Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konference

Daiga Martinsone, www.dzm.lv

21. augustā Latvijas Universitātē notika konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši”. Lai dalītos pieredzē un diskutētu, kā uzlabot darbu skolā, aizraujot skolēnus ar eksaktajiem mācību priekšmetiem, konferencē tikās vairāk nekā 600 skolotāju, augstskolu mācībspēku, izglītības politikas veidotāju, ekspertu, zinātnieku un uzņēmēju. 

Lasīt tālāk …

Aizvadīta pēdējā 2014./2015. mācību gada Skolas Pedagoģiskās padomes sēde

Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs

Trešdien, 26.augustā, skolā notika pēdējā 2014./2015. mācību gada Skolas padomes sēde, kurā līdzās iedvesmojošiem vārdiem un apsveikumiem kolēģiem, kuri ir ieguvuši augstāko vai augstāka līmeņa izglītību (S.Rūze un L.Ērgle – maģistra grādu un R.Lielā – bakalaura grādu), tika analizēti un priekšstatīti aizvadītā mācību gada sasniegumi kā mācību, tā ārpusklases darbā. Sēdes laikā rezultātus prezentēja direktors, direktora vietnieces I.Mačuļska, I.Uzula un V.Meroža kā arī L.Ērgle, kura izklāstīja būtiskākās atziņas no veiktā pētījuma maģistra darba ietvaros.

Līdzjūtība

Haralds Juhņevičs

(1928. gada 28. jūnijs – 2015. gada 2. augusts)

Ir klusums,

Kas pasaka vairāk par vārdiem…

                                            ( Z.Mauriņa)

2. augusta rīts atnāca kluss, pavisam kluss, naktī vēl šaudījās zibens un rībināja pērkons, bet rīts atnesa smeldzīgi spožu sauli, zilas ,zilas, mīļu mākoņu pilnas debesis, kādas ātras un žiglas bezdelīgas veiklo pārskrējienu Skrīveru pagalmiem un pilnīgu bezvēja laiku. Smagi pielijušie koku zari, kā skumjo ziņu zinādami, ilgi turēja savos zaros rasas asaru lāses – gaismai austot, aizsaulē devās izcils pedagogs, lielisks vēsturnieks, savas skolas – Andreja Upīša vidusskolas – direktors Haralds Juhņevičs.

Lasīt tālāk …

Atbalsts skolēniem

www.skriveri.lv

Skrīveru sociālais dienests atgādina, ka trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem ir pieejams pašvaldības atbalsts, uzsākot jauno mācību gadu – pabalsts skolai nepieciešamo lietu iegādei un brīvpusdienas skolā.

Lasīt tālāk …

Radošo darbnīcu vadīšana skolēnu Dziesmu un deju svētkos

Daiga Martinsone, Radošo darbnīcu koordinatore 

9. jūlijā GLOBE projekta jaunieši piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vides radošajās darbnīcās Vērmanes dārzā. Skrīveru vidusskolas pētnieki Austra Pumpure un Ērika Vaira Leopolde mācīja noteikt koku sugu pēc to lapām un atpazīt pļavas augus, savukārt 11. jūlijā Agate Albekeite un Eirana Ostrovska vadīja vides spēli “Green a trip”. Svētku dalībnieku interese bija ļoti liela un arī laiks bija labvēlīgs. Patīkami, ka Agate ar savu klasi iekļuvusi parka centrālajā dziesmu svētku plakātā. Paldies par darbu arī skolotājām Ligitai Miezītei un Danutei Podvinskai. Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

XI Dziesmu un deju svētkos turējāmies braši!

