veicas arī turpmāk! Laimīgu ceļu un uz satikšanos!

Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

Fotogrāfijas lejupielādei pieejamas šeit: 1.daļa un 2.daļa