Paldies dalībniekiem, kolektīvu vadītājiem, pavadītājiem, vecākiem un visiem, kas darbos un domās bija kopā ar mums XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos! Veidosim kopīgas atmiņas par šo skaisto notikumu, veidojot galeriju ar spilgtākajiem notikumiem svētku laikā. Fotogrāfijas jāsūta mājās lapas administratoram uz epasta adresi edgars.berzins@auv.lv! 
 Direktors

Konkursa „Mēs varam labāk” noslēguma pasākumā piedalās un balvas saņem 8.a klase

Eirana Ostrovska, 8.a klase

Šī gada 15. jūnijā 8. a klases skolēni un klases audzinātāja Daiga Martinsone  devās uz Rīgu, uz konkursa „Mēs varam labāk” noslēguma pasākumu. Šis konkurss notiek jau 4. gadu, tā mērķis ir portāla e- klase sekmju progresa apkopošana. Konkursā iesaistās  visas 4.-12. klases, kuru vidējā atzīme ir virs 6. Mūsu klase ieguva 2. vietu valstī astoto klašu grupā. Lai atzīmētu labos rezultātus, katrai klasei tika dāvātas balvas un viena no tām -3 D kino  „Juras laikmeta pasaule” apmeklējums. Izmantojām arī otro balvu- apmeklējām saistošo izstādi „Titāniks”. Rudenī varēsim skatīt teātra izrādi un Dabas muzeju. Visi bijām patīkami pārsteigti un pozitīvu emociju pārņemti, mēs noteikti mācīsimies un arī nākošgad cerēsim uz labiem rezultātiem.

39 skolēni saņem apliecību par pamatizglītības iegūšanu [Papildināts ar iespēju lejupielādēt foto!]

Sestdien, 13.jūnijā, skolā notika 9.klašu izlaidums, kurā apliecības saņēma visi kopskaitā 39 9.klašu skolēni. Absolventus sveica skolas vadība, skolotāji un skolas padomes vadītājs Ģedimins Siliņš, vecāki, Skrīveru novada domes priekšsēdētājs Andris Zālītis, Skrīveru Mūzikas un māksas skolas pārstāvji un topošie pirmklasnieki. Kā ierasts, klašu audzinātājas bija sagatavojušas iedvesmojošus pateicības vārdus absolventiem un viņu vecākiem. Lūk, ko par saviem skolēniem saka klašu audzinātājas:

daina_petersone.jpg9.a klases audzinātāja Daina Pētersone:

9.a klasi gribētu raksturot kā gleznu ar nosaukumu „Viss būs kārtībā”. Gleznā attēloti 20 jaunieši,kuri izkārtojušies priekšplānā, fonā. Mākslas darbs ir košos toņos, jo katrs jaunietis ir nozīmīgs, nepieciešams, lai glezna būtu pilnīga.

Mūzika, māksla, sports ir tas,kas aizrauj jauniešus, šajās jomās viņi izpaudās visspilgtāk. Zane, Emīls, Renārs, Mārtiņš-ir mūsu labākie sportisti,klases muzikālo gaumi izkopa Dairis un Renārs,aktīvi skolas pašpārvaldē darbojās Ilva un Paula,klases mākslinieces Alise un Kristīne vienmēr rūpējās par skaisto visapkārt, labsirdīgās Anastasija un Gunta, sirdsgudrie Didzis, Arnis un Keits prata atrast kompromisus dažādās situācijās. Radošās personības-Ilva,Reinis,Dainis,Elīna priecēja mūs ar saviem iegūtajiem sasniegumiem dažādos literārajos konkursos. Raits dejas solis bija Paulai,Alisei un Elīnai.Klasē tonusu uzturēja Kristers,Laura un Eduards.

Mēs, skolotāji, gleznā centāmies ieviest nelielas korekcijas,papildinājumus,bet gleznai rāmi 16 gadu garumā veidojāt Jūs, vecāki. Paldies Jums par atbalstu, skolojot un lolojot  savus bērnus.Es domāju , ka šī glezna iedvesmos,pievērsīs apkārtējo uzmanību.

Mans novēlējums Jums jaunieši-Veiksmīgs cilvēks prot saņemt visu,ko dzīve spēj sniegt,taču,ja tikai ņem un ņem,straumes plūdums sāk apsīkt.

Svarīgi ir dalīties ar citiem iegūtajā bagātībā,tad tā vairojas un atkal nes augļus.Esiet veiksmīgi un laimīgi!Atcerieties-Tava laime esi Tu pats!

santa_krasovska.jpg9.b klases audzinātāja Santa Krasovska:

Mana mīļā 9.b klase – mani saulstariņi, kā es ikdienā itin bieži jūs mēdzu uzrunāt. Saulstariņi – tik dažādi – gan mīļi pieglaudīgi, gan „ar zobiņiem”, dažkārt caur mākoņu segu pētījoši, gan arī spoža oreola apvīti. Esat klase, kas vienmēr pievērsusi sev apkārtējo vērību – jūs nepamanīt nav iespējams. Sākumā jūsu draiskulības bieži robežojās ar palaidnībām, bet spējāt sadzirdēt skolotāju un vecāku pamudinājumus savu kūsājošo enerģiju virzīt mērķtiecīgā gultnē. Saules stari palīdz augt. Tā arī jūsu darbs arvien vairāk veda pie panākumiem – vērtējumi mācībās kļuva arvien augstāki, nāca uzvaras skolas pasākumos, dažādos konkursos un olimpiādēs pat valsts līmenī, koru un deju kolektīvu skatēs, handbola sacensībās.

Mēs jums ticējām, un jūs guvāt augstu sasniegumu konkursā Zvaigžņu klase. Noticējāt paši sev – uzvarējāt ZZ čempionātā Vidzemes reģionā. Nostiprinoties pārliecībai, ka spējat visu, ja to patiesi vēlaties, par jūsu devīzi kļuva „Kamēr varam, tikmēr darām!” Tā veidojās kolektīvs, kurā dzirkstī joki, balsta biedra pleca sajūta un silda labestīga draudzība. Uz šiem trim vaļiem turas jūsu pasaule.

Gribu teikt PALDIES jūsu vecākiem. Viņi vienmēr ir bijuši PAR – atbalstījuši visas mūsu aktivitātes, uzmundrinājuši, kad kļuvis smagi, noslaucījuši dažu asaru, lepojušies par sasniegumiem. Allaž bijuši tā stiprā siena, kuras aizvējā patverties, pieturēties un sildīties. PALDIES jums pašiem par to gara, prāta un sirds gaišumu, ko izsarojat! Man ļoti patika kopā ar jums doties ekskursijās, apmeklēt kultūras un sporta pasākumus, bet ikdienas darbs sniedza gandarījumu, jo ikviena sētā sēkla atrada auglīgu augsni, kur iesakņoties, sakuplot, krāšņi uzziedēt un visbeidzot briedināt augļus.

Stars pie stara – kopā veidojās varavīksne. Tādi jūs esat – krāsaini, drosmīgi, dzīvespriecīgi, pozitīvas emocijas raisoši. Lai jums veicas arī turpmāk! Laimīgu ceļu un uz satikšanos!

Foto atskats pieejams GALERIJĀ!

Fotogrāfijas lejupielādei pieejamas šeit: 1.daļa un 2.daļa

Konkursā “Mēs varam labāk” 8.a klasei – 2.vieta!

www.auv.lv

Jau ceturto reizi ir noslēdzies E-klases un laikraksta “Diena” pielikuma “Skolas diena” organizētais konkurss Mēs varam labāk!, arī šogad – kā jau ierasts – uzvarējušas ir 27 klases. Šogad konkursā piedalījās 6118 klases, kas ir rekordliels klašu skaits.

“Konkursa „Mēs varam labāk” rezultāti parādīja, ka mana audzināmā 8.a  klase ir saglabājusi otro vietu visa otrā semestra laikā. Tas ir gan patīkams pārsteigums, gan iepriecinājums. Konkurss deva iespēju klasei vēl vairāk saliedēties, savstarpēji sadarboties, kā arī deva lielāku motivāciju mācīties,” uzsver 8.a klases audzinātāja Daiga Martinsone. Tāpat arī 8.a klases skolniece Zane Upmane neslēpj prieku un lepnumu par paveikto: “Šis konkurss man nozīmē ļoti daudz, jo mēs kļuvām zināmi valstī, parādot savas zināšanas. Mēs turpināsim tāpat arī nākamgad. Es lepojos ar savu klasi.”

Mēs varam labāk! noslēgums tiks svinēts vērienīgā pasākumā Rīgā Kino Citadele 15. jūnijā, kuru vadīs Arstarulsmirus un uz kuru E-klase personīgi uzaicinās Top 3 klases katrā klašu grupā un to skolotājus. Gan skolēnus, gan pedagogus apbalvos ar vērtīgām balvām un visi kopā skatīsies filmu “Juras laikmeta pasaule”.

Ar ziediem un pateicības vārdiem aizvadīts 12.klases izlaidums

Sestdien, 6.jūnjā, skolā notika 12.klašu izlaidums, kurā apliecības par vidusskolas absolvēšanu saņēma 19 skolēni. Klases audzinātāja Aija Zvaigznīte par audzināmo klasi izlaidumā teica šādus vārdus:

Mani mīļie, mazie, nu jau lieli izaugušie 7 zēni un 12 meitenes! Daudz laba esam kopā darījuši un arī paveikuši. Man bija prieks ar jums būt kopā šos astoņus gadus, jo gan ikdienā, gan svētkos jūs bijāt atsaucīgi, paši ar bagātu izdomu, ar iniciatīvu apveltīti, katrs ar savu viedokli un uzskatu par dzīvi un tomēr vienmēr spējāt rast kompromisu un vienoties par labāko ideju. Dažreiz negribēju jums piekrist, taču spējāt mani pārliecināt, un izrādījās- jums taisnība.

Mums nav bijušas problēmas aizbraukt ekskursijās vai piedalīties daudzajos skolas pasākumos, jo starp jums bija līderi- ar apbrīnojamām darba spējām apveltītā Sintija, strādīgā Elīna Gabaliņa, neatlaidīgā Elīna Mārtiņa, muzikālā Viktorija, skaistāko dziesmu atradēja Agrita, visu lietu zinātāja Uva, kuras ne tikai vadīja skolas pašpārvaldi, bet ar savu neatlaidību iedvesmoja arī pārējos. Atbalsts meitenēm bija pieklājīgais un draudzīgais Dāvis, vienmēr jautrais un labsirdīgais Jānis Verpels, ar humoru apveltītais Raitis, visu zinošais Ēvalds, tehnoloģijās iegrimušais Edmunds, klusējošais un tomēr atklātais Reinis un nopietnais matemātiķis Jānis Mežraups, kā arī mūsu čaklās mākslinieces Elīna un Valda Balandas, apzinīgā Valērija, smaidīgā Egija, pacietīgā Kristīne un noslēpumainā Angelika. Šajos gados esat sagādājuši man daudz patīkamu pārsteigumu. Ar jums kopā ne vienmēr bija viegli, taču interesanti.

Ceru, ka Lielās talkas dienās kopīgi stādītās priedītes izaugs par skaistu mežu, un atcerieties- ‘’palīdzēt’’ ir skaistākais darbības vārds pasaulē tūlīt pēc darbības vārda ‘’mīlēt’’. Gribu jums visiem vēlēt veiksmi un izturību. Saudzējiet sevi un domājiet par savu veselību, jo nekas nav svarīgāks šajā dzīvē, tikai vesels cilvēks var būt laimīgs un darīt laimīgus savus vecākus un vēlāk arī savus bērnus.

Paldies vecākiem par sadarbību, sapratni un atsaucību visu šo gadu garumā! Tagore ir teicis: “Līdzīgi jūras viļņiem un kaijām arī mēs sastopamies un sadraudzējamies. Kaijas aizlaižas, viļņi aizplūst, un mēs šķiramies.’’ Bet mēs taču tiksimies mūsu saulainajā stūrītī bibliotēkā, kur tika risinātas gan muļķīgas, gan globālas problēmas, tur tika skaļi smiets un arī asaras lietas. Nāciet, kad būsiet priecīgi, un arī tad, kad būsiet bēdīgi.

‘’Mums katram ir sava laika mašīna, atpakaļ mūs ved atmiņas, bet uz priekšu sapņi.’’ (Herberts Velss) Esiet laimīgi!

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Papildus informācija

Lai nodrošinātu Jums vislabāko mūsu mājaslapas pārlūkošanu, šī mājaslapa izmanto sīkdatnes ("cookies").
Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes.

Aizvērt